Jste zde

Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů na ČVUT získala akreditaci

ČVUT má další akreditované pracoviště, fotovoltaickou (PV) laboratoř na katedře elektrotechnologie Fakulty elektrotechnické. Vedle podobně zaměřených laboratoří, které jsou v Rožnově pod Radhoštěm a Brně, je tato jedinou, která nabízí akreditované zkoušky tenkovrstvých PV modulů.
Laboratoř diagnostiky PV modulů (LDFS) byla jako první v České republice slavnostně otevřena v listopadu roku 2010. U jejího zrodu stála společnost Decci a.s., která poskytla Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, jako věcný dar, základní přístrojové vybavení. Za více než tříletou existenci si laboratoř vytvořila stabilní pozici na trhu s diagnostikou, mezi jejíž partnery patří např. společnost TÜV SÜD Czech.
 
Laboratoř získala v roce 2014 akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 pro prováděné klíčové zkoušky | fotografie: http://pasan.feld.cvut.cz
 

Čtení štítků fotovoltaických panelů

  • Dokument názorně provede údaji na štítcích fotovoltaických modulů. Naleznete zde informace, jak určit typ modulu, jeho označení a také parametry.
Začátkem letošního roku dosáhla laboratoř akreditace pro měření V-A charakteristik, izolačního odporu a elektrické pevnosti fotovoltaických modulů, a to jak pro krystalické křemíkové, tak i pro tenkovrstvé PV moduly, jejichž diagnostika je stále problematická. Velkým příslibem do budoucna je spolupráce s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov, kde se předpokládá další rozšiřování služeb, a to zejména o klimatické zkoušky a testování měničů určených pro fotovoltaiku. Díky vysoké odborné úrovni - odborný garant laboratoře prof. Ing Vítězslav Benda, CSc., patří mezi mezinárodně uznávané odborníky v oblasti fotovoltaiky, a stále se rozšiřujícímu vybavení, nabízí LDFS provozovatelům PV elektráren komplexní služby v oblasti diagnostiky PV systémů, které jim mohou výrazně pomoci vylepšit jejich efektivitu.
 
Jádro laboratoře tvoří tzv. flash tester, který umožňuje ověřit štítkové parametry PV modulů, což je nezbytný podklad pro případné reklamace a také energetické audity PV systémů. Spolu s rozvojem laboratoře se rozvíjely i vědecké, výzkumné a výukové aktivity laboratoře. Výsledkem je stále se rozšiřující portfolio služeb LDFS a vznik výukové laboratoře LFSEZ (Laboratoř fotovoltaických systémů a elektrochemických zdrojů), která byla v loňském roce díky grantu FRVŠ vybavena špičkovou kamerou pro snímání elektroluminiscenčního záření PV modulů (metoda umožňující vizualizaci poruch uvnitř PV modulu). V portfoliu LDFS pak přibyly termografické analýzy PV elektráren, školení a zejména odborné posudky pro pojišťovny i státní instituce.
 
Více informací naleznete na stránkách http://pasan.feld.cvut.cz.
 
 
Zdroj: ČVUT
 
Hodnocení článku: