Jste zde

Důvěřujeme v hlásič. Když nehoří a mělo by, dostanete zaplaceno

Siemens uvádí na trh nový bezdrátový systém elektrické požární signalizace s typovým označením SWiNG (Siemens Wireless Next Generation), který vyniká vysokou spolehlivostí a provozní přizpůsobivostí.
Za účelem co nejdokonalejší detekce požáru jsou v systému zkombinovány „bezporuchová“ rádiová síť a patentovaná metoda Advanced Signal Analysis (ASA) pro analýzu signálů v hlásiči požáru. Systém najde uplatnění zejména tam, kde nelze nebo není vhodné použít hlásiče požáru propojené standardní hlásičovou linkou.
 

 

Do muzea i na výstavu

  • Systém SWiNG je díky své značné přizpůsobivosti a spolehlivosti vhodný k použití zejména tam, kde ze stavebních či estetických důvodů nelze či není vhodné instalovat kabeláž pro hlásiče požáru. Ideálními oblastmi jeho využití jsou historické budovy a muzea, průmyslové budovy s měnícím se využitím a dočasné instalace systémů požární signalizace na veletrzích a výstavách. Využití bezdrátové technologie je účelné také v nepřetržitých provozech, jako jsou hotelové pokoje nebo kanceláře, kde je nezbytné provést instalaci a údržbu v krátkých časových intervalech.
Systém SWiNG využívá rádiovou komunikační síť s kombinovanou topologií (tzv. mesh communication), která nabízí maximální možnou míru redundance a současně poskytuje srovnatelnou úroveň zabezpečení a spolehlivosti přenosu jako kabelové sítě. V síti s kombinovanou topologií komunikuje každý rádiový prvek (uzel) se všemi sousedními uzly v síti, takže pro přenos zpráv jsou neustále k dispozici nejméně dvě navzájem redundantní cesty. Pro další zvýšení spolehlivosti má každý uzel k dispozici dvě kmitočtová pásma s několika přenosovými kanály. V případě výskytu rušení se síť sama „opravuje“, a to tak, že uzly automaticky zkouší měnit kanály, nebo frekvenční pásma, případně zprávu předat přes sousední (mezilehlý) uzel či uzly. Tímto způsobem je zajištěno, že každá zpráva na síti vždy dojde do komunikačního rozhraní a následně do příslušné ústředny požární signalizace.
 
Jedna z užitečných vlastností kombinované topologie se naplno projeví zejména při budování rozlehlých rádiových sítí. Vzhledem k tomu, že každý z hlásičů požáru komunikuje se svými sousedy v síti, nemusí mít komunikační rozhraní připojené na standardní hlásičové lince přímé rádiové spojení s každým jednotlivým hlásičem. Pomocí jednoho komunikačního rozhraní tak lze vytvořit síť s dosahem až 60 m a pět poschodí.
 
Protože bezdrátová síť SWiNG nevyžaduje instalaci kabelových rozvodů, lze ji realizovat velmi snadno a rychle. Libovolný hlásič lze navíc během provozu snadno přemístit. Při konfigurování a údržbě je možné se k jednotlivým hlásičům připojit přímo z příslušné ústředny požární signalizace, či pomocí vzdáleného přístupu.

 

Nehoříš, zaplatíš


Každý hlásič požáru systému SWiNG má zálohovaný systém senzorů se dvěma optickými a dvěma tepelnými čidly. Zvláštní sada detekčních parametrů (tzv. ASAtechnology) umožňuje každý jednotlivý hlásič optimálně nastavit podle místních provozních podmínek. Algoritmus ASA v reálném čase analyzuje signály od senzorů hlásiče a podle výsledků dynamicky přizpůsobuje hodnoty jeho parametrů. Hlásiče požáru systému SWiNG jsou tudíž odolné proti rušivým vlivům (například prachu, páře či plynům vznikajícím při svařování) a spolehlivě eliminují vznik nákladných falešných poplachů. Společnost Siemens dokonce v některých zemích nabízí i tzv. garanci skutečného poplachu, a to včetně finanční náhrady škody způsobené falešným poplachem.
 
 
Zdroj: Siemens
 
Hodnocení článku: