Jste zde

IP WatchDog - malý hlídací pes

IP WatchDog slouží k monitorování ethernetových, internetových či sériových zařízení

prostřednictvím sledování sériové komunikace, funkce Ping či vyžádáním WWW stránky a na základě těchto funkcí

umožňující provést RESET až dvou monitorovaných zařízení, jako jsou například servery, routery, přístupové a

zabezpečovací systémy.

Logo HW groupIP WatchDog je založen na ethernetovém modulu Charon II a je primárně určen pro kontrolu a reset činnosti ethernetových/internetových zařízení. K tomu disponuje funkcemi odesílání a přijímání pingu na zadané, respektive ze zadaných IP adres. V případě monitorování vysíláním tohoto příkazu lze zadat až dvě cílové IP adresy (primární a sekundární), aby bylo možné eliminovat nečinnost celého zařízení, jestliže dojde k výpadku jedné IP adresy.

Monitorování ethernetových zařízení, respektive http serverů, je možné rovněž realizovat vyžádáním si www stránky od sledovaného zařízení. V případě přijetí platné http hlavičky je sledované zařízení považováno za funkční.

Základní funkce WatchDogu

 • Logo IP WatchDogmonitorování ethernetových zařízení funkcí PING;
 • monitorování činnosti HTTP serverů vyžádáním WWW stránky;
 • sledování toku dat RS-232 linky očekáváním příchodu požadovaného řetězce;
 • reset monitorovaných zařízení;
 • spuštění záložních systému v případě výpadku monitorovaných zařízení;
 • synchronizace času prostřednictvím NTP serveru;
 • logování posledních 10 resetů pro každý kanál;
 • ruční reset monitorovaných zařízení prostřednictvím www rozhraní;
 • nezávislé nastavení obou kanálů.

 

 

 

Příklady použití

 • Aplikační schéma IP WatchDogservery;
 • routery;
 • ADSL a kabelové modemy;
 • WIFI AP (Access Point - přístupové body);
 • zabezpečovací a přístupové systémy;
 • akumulátorovny.

IP WatchDog je vybaven dvojicí sériových portů RS232, které oba mohou sloužit pro monitorování činnosti zařízení komunikujících po tomto rozhraní a současně umožňují základní nastavení WatchDogu.


Základní vlastnosti

 • Foto Ip WatchDogMonitorování až dvou ethernetových zařízení pomocí ICMP funkce ping: IP WatchDog je schopen reagovat na příchozí i odchozí ping.
 • Monitorování až dvou sériových zařízení prostřednictvím sledování jejich komunikace (zatím neimplementováno).
 • Monitorování a reset až dvou zařízení fungujících jako www server formou vyžádání www stránky (zatím neimplementováno).
 • 1x výstupní relé s kontakty galvanicky oddělenými od vlastního WatchDogu s nastavením výchozího stavu.
 • 1x výstupní relé poskytující napájení 12 V/100 mA s nastavením výchozího stavu.
 • Časová synchronizace NTP servery.
 • Nastavení prostřednictvím sériové linky nebo www stránky.
 • Manuální obsluha až šesti dalších zařízení prostřednictvím www stránky či protokolu TELNET (zatím neimplementováno).
 • Napájení 9 - 15 V.


Zapojení do systému

IP Watchdog je vybaven dvojicí sériových kanálů, ethernetovým rozhraním a dvojicí výstupních relé. Ve výchozí konfiguraci funguje jedno relé, jehož výstupní kontakty jsou galvanicky oddělené od zbytku elektroniky, nazývané pro jednoduchost Reset, jako spínací, zatímco druhé, nazývejme jej napájecí, jako rozpínací přičemž toto poskytuje ovládanému zařízení napětí 12V až 100mA z napájecí větve IP WatchDogu. Spínací/rozpínací funkci, resp. výchozí stav a stav Reset obou relé lze prostřednictvím RS-232 Setupu nastavit podle potřeby.
 

Topologie zapojení IP WatchDog

Dvojice sériových kanálů může být využita jako monitor činnosti sledovaného zařízení, kdy IP Watchdog může trvale monitorovat provoz na sériovém kanále a v pravidelných intervalech očekávat požadovaný nastavený řetězec a v případě jeho nepřijetí vyvolá reset. Samozřejmě lze IP WatchDog nastavit i tak, aby za platný řetězec považoval i jakýkoliv datový tok.

ICMP funkci PING lze využít obousměrně, tedy nejen že IP Watchdog vysílá PING na monitorované zařízení a očekává jeho odpověď, ale rovněž je schopen za činnost zařízení příchozí požadavek na odezvu od samotného WatchDogu. Díky tomu lze snížit zatížení přenosové linky i samotného sledovaného zařízení, neboť požadavek na PING může být odesílán v době snížené aktivity monitorovaného zařízení.

Díky funkci WWW Client lze IP Watchdog využít i pro sledování WWW serverů na nichž je PING pro zvýšení stability a bezpečnosti zakázán, či se nachází za firewallem.

WWW rozhraní

Administrační WWW rozhraní IP WatchDogIP WatchDog je vybaven přehledným www rozhraním poskytujícím nejen kompletní informace o stavu zařízení a provedených resetech monitorovaných zařízení a současně umožňujícím jednoduché nastavení režimu činnosti zařízení. Prvotní nastavení je však nezbytné provádět pomocí RS-232 Setupu.

Po zadání IP adresy WatchDogu do webového prohlížeče se zobrazí úvodní stránka udávající základní parametry nastavení kanálů WatchDogu a statistiku posledních deseti operací každého z kanálů. V pravém horním rohu stránky jsou odkazy na Admin a Setup stránku umožňující podrobnější nastavení vlastností modulu.

Závěr

IP Watchdog představuje zajímavé, ale především účinné řešení pro zajištění trvalého provozu ethernetových či internetových zařízení. Své uplatnění nalezne nejen v průmyslu při zajištění funkce zabezpečovacích a přístupových systémů, ale rovněž v malých počítačových sítích, kde jej lze využít pro monitorování činnosti routerů, switchů nebo WIFI AP (přístupových bodů). Zejména uživatelé posledně zmiňovaných zařízení, tedy přístupový bodů pro WLAN jistě ocení možnost snadného monitorování a automatického resetu často těžko přístupných ethernetových prvků.

Široký rozsah podporovaných protokolů, monitorovaných rozhraní a přehledné grafické rozhraní umožňuje jednoduchou instalaci a konfiguraci IP WatchDogu spolu s možností výběru takové sledovací funkce, která bude nejméně zatěžovat monitorované zařízení. Drobnou vadou na kráse jinak velmi užitečného zařízení je pomalá odezva IP WatchDogu na akce prováděné přes WWW rozhraní. Prioritou pro jeho činnost je totiž sledování činnosti monitorovaného zařízení a v případě příliš rychle odesílaných požadavků přes WWW může v některých případech dojít k jeho zablokování. Monitorovací činnost WatchDogu tím všwak není nijak narušena a na odstranění tohoto problémku se již intenzivně pracuje.

S IP WatchDogem se můžete blíže seznámit na stránkách www.HWgroup.cz.

Oldřich Mrázek
Mrazek@ HW.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: