Jste zde

Ethernetový měřič energie HWg-PWR

hwg-pwr-250.jpg

HWg-PWR je ethernetové zařízení určené pro vzdálený dohled a odečet spotřeby elektrické energie, tepla, vody plynu či dalších veličin prostřednictvím elektroměrů, vodoměrů, plynoměrů a dalších snímačů vybavených rozhraním M-BUS. Kromě měření umožňuje také alarmové zasílání zpráv při překročení povolených hodnot prostřednictvím e-mailu či SNMP trapu

M-BUS je standardem v měření energií, který má proti pulzním snímačům výhodu v práci s absolutní hodnotou (získané údaje lze použít jako agrument pro energetické společnosti) a současně umožňuje práci s doplňkovými veličinami jako je napětí, proud, průtok, rychlost proudění a pod. K dispozici je též online demo

Základní vlastnosti HWg-PWR

 • Ethernet: RJ45 (10BASE-T)
 • WEB: Vestavěný web server, grafické rozhraní
 • Práce s až třemi snímači M-BUS (elektroměry, plynoměry...)
 • Neomezený počet měřených veličin*
  • Okamžitý příkon
  • Celková spotřeba
  • Napětí fází
  • Proud fází
  • Rychlost proudění
  • atd
 • HWg-PWR: Ethernetový měřič energieAutomatická detekce čidel a měřených veličin
 • Možnost použití certifikovaných a kalibrovaných měřičů
 • Možnost jednofázových i vícefázových elektroměrů
 • Použití jednotarifních i vícetarifních měřičů
 • Logování měřených hodnot s možností vykreslení grafu
 • Nastavení povoleného rozsahu měřených hodnot
 • Nezávislá počítadla energie pro pravidelné odečty spotřeby (den, týden, měsíc, rok ...)
 • Nastavení měřené jednotky a exponentu
 • Periodické zasílání naměřených hodnot přes HTTP a e-mailem
 • Provedení na DIN lištu s napájecím zdrojem pro M-BUS
 • M2M komunikační protokoly: SNMP, XML a Modbus/TCP
 • Reakce na mezní hodnoty: SNMP trap, Email
 • Podpora pro programátory: HWg SDK
 • Podporovaný software
  • HWg-PD Trigger: Ovládání dalších IP zařízení, přesměrování poplachů na SMS
  • HWg-PDMS: Logování, export do MS Excel Rozhraní
  • >> SNMP software 3. stran
   (HP OpenView, IBM Tivoli, Nagios, Zabbix, Monitor one, The Dude, Paessler IPCheck, Ipswitch WhatsUp, Axence nVision, CBR little:eye, LoriotPro, GFi NSM, SNMPc 7, CA NSM, ActiveXperts NM, Intellipool NM, MSC Operations Manager 2007)

* Zobrazované veličiny záleží na použitém měřidle

Příklady použití

 • Vzdálený monitoring elektroměrů v malých serverovnách a BTS
 • Dohled nad spotřebou energie v pronajatých prostorech
 • Odečet spotřeby energie ve vzdálených či nedostupných prostorách
 • Zpětná kontrola nad náklady na energie
 • Kontrola přetížení fáze v třífázových rozvodech
 • Kontrola podpětí v elektrických rozvodech
 • Kontrola hodnoty průtoku kapalin
HWg-PWR: Ethernetový měřič energie aplikace 

Typická aplikace

HWg-PWR: Ethernetový měřič energie online demoTypickou aplikací HWG-PWR je vzdálený dohled na elektrickou sítí kdy uživatel může současně sledovat několik parametrů:

 • Celkovou spotřebu elektrické energie
 • Momentální spotřebu elektrické energie
 • Aktuální napětí jednotlivých fází
 • Aktuální proud tekoucí jednotlivou fází
 • Účinník jednotlivých fází Cosϕ

Pro hodnoty napětí a proudu lze nastavit povolený rozsah hodnot a v případě nížší hodnoty (napětí), či naopak vysoké hodnoty (proud) lze vyvolat alarmový stav, který odešle e-mail či SNMP trap (do vašeho dohledového systému).

Snadno tak lze:

 • Sledovat celkovou a okamžitou spotřebu vašich zákazníků
 • Sledovat celkové zatížení vaší elektrosoustavy v čase pro plánování potřebných změn
 • Poskytovat pravidelné reporty
 • Informovat o kritických situacích
 • předejít přetížení fáze nevhodným rozložením zátěže či podpětím v důsledku problémů s elektroinstalací.

HWg-PWR v současnossti podporuje 3 zařízení standardu M-BUS, ale na základě požadavků zákazníků není problém rozšíření počtu podporovaných zařízení.

Odkazy

Hodnocení článku: