Jste zde

Rychlost datového toku na smíšené síti 10/100 Mb/s se sériovými převodníky

Co se stane, pokud do stávající ethernetové sítě 100Base-TX připojíme zařízení vybavené rozhraním

10Base-T? Jaká bude její přenosová rychlost v případě, že použijeme modul Charon jako převodník rozhraní?

Fast Ethernet (100Mb/s)

V dnešní době je 100Mb Ethernet, též nazývaný Fast Ethernet, již zcela běžnou záležitostí v domácích i podnikových sítích a to zejména díky podobnosti síťových standardů 100Base-TX pro Fast Ethernet a 10Base-T pro 10Mb přenos. Trochu zjednodušeně se dá říci, že Fast Ethernet je v principu standardní Ethernet, jen rychlejší. Poskytuje 10 x větší výkon, než 10Base-T, což podstatně rozšiřuje šířku pásma a zkracuje dobu odezev. Protože standard 100Base-T používá stejnou přístupovou metodu CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection), může být snadno implementován do většiny stávajících Ethernet sítí bez nutnosti podstatných změn v kabeláži, navíc se schopností koexistence se stávajícím standardním Ethernetem.


Srovnání standardů 10Base-T a 100Base-T

100Base-T umožňuje komunikaci rychlostí 100 Mb/s po kabeláži UTP kategorie 3, 4 a 5, STP Type 1 a optických kabelech, což zajišťuje maximální flexibilitu pro ty, kdož se rozhodnou pro přechod na Fast Ethernet. Standard 100Base-T zahrnuje tři specifikace:

  • 100Base-TX
  • 100Base-FX
  • 100Base-T4

100Base-TX

Specifikace 100Base-TX podporuje 100 Mb/s Ethernet po UTP kabeláži Cat. 5 a STP Type 1 s využitím dvou párů. Stejně jako u CDDI je nosná frekvence 125 MHz a data jsou kódována metodou 4B5B. V běžné praxi počítačových sítí se nejčastěji používá právě specifikace 100Base-TX.

100Base-FX

Specifikace 100Base-FX používá dvě multimodová optická vlákna a je založena na stejném základě FDDI PMD a kódování jako 100Base-TX.

100Base-T4

Specifikace 100Base-T4 vychází vstříc stávajícím instalacím s UTP kabely kategorie 3 a 4. Je ale nutné mít volné všechny 4 páry, protože jsou všechny využity pro přenos. Signál se přenáší třemi páry s nosnou frekvencí 25 MHz s kódováním 8B6T a čtvrtý je využit pro detekci kolizí. Tím je umožněno využití i starších, méně kvalitních kabelů.

Protože v současné době prodávané ethernetové prvky běžně podporují standard 100Base-TX i 10Base-T je přechod na Fast Ethernet celkem jednoduchý. Pochybnosti však panují nad smysluplností přechodu na 100Mb Ethernet, máme-li ve společné síti zařízení se standardem 10Base-T.

Sítě obsahující zařízení 10Base-T a 100Base-TX

Moderní ethernetové switche mají automatické přepínání mezi rychlostmi 10/100Mb/s, které jim umožňuje vytvořit smíšené 10/100 Mb/s sítě. Jestliže síťový adaptér odpovídá specifikaci 10/100 Base-Tx, datový tok mezi počítačem a switchem bude vždy probíhat nejvyšší možnou rychlostí (100 Mbp/s). Rychlost na různých částech sítě bude záviset na připojených zařízeních.


Schéma sítě, ve které budou některé části komunikovat rychlostí 10 Mb/s a jiné 100 Mb/s při použití společného 10/100 Mb/s switche.

Moduly Charon a na nich založené produkty mají rozhraní 10BASE-T, které je plně slučitelné se všemi 10/100Base-TX zařízeními. Protože rychlost sériového převodníku je 100krát pomalejší, než rychlost 10 Mb/s sekcí, výkonnost sítě a její zatížení nikdy nebude ovlivněno sdílením 10 Mb/s a 100 Mb/s rozhraní. Doba obsazení ethernetové sítě datovým paketem znázorněna v následujících diagramech:

Data, která na sériové lince zabírají 4ms, obsadí 10Mb linku převodníku (vyloučí TCP/IP hlavičku) na 1,5µs a nakonec vyžadují pouze 150ns na 100Mb části switche. Lze tedy bez obav připojovat do společné sítě zařízení 10BASE-T i 100BASE-TX, přičemž přenosová rychlost bude omezena pouze rychlostí těch dvou zařízení, která spolu právě komunikují.

Oldřich Mrázek
mrazek@ HW.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: