Jste zde

I/O Controller lite - WWW ovládání za 2.999 Kč

Kupte si hotový modul, ovládejte RS232, 8 vstupů, 8 výstupů, LCD displej až 4 teploměry z WWW nebo

z telnetu.
Modul je již naprogramovaný a konfiguruje se po sériové lince. I/O Controller lite je aplikace, kterou nyní zdarma

dodáváme jako DEMO ke všem vývojovým KITům Web51.

Vývojový systém Web51 dosud existoval pouze v plné verzi, která obsahovala celý vývojový systém a předpokládala několik dní studia systému, než uživatel vytvořil vlastní aplikaci na míru.  Na četné podněty nabízíme nyní levnou verzi, která předpokládá použití vývojového systému, který je zdarma na internetu. Pokud si chcete pouze vyzkoušet napsat jednoduchou aplikaci pro vzdálené ovládání I/O pinů, výpis znaků na LCD displej a podobně, potřebujete pouze HW řešení a pravděpodobně vystačíte se softwarem, který je k dispozici volně pod GPL licencí.

Vzhledem ke kompatibilitě se systémem Web51 můžete tento modul osadit jako finální aplikaci, nebo na stejném hardwaru zkoušet vyvíjet vaš vlastní aplikace.

Ovládané periferie

IO Controller lite využívá HW design kit z Web51 verze 3.2 nebo 3.68  a umožňuje dvě verze připojení výstupů, podle konfigurace, kterou nastavíte v setupu ze sériové linky RS232.

Přímý přístup na P1 :

Pokud potřebujete jen několik výstupů, použijte tuto variantu. všech 8 pinů portu P1 pak vzdáleně ovládáte. 
 • Přístup na sériový port RS232 přes TCP/IP z PC (pouze telnet)
 • Ovládání 8. bitové I/O brány
 • Použití externích posuvných registrů :

  Pokud využijete námi doporučené schéma, lze připojené periférie značně rozšířit.
 • Přístup na sériový port RS232 přes TCP/IP z PC (pouze telnet)
 • Ovládání 8. bitové vstupní brány (posuvný registr 74165)
 • Ovládání 8. bitové výstupní brány (posuvný registr 74595)
 • Detekce a čtení až 8 teploměrů DS1822
 • Zápis na LCD display (připojen na posuvný registr 74595)

 • Součástí dodávaného HW kitu je naprogramovaný CPU - T89c51RD2  s popsanou ukázkovou aplikací I/O ovládání. Jedná se pouze o jednoduchou demonstaci možností, ale pro část aplikací s ní vystačíte. Aplikace 8. bitového I/O ovládání, je ovladatelná přes WWW rozhraní nebo pomocí terminálového přístupu na TELNET server  mikropočítače.  Pro možnost výpisu stavu umí ukázková aplikace zobrazit  text z formuláře na LCD displej 2x16 znaků. 

  Pomocí příkladů z volné GPL verze můžete tuto ukázkovou aplikaci upravit podle svých konkrétních potřeb bez jakýchkoliv dalších výdajů a na tomto HW lze tak bez jakéhokoliv programátoru nebo něčeho podobného začít obratem vyvíjet vaš internetové aplikace.
   
   

  Ovládání IO Controlleru lite z WWW stránky :

  Pro jednoduché ovládání je ideální použít HTTP rozhraní, které je pro lidi příjemné a dobře se ovládá také například pomocí PHP scriptů. I/O Controller lite umožňuje ovládání veškerých periférií z HTML stránky, kterou vidíte v náhledu na obrazovce..


  Ovládání IO Controlleru lite z TELNETové aplikace :

  IO Controller lite lze ovládat z WWW rozhraní, jak jsme popsali v předchozí kapitole, nebo z textové řádky pomocí rozhraní TELNET. Pro demonstraci jednoduchosti implementaci tohoto způsobu ovládání jsme pro uživatele představili jednoduchý program pro C++Builder. Tento program zobrací na monitoru uživatele rozhraní, které vidíte na obrázku a pomocí ethernetové sítě se spojí s nastavenou IP adresou. Pomocí externí komponenty pak otevírá spojení typu “Telnet” a jeho prostřednictvím ovládá vzdálený I/O Controller. 

  Vzhledem k tomu, že na dodávaném CD je tento program ve zdrojových kódech jej lze velmi rychle a snadno upravit podle konkrétního přání vzdálené aplikace a využít tak I/O Controller i I/O Controller lite pro plně komerční aplikace. 

   


  Nastavení IO Controlleru lite po RS 232 (SETUP)

  Celé zařízení se nastavuje pomocí sériové linky. Před prvním spuštěním je třeba připojit se po sériovém portu k zařízení, nastavit IP adresu, masku, Gateway a ostatní parametry. Pokud si nejste jisti GW zjistíte pomocí spuštění programu "winipcfg" ve windows, IP adresu musíte zařízení přidělit ručně a masku nastavte na 255.255.255.0 pokus se všechny IP adresy které nejsou na GW a adresa samotné GW liší pouze v posledním čísle. 

  Pokud používáte DHCP (Dynamické přidělování IP adres zařízení) pak nastavte pro zařízení IP adresu, která je na DHCP serveru nastavená jako zakázaná. 

  Nastavení omezení přístupu není v I/O Controller lite možné, viz omezení..

  V základním menu umožňuje Controller vyhledávat 1Wire teploměry na sběrnici – Controller podporuje až 4 paralelně připojené teploměry, ale v režimu vyhledávání musí být na sběrnici připojen pouze jeden…
   

  C: Controller 
  Spustí po sériové lince prostředí vzdáleného přístupu k perifériím, takže můžete ladit  připojení periférií a komunikační protokol, aniž by jste zatím použili ethernet. 
   
   

   

   

   

  Nastavení typů portů 


  P: ports defs 
  Jedná se o nastavení výstupních bran I/O Controlleru a jejich typu.  Menu je celkem dlouhé, jak vidíte na obrázku vpravo.

  Pod výpisem stavu vstupů a výstupů  s jejich přiřazenými jmény a okamžitými vstupními a výstupními hodnotami jsou vypsány aktuální hodnoty naměřené na teploměrech. 

  P: input capture Period             99(x 5ms)
  Definuje jak často jsou vstupy periodicky čteny a tím pádem případné změny hlášeny nadřízenému systému.  Pomocí tohoto umělého zpoždění lze například v některých aplikacích ošetřit prodlevu v reakci vnější technologie, kterou zpětně měříte. 
  Hodnota výstupu je samozřejmě nastavena ihned po přijmutí příkazu po ethernetu.

  - I/O port type:                  &nb sp; Shift registers
  Definuje přístup k vnějším perifériím I/O Controlleru lite 

  •  - S: switch to Shift regs ports 
   Port P1 počítá s externími posuvnými registry a počet vnějších periférií je tak rozšířen na 8x vstup, 8x výstup, LCD displej a 4x 1Wire teploměr.
  • - D: switch to Direct ports
   Port P1 je přístupný přímo, ale pak lze vzdáleně ovládat pouze 8 I/O pinů bez jakýchkoli dalších periférií…  Ideální pro jednoduché aplikace a pro ladící účely.


  E: erase all names
  Smaže nastavená jména, která byla přiřazena jednotlivým vstupním a výstupním pinům. 
   

  C: change HIGH/LOW captions
  - Caption for LOW state:            ---Vyp
  - Caption for HIGH state:           Zap---
  Pokud potřebujete používat například WWW rozhraní, které administruje netechnická obsluha je nastavení jmen vstupů a jmen stavů ideální cesta jak ji informovat například o chybovém stavu vzdáleného vstupu (např. L – OK; H – CHYBA).
   

  H: set to HIGH state(1)
  L: set to LOW state (0)
  Pro testovací účely lze těmito dvěma příkazy snadno nastavit stav binárního výstupu přímo v SETUPu. 

  ----------- Display Mode -----------
  - Mode of 2nd display line:         text mode
  T: switch to text mode
  I: switch to IP mode
  Nastavení režimu displeje – Druhá řádka displeje může sloužit pro výpis textu jako první, nebo pro výpis IP adresy z níž byl proveden poslední přístup na zařízení. 
   

  Zapojení externích periférií

  Pokud zvolíte ovládání pomocí posuvných (SHIFT) registrů, potřebujete zapojení vnějšího rozhraní. Základní schéma je zobrazeno na obrázku, podrobné schéma je v katalogovém listu k produktu I/O Controller lite - viz. download

  Konstrukční návod na destičku externích periférií bude zveřejněn v samostatném článku..

  Dodávky IO Controlleru lite

  I/O Controller lite je pouze SW aplikace pro procesor T89C51RD2, kterou dodáváme standardně s HW design KITu pro systém Web51.  Aktuálně ji dodáváme k produktu „HW design kit“ verze 3.2 a 3.68  (katalogové listy viz odstavec download). 

  Pokud chcete reálně vyvíjet svoje vlastní aplikace, doporučujeme vám objednat si od nás ke KITu další procesor RD2. Všechny zasílané procesory již mají uvnitř nahraný náš loader (informace viz download), který je kompatibilní s původním, ale umí programovat i interní EEPROM.


  Od 15.10.2002 budeme dodávat tuto aplikaci také na :

  • HW verze 6.x (malý cca 10. pinový modul 4x3 cm pro osazení do plošného spoje zákazníka s externím konektorem RJ45 a transformátorem)  (cena za HW cca 2.500 Kč v 10Mbit verzi..
    
  • HW verze 7.x (malý modul pinově kompatibilní s modulem Rabbit RCM2200 pro osazení do plošného spoje zákazníka s interním nebo externím konektorem RJ45 s transformátorem) určený pro připojení do paměťového prostoru aplikace. Tento modul bude programovatelný v KEIL C.  (cena za HW cca 2.800 Kč v 10Mbit verzi..)

  Zdrojové kódy této aplikace najdete v plné verzi vývojového systému v rámci balíku DEVELOPER 2.  Zkompilovaný .HEX  soubor najdete na Ethernet CD v rámci věcí pro Web51.
   
   

  Čím se odlišuje LITE verze I/O Controlleru

  Lite verze I/O Controlleru je pouze uvolněné demo našeho zařízení I/O controller. Implementujeme je zdarma do stávajícího hardwaru design kitu pro systém Web51 abychom demonstrovali možný rozsah použití. 
  Plná verze I/O Controller je dodávána v průmyslovém provedení v. 4.x a nahradí v mnoha aplikacích dosud používaná PLC s Ethernetovým koncem, vzhledek m řádově nižší ceně. 

  Plná verze I/O controlleru obsahuje rozšíření :

  • Podpora odesílání emailů při nastavené události
  • Podpora až 8. akcí spouštených hodnotou teploty, vstupů nebo síťovou neaktivitou. Akce mohou ovlivňovat všechny síťové výstupy z I/O controlleru (odesílání emailu, hlášení změny nadřízenému systému přes HTTP nebo TELNET) nebo ovládat přímo výstupní piny I/O controlleru.
  • Podpora funkcí chytrého síťového "watchdogu" který lze případně ovládat po síti, ale umí reagovat také samostatně.
  • V lite verzi I/O Controlleru není možné podporovat jakýkoliv bezpečný nebo zabězpečený vzdálený přístup k zařízení. Omezení přístupu na určitý rozsah IP adres její hodnotou a maskou, selektovatelný zákaz vzdáleného přístupu z jednotlivých zdrojů a použití kódování pomocí TEA algoritmu je možné pouze v plné verzi I/O Controlleru.
  Plný I/O Controller v průmyslové verzi HW prodáváme za cenu cca 5.800 Kč - informace prodej@HW.cz

   

  Hodnocení článku: