Jste zde

Web51 - WWW server s x51 procesorem

Web51 je komplexní projekt v rámci kterého je připojen procesor z rodiny Intel x51 k síťovému

řadiči Realtek RTL8019AS. Předběžné informace o projektu.

Základní principy Web51 demonstrujeme na příkladu verze umožňující jednoduchou konverzi komunikace po sériové lince na komunikaci pomocí protokolu TCP/IP přes Ethernet a zpět. To v praxi znamená, že Web51 připojíme do sítě, na jakémkoli počítači v této síti lze otevřít aplikaci typu telnet a její pomocí komunikovat se sériovou linkou vyvedenou na Web51 stejně, jako by jste komunikovali s touto linkou například přes hyperterminál, kdyby byla vyvedena do počítače u něhož sedíte. 
Aktuální verze Web51
  1. Jednoduchý WWW server, naslouchající na portu 80, umožňující konfiguraci WWW8052 
  2. Základní "Telnet" server, naslouchající na portu 23, sloužící k přenosu dat z otevřeného TCP/IP spojení do sériové linky a zpět. 
  3. „Aktivní Telnet" - klient umožňující, není-li k dispozici otevřené TCP/IP spojení uvedené v předchozím bodě, navázat TCP/IP spojení. 
Web51 v sobě obsahuje pro každý port jeden samostatný TCP stack. Současně je proto možné mít dvě otevřená spojení, po jednom pro každý port.
  • WWW server po pasivním navázání spojení počká na zaslání potřebné minimální části http požadavku (požadavek je možno posílat i telnetem, tj. znak po znaku). Po vyhodnocení jména požadované stránky je požadovaná stránka doplněna http hlavičkou a po případném rozdělení na části, odeslatelné přes Ethernet, vyslán klientovi. Poslední odeslaný paket nese příznak ukončení spojení a na straně serveru okamžitě uvolňuje prostředky pro další spojení. To znamená, že server neumožňuje tzv. persistent connection, či KeepAlive. Server rovněž neumožňuje, vzhledem k nemožnosti uložení dynamicky generovaných stránek do paměti (kterou nemá k dispozici), zopakování špatně odeslaného paketu. V případě chyby je nutno zopakovat celý požadavek.
     
  • Telnet server umožňuje pasivní i aktivní spojení které lze deaktivovat. Na rozdíl od WWW serveru, plně podporuje opakování špatně odeslaných paketů. Při vyčerpání paměti protistranou nepotvrzených a tím pádem v paměti držených odeslaných dat však dochází k zpomalení komunikace. Spojení je ukončeno automaticky po vypršení cca 50 sekund od přijetí posledního potvrzení.


Realizace Web51


 

 Web51 obsahuje v základním hardwaru pouze síťový řadič RTL8019AS, nezbytné periferie pro připojení do ethernetové sítě, napájecí část a procesor x51. V prototypech je použit procesor ATMEL 89C8252 který má sice pouze 8 kB paměti FLASH a klasických 256 bytů paměti, ale obsahuje sériovou EEPROM 2 kB, což umožňuje uložení základní konfigurace přímo do procesoru.  Procesor má sice nedostatek paměti, ale vhodně napsaným kódem lze aplikaci realizovat i za těchto podmínek. Základní komunikační moduly Web51 zabírají cca 4 kB FLASH, takže druhou polovinu FLASH je možné použít pro nejrůznější HTML stránky nebo komunikační aplikaci.
Externí paměť EEPROM může obsahovat další .HTML stránky, obrázky nebo podobě. Na platformě samotného procesoru x51 není možné interpretovat tak složitý jazyk, jako je například JAVA, kterou používají podobně zaměřené projekty, disponující pamětí v řádu stovek kB. V aktuální verzi Web51 je však implementována podpora interpretru Pkódu, umožňujícímu podporu základních CGI scriptů. Obrovskou výhodou použití procesoru 89C8252 je možnost programovat tento procesor přímo v aplikaci pomocí ISP rozhraní. Hardware Web51 s tím počítá a ISP rozhraní je uživateli k dispozici.  Kromě RS 232 je uživateli k dispozici ještě několik dalších pinů procesoru pro následné využití. 
 

Distribuce Web51


 

 Pro distribuci je třeba oddělit hardwarové řešení a softwarové řešení Web51. Již nyní je k dispozici Starter KIT Web51, obsahující potřebný hardware. Firmware pro zmíněný procesor 89C8252 však není uzamčen v procesoru, ale ve Starter KITu je k dispozici ve ZDROJOVÝCH KÓDECH!  Web51 je díky tomu skutečně otevřeným Starter KITem. 

  • Web51 - Lite  - kompletní hardware, CD se zdrojovými kódy, vývojovým systémem, část knihovny komunikace je k dispozici pouze ve formě přeloženého modulu do ASM. Předběžná cena je 3,200 Kč + DPH
  • Web 51 – Full – kompletní hardware, CD s kompletními zdrojovými kódy a vývojovým systémem. Verze včetně komunikační knihovny. Licence na 5 kusů zařízení, používající tuto knihovnu.  – 5,000 Kč + DPH


Start projektu


 

 Projekt je limitován výrobními možnostmi a dodacími termíny některých atypických komponentů, které nejsou běžně ke koupi. Projekt odstartujeme, jakmile budeme mít k dispozici skladem dostatečné množství KITů, abychom vám neslibovali něco, co nemáme skladem. Předběžný termín startu distribuce projektu je pondělí 21.5.2001. Pokud máte zájem o podrobné průběžné informace o tomto projektu, aktivujte si náš mailing k tomuto projektu. 
 

Hodnocení článku: