Jste zde

VoIP prakticky. Voláte už také přes Internet? - 1. díl

O VoIP bylo v poslední době napsáno hodně. Příkladem může být i téma v tomto čísle. Co je VoIP? Jak funguje? Člověk by řekl, že volání pomocí klasických pevných linek je za zenitem, a všichni už jen volají přes Internet s minimálními náklady. Kam se podíváte, vidíte reklamní texty alternativních operátorů lákajících na levné volání.

Kam jsme za těch pár let došli?

Vyšlo v časopise Click! 4/06Kde se skrývá impuls pro využití IP telefonie? Jak to všechno nastartovat? Co je spjaté s provozem všech těch IP věciček? A jak je to s bezpečností? Tyto otázky stojí za naším novým seriálem. Neklade si za cíl opakovat všeobecně známé pojmy, ale být spíše průvodcem na cestě s internetovou telefonií.

VoIP dnes reprezentují dva světy. Prvním jsou služby alternativních operátorů a druhým výrobci telefonů zapojených v LAN a připojených na softwarovou ústřednu. Trh telekomunikačních služeb je zaměřený na domácí uživatele s mnoha typy aplikací. Příkladem z poslední doby je Google Talk, hlasová komunikace prostřednictvím ICQ, Yahoo Instant Messengeru či MSN Messengeru.

Všechny aplikace se orientují pouze na komunikaci dvou uživatelů připojených k Internetu. Výjimku tvoří třeba rozšířený nebo známý SKYPE či FAYN. S nimi lze volat do pevné (PSTN) nebo mobilní sítě za velmi výhodné ceny. Výhody Skype jsou zřejmé: průchodnost firewally, standardně šifrovaný přenos hlasu, nízké nároky na šířku pásma, jednoduchost a hardwarová nenáročnost. Co se však stane, když volaný účastník hovor nevyzvedne? Zjistí podle zobrazeného čísla (CLIP), kdo mu volal, a dovolá se mu zpět? Těžko.

Malá firma

ATEUS-VoiceBlue - první GSM brána na světě, vhodná pro všechny VoIP řešení s protokolem SIPExistují však řešení pro malé, střední i velké firmy, které elegantně zvládne nejen zmíněné zpětné volání. Jedním z nich je VoiceBlue Enterprise - integrovaná malá IP telefonní ústředna, GSM brána a SMS server. Instalace v takovém případě nevyžaduje žádné úpravy stávající infrastruktury a zařízení lze připojit na lokální síť s internetovou konektivitou. To je ideální pro malou firmu doposud využívající separátně pevné i mobilní telefony.

Úspor lze dosáhnout využitím vnitřního algoritmu, který směruje hovory do mobilní sítě podle předčíslí; volání je levnější, protože se volá do stejné sítě. Navíc je možné, aby vývojář pracující doma konzultoval práci telefonicky přes Internet zdarma, a tudíž libovolně dlouho. Velmi přínosná je i možnost připojení ze zahraničí prostřednictvím softwarového telefonu. Takový pracovník může hovořit s kolegy a zároveň telefonovat ze zahraničí do tuzemských mobilních sítí bez zbytečného poplatku za roaming.

Popsané řešení může sloužit jako součást integrovaného propojení většího množství malých poboček, ve nichž slouží jako malá pobočková ústředna a zároveň jako spojení do velké firemní IP ústředny (například Cisco Call Manager nebo Asterisk).

Požadavky

GSM brána ATEUS-VoiceBlue Enterprise je doplňkové zařízení pro všechny IP PBXJaké jsou požadavky na nasazení IP telefonie? Na prvním místě je kvalitní připojení k Internetu, následované přítomností lokální počítačové sítě. Tou už disponují téměř všechny malé firmy, a proto se zaměříme na vlastnosti internetové přípojky. Důležitá je v tomto případě doba odezvy, šířka pásma, chybovost a jitter. Nevhodnými typy připojení jsou kvůli době odezvy třeba CDMA či GPRS. Byť mají dostatečnou šířku pásma, jsou naprosto nevhodné, kvůli velké latenci (zpoždění).

Pro malou šířku pásma nelze doporučit ADSL přípojky s vysokou agregací. Velkou chybovostí se vyznačují bezdrátové přípojky v pásmu 2,4 GHz, obzvlášť ve velkých městech, které mají zároveň velký jitter. Doporučit lze přípojky ADSL s malou agregací, přípojky kabelové televize, bezdrátové přípojky ve vyhrazených pásmech nebo pronajaté datové okruhy.

Pokud bude o nasazení IP telefonie uvažovat střední firma s centrálou v Praze a pobočkami v krajských městech, její úspory budou mnohem výraznější. Samozřejmostí je telefonování mezi pobočkami zdarma, ale také faxování přes Internet. Další úspora se nabízí ve směrování hovorů podle krajů; hovor se terminuje do pevné sítě až v kraji, ve kterém je volaný účastník, a platí se tedy pouze poplatky za místní hovor.

Úspory

Finanční úspory na telefonních poplatcích jsou nejzajímavější při nasazení IP telefonie především pro větší firmu s 50 a více zaměstnanci. Nejenže může využívat všech výše uvedených výhod, ale zároveň lze připojit pobočkovou ústřednu k bránám alternativních operátorů a směrovat hovory podle nejvýhodnějšího tarifu. Až 64 souběžných IP hovorů zvládne například pobočková ústředna Ateus Netstar, umožňující také připojení analogových a digitálních ISDN linek, telefonů se společnými telefonními seznamy, parkování hovorů a Mobility Extension. Samozřejmostí je připojení stovek IP telefonů na bázi protokolu SIP. To umožňuje všem účastníkům volat z domova nebo ze služební cesty prostřednictvím aplikace nainstalované na notebooku nebo PC.

Výhody a nevýhody

VoIP modul púro ústředny Ateus OmegaInternetové telefonování přináší domácímu uživateli jen výhody, pokud předpokládáme, že již vlastní PC a připojení dostatečných parametrů. Může využívat veškerých výhod VoIP včetně přesměrování hovorů z kanceláře a volání přes firemní pobočkovou ústřednu do pevných i mobilních sítí.

Pro malou firmu bez pobočkové ústředny znamená přechod na IP telefonii úsporu za hovorné a větší možnosti proti klasickým telefonním linkám (přepojování hovorů, volání do GSM, volání ze zahraničí, atd.). Mezi další pozitiva patří variabilní rozšiřování telefonní sítě. Při příchodu nového kolegy například stačí připojit do lokální sítě další IP telefon a zaregistrovat ho na SIP serveru bez nutnosti instalace dalších telefonních rozvodů. Nevýhodou jsou zejména jednorázové náklady na pořízení celé technologie.

Střední firma bývá už obvykle nějakým telekomunikačním zařízením vybavena a přechod na IP telefonii pro ni znamená změnu od polovičatého k opravdovému řešení. Existuje mnoho společností, kde se dokumenty skenují, posílají e-mailem, aby se na druhém konci zase vytiskly. Problémy jsou v těchto případech konzultovány pomocí desítek e-mailů místo jediného telefonátu. Díky komplexnímu řešení (jímž může být například Ateus Omega) nejsou zaměstnanci nuceni měnit myšlení a zaběhnuté postupy. Přes IP síť se domluví s kolegou z druhé pobočky zdarma, srozumitelně a hned. Nevýhodou jsou opět především jednorázové náklady. Ty se však v případě střední firmy s několika pobočkami mohou vrátit již za dva měsíce, počítámeli i ušetřený čas pracovníků.

Nejzajímavější je přechod k IP telefonii a konvergovanému řešení pro velkou firmu. Přechod je bezbolestný, protože lze použít stávající analogové telefony i rozvody. Na ně lze připojit systémové telefony a také je možné použít stávající připojení do pevné sítě (mnohdy ISDN PRI). Jako bonus přibude připojení několika IP bran k různým alternativním operátorům nebo do jiných poboček či do zahraničí. Stejně jako v předchozím případě jsou nevýhodou náklady, jejichž návratnost může být při častém volání do zahraničí a mobilních sítí již dva měsíce.

Mýty a legendy

Často se můžeme setkat s názorem, že kvalita hovoru je mnohem nižší než při klasickém telefonování. To byla pravda v minulosti, neboť kvalita kodeků používaných dnes je srovnatelná s klasickou telefonní linkou, navíc jsou podstatně nižší nároky na přenosové pásmo. Šetří se tak peníze za internetovou konektivitu.

Skutečným problémem je provoz na přetížené internetové lince, způsobující výpadek paketů a mezery v hovoru. Tomu předcházejí inteligentní routery rozpoznávající typ provozu v sítí a upřednostňující IP telefonii před ostatním provozem.

Cena routerů je relativně vysoká pro malou firmu, ale ve středních a větších firmách jsou běžně dostupné a využívané.

Mezi další komplikace může patřit i nedostatečná definice mechanismů pro překlenování sítí s překladem adres (NAT). Stále také chybí dostatek vzdělaných odborníků schopných VoIP implementovat do zákaznických sítí. Svět se stále ještě dělí na telekomunikace a IT a jeho sbližování bude ještě nějakou dobu trvat. I proto existují specializované kursy pro přechod k IP telefonii, zprostředkovávající potřebné informace pro bezbolestný přechod.

Přejít nebo zůstat

Obecně lze říci, že nasazení IP telefonie představuje pro firmu mnoho výhod především v úspoře investičních a provozních nákladů na lokální infrastrukturu. Ke značné úspoře dochází u telefonních poplatků, například v propojení jednotlivých poboček bez ohledu na jejich umístění (tuzemské i mezinárodní). Pokud se firma připojí do sítě některého z VoIP operátorů, může ušetřit až 30 % na odchozích hovorech.

IP telefonii lze výhodně integrovat i do CRM třeba pro zákaznický servis. Zaměstnanci se mohou vzdáleně připojovat a uskutečňovat lokální hovory a vyhnout se drahému roamingu. Pro rozjezd IP telefonie musí jakákoliv firma počítat s prvotní investicí do pobočkové ústředny (pokud ji již nevlastní), do telefonních přístrojů, ISDN přípojky, připojení k Internetu a lokální infrastruktury.

V každém případě se nasazení VoIP vyplatí. V dalším čísle se zaměříme na konkrétní investice, na výběr alternativního poskytovatele internetového připojení apod:

destinace počet provolaných minut cena roamingu v Kč cena IP-VB úspora v Kč úspora na destinaci v Kč
T-Mobile
890
35
2
33
29.370
Eurotel
433
35
2,7
32,3
13.985,90
Vodafone
320
35
3
32
10.240
celkem
1.643
 
 
53,60
 

Porovnání hovorů z Německa do České republiky při nasazení VoiceBlue Enterprise.

Nabídku společnosti 2N Telekomunikace, a. s., naleznete na stránkách www.2n.cz.

Jan Aksamít a Pavel Chrudimský
(systémoví specialisté na VoIP a GSM aplikace společnosti 2N)

Download & Odkazy

Slovníček

  • ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) - varianta DSL s výrazně vyšší hodnotou datového toku k uživateli než od něj (například 256/64 kb/s, 512/128 kb/s a další).
  • agregace - udává množství uživatelů sdílejících datovou linku operátora (nikoliv přístupovou linku). Udává se poměrem (například 1:4, 1:20, 1:50), v němž číslo za dvojtečkou sděluje nejvyšší počet naráz připojených uživatelů. Čím vyšší agregace, tím větší zpomalení ve špičce.
  • CDMA (Code Division Multiple Access) - systém zajišťující pomocí kódového dělení přenosových kanálů paralelní komunikaci v rámci jednoho frekvenčního pásma. Standard CDMA 450 využil počátkem devadesátých let Eurotel ve své první mobilní síti NMT na frekvenci 450 MHz. Zároveň pomocí varianty CDMA2000 EV-DO nabízí na stejné frekvenci datové přenosy až do rychlostí 1.024 kb/s.
  • GPRS (General Packet Radio Service) - standard používaný pro datové přenosy v GSM sítích. Na rozdíl od staršího vytáčeného typu CSD funguje na principu přepojování paketů, což mimo jiné znamená zpoplatnění podle objemu přenesených dat. Další vlastností je negarantovaná rychlost závislá na vytížení sítě a síle signálu. Maximální prakticky dosahovaná rychlost se pohybuje kolem 70 kb/s (download + upload). O významné zvýšení této hodnoty se postarala nadstavba EDGE.
  • GSM brána - zařízení, které bývá součástí telefonních ústředen. Obsahuje minimálně jednu SIM kartu některého mobilního operátora a slouží ke zvýšení komfortu a úspoře za telefonní poplatky. Je-li zaměstnavatel vybaven GSM bránou, můžete volat ze stolního telefonu i na mobilní čísla a zařízení samo směruje tyto hovory rovnou do sítě odpovídajícího operátora.
  • ISDN PRI (Integrated Services Digital Network Primary Rate Interface) - specifikace digitální telefonní sítě pro hovory i datové přenosy. Funguje na principu přepojování okruhů což znamená, že tarifikace je minutová a nikoliv podle objemu přenesených dat. V rámci definice PRI mohou pracovat například širokopásmové datové linky T1 nebo E1.
  • jitter - rozptyl zpoždění přenosu při internetové komunikaci.
  • router - aktivní prvek počítačové sítě, zajišťující směrování dat (paketů) na správné místo. Z hlediska domácího uživatele slouží obvykle k propojení jeho počítačové sítě s Internetem.
  • SMS server - funkce telefonní ústředny umožňující uživatelům přijímat i odesílat SMS zprávy pomocí jednoduché webové aplikace.
Hodnocení článku: