Jste zde

Modem, směrovač i přepínač – 3 v 1

Současnost ukazuje, že v průmyslových aplikacích vyžadujících správu zařízení anebo dohled na ně na dálku hraje čím dál větší roli Ethernet. Nové typy řídicích systémů (programovatelných automatů ? PLC) často disponují Ethernetem již v základní verzi nebo je zpravidla možné automat o ethernetové rozhraní snadno rozšířit.

Vzdálená správa zařízení s Ethernetem

http://www.insys-tec.cz/K PLC disponujícímu Ethernetem se lze připojit několika různými způsoby. V případech lokální správy lze někdy využít místní počítačovou síť, která je často v příslušném objektu již rozvedena, nebo použít např. techniku WiFi a přístroje Insys WLAN bridge schopné realizovat spojení Ethernet – vzduch – Ethernet. Pokud je ovšem centrála příliš vzdálená, technika WLAN není vhodná. V tomto okamžiku nelze jinak, než využít telekomunikační sítě a jejich služby a použít takový přístroj, který dokáže prodloužit Ethernet prostřednictvím telefonní sítě. Taková zařízení firma Insys vyrábí. Komunikovat je při jejich použití možné pomocí analogové pevné telefonní linky, digitální pevné linky ISDN, sítě GSM (vytáčené spojení typu CSD) nebo GPRS (paketové přenosy realizované v sítích GSM).

Různé možnosti

O použití přístroje Insys GPRS 5.0 Ethernet již byla zmínka v předchozích příspěvcích v tomto časopisu. Ne vždy však musí být spojení GPRS pro komunikaci s PLC po všech stránkách optimální. Z tohoto důvodu firma Insys vyvinula speciální přístroje, které mají všechny vlastnosti potřebné k realizaci spojení s PLC jinými cestami. Jde o směrovač (router) s integrovaným přepínačem (switch) a modemem – přístroj Insys Moros (resp. MoRoS – Modem-Router-Switch, viz obr. 1). Tento nový přístroj umožňuje prodloužit Ethernet prostřednictvím analogové pevné linky nebo linky ISDN a brzy bude dostupný i v provedení pro síť GSM. Je to vlastně výrazně vylepšený a především specializovaný přístroj Insys Web Communicator s funkcí vytáčeného směrovače (dial-in-router). Neznamená to, že přístroj Moros má Web Communicator nahradit. Pouze je finančně zajímavější náhradou přístroje Web Communicator, navíc s větším počtem funkcí.

Obr. 1. Insys Moros ? modem, přepínač a směrovač v jednom
Obr. 1. Insys Moros – modem, přepínač a směrovač v jednom

Možnosti přístroje Insys Moros

Přístroj Moros firmy Insys Microelectronics kombinuje modem, směrovač a přepínač (se čtyřmi vstupy). Funkce dial-in- a dial-out-router umožňují spojit se na dálku s přístroji nacházejícími se ve vzdálené ethernetové síti. V přístroji Moros je zabudován integrovaný modem pro analogovou pevnou linku a terminálový adaptér ISDN. Rovněž zabudovaný přepínač umožní přímo současně připojit až čtyři účastníky ethernetové sítě. Díky standardnímu modemu Insys 56k lze přístroj Moros použít po celém světě. Konfiguruje a nastavuje se snadno přes webové rozhraní. Protože slučuje všechny potřebné funkce do jednoho prvku, je ideálním výrobkem napomáhajícím řešení úloh vyžadujících současně ethernetové rozhraní, modem, směrovač a přepínač.

Přístroj Moros obsahuje integrovaný komunikační modul (analogový modem nebo ISDN-TA). Zprostředkovává vytáčené spojení na vyžádání (dial-in, dial-out-on-demand). Přepínač se čtyřmi porty komunikuje rychlostí 10/100 Mbit/s. Je serverem a klientem služby DHCP a konfiguruje se místně i na dálku přes webové rozhraní (s nápovědou). Také jeho firmware je možné aktualizovat místně i na dálku. Rovněž lze nastavit zabezpečení spojení (autentifikace až deseti uživatelů). Obsahuje filtr pro funkci dial-out s autentifikací prováděnou prostřednictvím protokolů PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP 2. Přístroj má dále hodiny reálného času i plnohodnotnou službu NAT. Kromě jiného má též tradičně, jako většina produktů řady Insys, dva digitální vstupy, dva reléové výstupy a sériové rozhraní RS-232. Napájí se napětím 10 až 60 V DC.

Z uvedeného výčtu vlastností je patrné, že Moros je ideální přístroj pro použití s jedním nebo několika PLC, které je možné připojit k Ethernetu (obr. 2).

Obr. 2. Přístroj Moros připojí k Ethernetu prostřednictvím telekomunikačních sítí i několik PLC
Obr. 2. Přístroj Moros připojí k Ethernetu prostřednictvím telekomunikačních sítí i několik PLC

Použití v podmínkách s velkými požadavky na spolehlivost – redundantní modem

Přístroj Moros je, podobně jako Web Communicator, volně programovatelný. Lze do něj tedy nahrát firmware umožňující např. použít externí redundantní modem, který je možné připojit přes rozhraní RS-232. V případě neúspěšné komunikace přes integrovaný modem a danou linku se Moros pokusí spojení uskutečnit přes připojený externí modem. Tak je zajištěno, že při poruše standardní linky nebo nedostupnosti mobilní sítě bude automaticky učiněn pokus uskutečnit volání ještě druhou, redundantní cestou.

Výsledná řešení

Pokud je na místě dostupná analogová pevná linka, použije se Moros s integrovaným analogovým modem nebo ISDN-TA. Pokud ne, instaluje se přístroj Moros komunikující prostřednictvím GSM (bude dostupný již ve čtvrtém čtvrtletí 2006). U vizualizačních úloh, kdy příliš nezáleží na časování a připojuje se pouze jeden přístroj, je vhodné použít průmyslový modem Insys GPRS 5.0. Již uvedená řešení jsou vhodná k použití v průmyslu, neboť všechny komponenty se montují na nosnou lištu DIN. Krátké dodací lhůty a technická podpora, včetně možnosti bezplatné zápůjčky zařízení, jsou u firmy Insys Microelectronics samozřejmé.

Dostupnost

K výrobkům řady Insys jsou k dispozici kompletní kvalitní uživatelské příručky v českém jazyce. Obsahují technický popis zařízení včetně popisu sady podporovaných AT-příkazů. Výrobky vyhovují homologačním podmínkám a nesou značku CE. Firma Insys Microelectronics CZ, s. r. o., sídlí v Plzni a zajišťuje předprodejní i poprodejní podporu zákazníků. Věnuje se vývoji nových zařízení v oblasti přenosu dat, měřicí a řídicí technice a inovacím současného sortimentu výrobků.


Lubomír Kuchynka,
Lkuchynka@ insys-tec.de
+420 777 651 188
Insys Microelectronics CZ, s. r. o.

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: