Jste zde

Nový HW Virtual Serial Port 3 - HW VSP 3

O virtuálním sériovém portu od HW group již na stránkách HW serveru řeč byla a za léta, kdy je volně k dispozici, si již získal své uživatele. Nyní je nabízen již ve verzi HW VSP3, která vedle plné podpory Windows Vista umožňuje též spouštění jako služba bez nutnosti přihlášení uživatele a v BETA verzi je k dispozici též multiportová verze (jen pro zařízení HW group) .

HW_group_1xblue.jpgHW Virtual Serial Driver je primárně určen pro zařízení firmy HW group, ale lze jej zdarma použít jako univerzální driver pro vytvoření vzdáleného virtuálního sériového portu, který data přesměruje na definovanou TCP/IP adresu a port. Pro speciální aplikace (např. GPRS zařízení) lze PC s nainstalovaným driverem HW VSP provozovat v režimu TCP server, takže spojení může inicializovat i zařízení zasláním jakýchkoliv dat do vzdáleného portu vybaveného konvertorem RS-232/Ethernet (například PortBox PL či I/O controller PL). Konvertor na základě dat z RS-232 otevře spojení s PC a předá je virtuálnímu COMu. Celá situace se tak maximálně blíží standardnímu řešení s klasickým sériovým portem.

Při použití HW VSP s doporučenými produkty z produkce HW group lze vzdáleně pomocí normy RFC-2217 měnit za provozu i přenosovou rychlost, paritu a ostatní komunikační parametry (případně stav binárních vstupů a výstupů), takže vzniká reálný vzdálený sériový port.

Základní vlastnosti

 • Virtual-serial-port.jpgNeomezený, bezplatný ovladač Virtual Serial Port pro libovolné TCP/IP zařízení.
 • Pracuje na Windows 2000, XP (Win 98, NT) a nově i Windows Vista.
 • Lze nastavit spouštění při startu Windows a skrývání na stavové liště.
 • Podporuje-li zařízení RFC 2217 lze pomocí NVT po TCP vzdáleně měnit parametry vzdáleného sériového portu (přenosová rychlost, parita, stop bity, atd.).
 • VSP ovladač funguje na PC typicky jako "TCP client", ale může být použit i jako "TCP server" (vhodné pro GPRS aplikace).
 • Tento program je FREEWARE, pokud dodržíte podmínky licence.

Novinky v nové verzi

 • Jednoportová a multiportová verze.
 • Běží jako standalone aplikace i služba (NT services), a lze ji tedy použít na serverech.
 • Plná podpora Windows Vista.
 • Konfigurace ukládána do INI souboru - snadné zálohování a přenositelnost mezi PC.
 • Automatické připojení na dříve otevřený sériový port.
 • Vymazání přijímacího bufferu při otevření portu .
 • Podpora všech 32bitových Windows včetně Server verzí (podpora pro 64-bitové verze se připravuje).
 • Obě verze v režimu služby běží jako Klient/Server aplikace - můžete vytvářet, měnit parametry a mazat virtuální porty vzdáleně klientskou částí VSP z jiného PC - vhodné pro multiport.
 • Podpora UAC (User Account Control - přepínání uživatelů pod Windows XP a Vista).
 • Je-li VSP v režimu TCP server, pak se jako IP předvyplňuje 0.0.0.0
 • Emulace baudové rychlosti. pokud není k dispozici řízení toku dat.

Aplikace

 • Připojení zařízení se stávajícím SW, bez nutnosti měnit stávající utility, pracující po sériovém portu RS-232.
 • Vzdálená správa pobočkové telefonní ústředny - PBX tarifikace.
 • Připojení platebních terminálů.
 • Bezdrátový vzdálený sériový port - přes WiFi.
 • Dohled na záložní UPS přes SNMP, nebo originálním SW.
 • Připojení čtečky čárových kódů ke stávajícímu SW.
 • Připojení sériových tiskáren a potiskovacích strojků.
 • Vzdálená správa průmyslových linek a vizualizace.

Instalace

HW VSP 3 je freeware, můžete si ho tedy stáhnout bezplatně ze stránek HW-group , konkrétně ZDE. Tento software existuje v jednoportové a multiportové verzi. Dnes podrobněji představíme jednoportovou verzi. Instalace probíhá zcela jednoduše, jak je vidět z několika připojených obrázků, pouze na Windows Vista je třeba povolit instalátoru povýšení oprávnění na administrátora.

HW VSP 3 instalace
Program HW VSP 3 má standardní instalátor, na který jsme z prostředí Windows zvyklí.

Instalace HW VSP 3
Výběr Standalone / Client Server při instalaci programu

První spuštění

Po spuštění programu se otevře okno s několika záložkami. Na záložce "UDP Search" se nabízí možnost vyhledat zařízení kompatibilní s HW VSP 3 v místní síti. Na tomto místě je třeba upozornit, že vyhledávání opravdu funguje jen na místní síti a jen s originálními produkty HW group. Navíc je třeba mít příslušná zařízení správně nastavená (IP adresa, maska sítě, brána atd.) - např. Charon I se nastavuje jednoduše přes sériový terminál - přesný popis je v dokumentaci jednotlivých zařízení.

UDP search - vyhledavani kompatibilnich zarizeni
Vyhledávání kompatibilních zařízení funguje v místní síti bezchybně.

Vytvoření virtuálního COM portu

Na záložce "Virtual Serial Port" je třeba nastavit IP adresu zařízení a port (například pro produkty HW group je standardně přednastaven port 23). Dále je možné vybrat číslo vytvářeného virtuálního portu v rozsahu COM 3 - COM 200 či zadat název vlastní (systémy Windows netrvají na standardním pojmenování COM, a tak může být někdy výhodné pojmenovat port třeba Ústředna. Záleží jen na tom, zdali připojovaný SW bude umět takto pojmenovaný port adresovat). Tlačítkem "Create COM" se nový sériový port přidá do systému a v system tray se objeví ikona HW VSP 3. Tlačítkem "Show Log" je možné zobrazit logovací soubor programu. Zvláštní nastavení jsou v záložce "Settings".

HW VSP 3
Nastavení a vytvoření virtuálního portu

ikona HW VSP 3 v system trayJe-li v nastavení vlastností portu vybrána volba TCP server, je IP adresa na záložce Virtual Serial Port automaticky změněna na 0.0.0.0 (pracuje tak i při více síťových rozhraních) a port na číslo 3000+číslo COM portu, tedy například pro COM 5 na 3005. Čísla portů jsou pochopitelně opět jen výchozí a není problém si je změnit.

Výchozí nastavení vlastností VSP je optimální pro většinu aplikací se zařízeními HW group - tedy standardně zapnuté logování a NVT.

Praktický test

Ukazka komunikace - COM 5 je virtualni (HW VSP), COM 4 je fyzicky na PC
Ukázka komunikace - COM 5 je vytvořen přes HW VSP 3, COM 4 je také virtuální COM port převodníku USB/RS232.

Vybrané novinky zblízka

VSP-settings.jpg

Provoz jako služba (NT services) / klient-server režim

Podpora provozu ve formě služby byla hlavním motivem vývoje nové verze, neboť spouštění HW VSP formou standalone aplikace vyžaduje spouštění pod přihlášeným uživatelem, a tedy znemožňuje autonomní provoz na Windows serverech (momentálně je HW VSP plně funkční na Windows 2000 server a Windows 2003 server a probíhá testování na Windows 2008 server) . HW VSP se v tomto režimu skládá z klientské (grafické nastavovací rozhraní) a serverové části (vlastní služba). V zájmu zvýšení stability sice není možné, aby ke službě současně přistupovali dva uživatelé a měnili parametry virtuálních portů, nicméně není žádným problémem nastavovat parametry VSP běžícího na vzdáleném serveru z lokálního PC. Navíc díky tomu, že pro obsluhu služby je třeba vlastnit administrátorská oprávnění, lze prostým nenainstalováním klientské části zabezpečit VSP před zneužitím.

Poznámka : Z uživatelského hlediska je použití HW VSP ve formě služby optimální, avšak na Windows XP SP2/Vista/2003 server je třeba ručně povolit na firewallu komunikační porty či ideálně celou službu (standardně Program FilesHW groupHW VSP3sHW_VSP3s_srv.exe pro jednoportovou verzi a Program FilesHW groupHW VSP3HW_VSP3_srv.exe pro multiport). Na obsluze dialogu firewallu se zatím pracuje.

Emulace baudové rychlosti

V předchozí verzi byl HW VSP pro klientský software plně transparentní a nijak neomezoval komunikační tok. Bylo tedy třeba, aby klientský SW posílal na sériový port data definovanou komunikační rychlostí, nebo podporoval řízení toku dat (handshake). V opačném případě byla data do ethernetu / internetu odeslána maximální možnou rychlostí, často v řádu 10 Mbit. Po zaplnění bufferů ve VSP pak začala být data zahazována. Nyní lze v záložce Settings nastavit volbu Strict Baudrate Emulation, která zajistí, že VSP bude s klientským SW komunikovat právě takovou rychlostí, s jakou je port otevřen.

Poznámka : Funkce Strict Baudrate Emulation je k dispozici pouze při práci se zařízeními HW group a zapnuté podpoře NVT.

Vymazání přijímacího a vysílacího bufferu

Volba umožňuje vyprázdnit přijímací a vysílací buffer ethernetu v okamžiku otevření portu. To zajistí, že klientské aplikaci nebudou předána dříve přijatá data (například předešlou relací), která by mohla způsobit problémy.

Automatické navázání na dříve otevřený port

Tato funkce umožňuje napojení VSP na port dříve vytvořený a otevřený klientskou aplikací. To je výhodné zejména na serverech, kdy není třeba hlídat, aby byl při restartu serveru či služby VSP nejprve uzavřen příslušný virtuální port.

Ukládání konfigurace do INI souboru

Především kvůli multiportové verzi je nyní konfigurace VSP ukládána do INI souboru namísto registru systému, jak tomu bylo dříve. Díky tomu lze konfiguraci snadno zálohovat a naopak na jiném PC či serveru obnovit prostým zkopírováním souboru a restartu služby. Vzhledem k tomu, že v INI je uložena kompletní konfigurace VSP, může si uživatel vytvořit vlastní grafické rozhraní, které bude pouze generovat tento INI soubor. Restartem služby se INI soubor načte a parametry portu jsou změněny bez složitého studia obsluhy služby. Příkladem takto zákaznicky upravené aplikace může být například WC VSP pro WirelesCOM.

Works with Windows Vista

HW VSP 3 již plně podporuje operační systém Windows Vista, byť zatím pouze v 32-bitové verzi. V současnosti je již plně funkční též podpora UAC (přepínání uživatelů), a to též v prostředí domény a v případě, že je HW VSP spouštěno jako služba, mohou všichni uživatelé tuto službu obsluhovat.

Závěr

HW VSP 3 v jednoportové verzi přináší především podporu Windows Vista a NT services, každopádně jeho největší síla se projeví až v multiportové verzi. O té však zase až příště.

Připravil : Jan Půhoný

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: