Jste zde

Volné MAC adresy nejen pro Web51

Pokud si hrajete s ethernetem, můžete upotřebit MAC adresy, které garantujeme jako volné pro Vaše

pokusy nejen s Web51.

MAC adresa je 6. bytové unikátní číslo síťového zařízení, které přiděluje výrobce a jemu je přidělováno organizací IEEE z USA.  Pokud by se náhodou sešli dvě stejné MAC adresy na jednom segmentu sítě, dostece se celý segment do nedefinovatelného stavu.

Projekt Web51 má zakoupen vlastní prostor MAC adres a proto jsme se rozhodli uvolnit 10 MAC adres pro uživatele, kteří používají volné verze systému. Pokud si systém zakoupíte, máte samozřejmě unikátní MAC adresu přidělenu. Ve vývojové verzi dokonce několik navíc, pokud by jste chtěli vyvíjet na jiném HW..

Uvolněné MAC adresy :

000A59-020000 - 000A59-02000A  (MSB vlevo)
Jan Řehák
 

Odkazy a Download

Hodnocení článku: