Jste zde

EZL- 300W / EZL- 300W lite - převodník WiFi - RS-232

EZL-300W je robustní zapouzdřený převodník RS232 na bezdrátový přenos dat pomocí WiFi 802.11b s

Real-Time Operačním Systémem, který lze bez dalšího programování připojit přímo na RS-232 rozhraní libovolného

zařízení.

Převodník EZL-300W podporuje převod signálů sériové linky RS-232C na standard WiFi (Wireless LAN) IEEE802.11b, který zprostředkovává bezdrátový Ethernet v kmitočtovém pásmu 2,4 až 2,4835 GHz metodou DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum). Tím se dosahuje bezdrátového přenosu dat až na vzdálenost stovek metrů protokolem TCP/IP a možnosti odesílat data na jakýkoliv připojovací bod (Access Point) v síti LAN. K tomu využívá rádiovou část v podobě WiFi PCMCIA karty.

Modul Lite je zjednodušenou verzí modulu EZL-300W. Vlastnostmi uvnitř použitého převodníku odpovídá vestavnému modulu EZL-80.

Vlastnosti

 • Ethernet Network ( WiFi IEEE 802.11b ) - slot pro WiFi 3.3V PCMCIA kartu 
 • 1x plný sériový port RS-232 přístupný přes WiFi Ethernet
 • Virtuální sériový port (ezVSP) pro Windows - v PC jako např. sériový port COM 7 
 • Zařízení proti sobě mohou bezdrátově propojit RS-232 port přes WiFi.
 • MIC Real-Time Operační Systém pro plné nastavení, řízení a upgrade modulu prostřednictvím libovolného terminálu RS-232 (vhodné i pro jiné PC OS než Windows, např. Linux, UNIX)
 • Intuitivní jednoduchý nastavovací software pro Windows (prostřednictvím  WiFi, RS-232, AT příkazů), velmi jednoduchá instalace
 • Nezávislé nastavení paramterů modulu na OS PC prostřednictvím MIC Real-Time OS a TELNETu
 • Bezpečnost dat - podpora všech bezpečnostních opatření pro technologii WiFi - SSID, kódování WEP 64bit/128bit, volba komun. kanálu, heslování přístupu do nastavení
 • Autotentizační protokol EAP-MD5 - umožňuje zamezit nelegálnímu přístupu do WiFi sítě
 • LED indikace provozu a komunikace
 • Napájení vnějším zdrojem DC 5V, součástí modulu je stabilizátor
 • Robustní provedení

Aplikace

Převodník EZL-300W je připojen k zařízení komunikující prostřednictvím sériového přenosu RS-232. Protistranu tvoří jiné WiFi zařízení (v Ad-hoc mode) nebo WiFi AP (Access Point), které zpřístupňuje sériový port do klasické sítě Ethernet. V případě použití většího počtu přístupových bodů WiFi AP zapojených do jedné sítě, může se převodník volně mezi nimi pohybovat.

 • Vzdálená komunikace snímačů (například elektronických teploměrů) a PC.
 • Bezdrátový přenos dat pro zobrazení informací na displejích.
 • Okamžité získání dat systému MaR (Měření a Regulace) obsluhou s notebokem či PDA.
 • Bezdrátová realizace průmyslových sítí s připojením k LAN a Internetu.
 • Bezpečnostní systémy
 • Vzdálené řízení pohyblivých strojů
 • Synchronizace dat přenosných zařízení s PC
 • Bezdrátová komunikace měřících zařízení (multimetry, osciloskopy apod.)

Rozhraní RS-232:

Ethernet komunikační  módy :

Konvertor se může chovat jako client/server zařízení podle zvolených MUX TYPE (režimů funkce):
 

Communication mode
Protocol
Connection Type
 
T2S
TCP
Server
Převodník poslouchá na zvoleném portu a očekává připojení klienta, který následně může vyslat data, resp. přijmout
ATC
TCP
Client / Server
Komunikace je řízena vysíláním AT příkazů po sériové lince, které umožní nastavit režim klient nebo server (COD, T2S).
COD
TCP
Client
Převodník po příchodu dat na RS-232 rozhraní naváže spojení se serverem a umožní přenos.
U2S
UDP
Point-to-Point Broadcast
Data jsou očekávána na zadaném TCP portu a vysílána na IP adresu bez kontroly přenosu. To umožnuje použít broadcast.

Další podporované komunikační protokoly : ARP, EZCFG, DHCP, TELNET

Dodávaný SW

Pro nastavení, monitorování provozu a rozšíření možností použití jsou pro EZL-300W dodáváry speciální aplikace ezVSP a ezSerialConfig.

Program ezVSP (Virtual Serial Port):

Virtuální sériový port pro Windows umožňujě přistupovat k EZL-300W jako k sériovému portu v PC a tím tunelovat rozhraní RS-232 přes WiFi. Nainstalování tohoto programu je podmíněno vlastnictvím alespoň jednoho modulu. Během instalace je nutné zadat MAC adresu modulu a klíč, který se získá registrací na stránkách firmy Sollae. Bližší popis instalace lze nalézt v manuálu programu.

Konfigurace přes ezSerialConfig:

Pro navázání kontaktu konfiguračního programu s modulem nesmí být připojena komunikační WiFi karta. Nastavená baud rate sériového rozhraní modulu nemá vliv na rychlost komunikace při konfiguraci (komunikace probíhá rychlostí přenosu 19200bps). Nelze zaměnit ezSerialConfig program pro EZL-300W a tentýž program pro EZL-300W Lite (EZL-80). Jedná se o dva rozdílné programy.

Rozdíly proti verzi EZL-300W Lite:

 • MIC Real-Time Operační Systém
 • Autotentizační protokol EAP-MD5
 • TELNET

Antonín Vojáček
vojacek@ HWg.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: