Jste zde

LPC-P2129 - Vývojová deska s ARM7 ve funkci měřícího a řídícího modulu s 2xCAN, 2xUART, 10bit. ADC, PWM, ... ( 1/2 )

LPC-P2129 je vývojová deska s ARM 7 s 256K Bytes Program Flash, 16K Bytes RAM s univerzálním DPS polem. Tento článek se zabývá jejím využitím jako řídícího modulu pro ovládání technologií , popř. při vizualizaci výrobního procesu. Dále následuje popis dalšího vývojového prostředí pro ARM - Keil µVision 3.

Základní vlastnosti LPC-P2129 :

 • LPC-P2129 - Vývojová deska s ARM7 ve funkci měřícího a řídícího modulu s 2xCAN, 2xUART, 10bit. ADC, PWM, ... MCU: 16/32 bit ARM7TDMI-S™ LPC2129 :
  • 256KB paměti Flash
  • 16KB paměti RAM
  • RTC
  • 4x 10 bit ADC
  • 2x CAN
  • 2x UARTs
  • I2C
  • SPI
  • 2x 32bit TIMERS
  • 7x CCR
  • 6x PWM
  • WDT
  • 5V tolerant I/O
 • napájení: +7 až +9V DC, JACK konektor
 • signalizace napájení LED diodou
 • standardní JTAG konektor pro programování a ladění programu (2x10 pinů)
 • deska obsahuje tři stabilizátory napětí 1.8V, 3.3V a 5V
 • krystal: 14.7456 Mhz ( při nastavení 4x PLL je frekvence mikrokontroléru 58,9824Mhz )
 • dvě rozhraní RS232 (2x 9pin Cannon, samička), možnost programování pomocí Philips ISP
 • dvě rozhraní CAN včetně budičů (2x 9pin Cannon, sameček)
 • 45 univerzálních v/v pinů
 • rozhraní 1-Wire pro obvody Dallas
 • vstup pro měření frekvence
 • 2 uživatelská tlačítka
 • 2 uživatelské LED diody
 • odporový trimr připojený na vstup AD převodníku
 • resetovací tlačítko
 • propojky :
  • DEBUG - povolení JTAG rozhraní
  • L1, L2 - připojení LED diody
  • JRST - povolení externího resetu
  • BSL - spuštění bootloaderu po resetu
  • JP1, JP2 - zakončovací rezistory CAN sběrnice 120 Ω
 • univerzální DPS pole: 11 x 30 pájecích plošek
 • rozměry modulu: 115 x 80 mm

CAN sběrnice:

Sběrnice CAN (Controller Area Network) byla původně vyvinuta pro automobilový průmysl a posléze si našla své místo i v průmyslu při řízení technologií. Je tvořena dvouvodičovým vedením (CAN_L, CAN_H), které je na obou koncích zakončeno rezistory 120 Ω .K tomuto vedení se připojují jednotlivá zařízení (uzly), viz. obrázek. Maximální počet těchto uzlů může být až 110, závisí to na typu budičů CAN. Bližší popis sběrnice viz. článek na HW.CZ.

AD převodník:

Mikrokontrolér obsahuje 10 bitový AD převodník se 4 kanálovým multiplexovaným vstupem. Měřící rozsah převodníku je 0-3 V a doba převodu cca 2.44 µs/kanál.. Nastavením registru PINSEL1 (bity 22-29) konfigurujeme příslušné piny mikrokontroléru jako analogové vstupy. Ovládání převodníku se provádí pomocí dvou registrů ADDR a ADCR. Řídícím registrem ADCR se volí funkce AD převodníku jako např. výběr analogového vstupu, frekvence hodinového signálu pro převodník , spuštění převodu, režim převodníku. Datový registr ADDR obsahuje kromě naměřené hodnoty (0x000-0x03FF, bity 6-15) také příznakové bity, z nichž nejdůležitější je bit DONE (bit 31), který udává zda byl převod dokončen.

Výpis části programu komunikujícím s AD převodníkem:

Vývojové prostředí Keil µVision 3 :

Keil µVision je kompletní vývojové prostředí obsahující editor, manažer projektů, kompilátor (assembler, jazyk C), simulátor a debugger. Debugger komunikuje s adaptérem ULINK USB-JTAG. S adaptérem ARM-JTAG nepracuje, můžeme však využít externí debugger nebo využít stávající simulátor , který pro jednodušší aplikace postačí. Pokud pouze chceme pouze naprogramovat mikrokontrolér µVision velmi dobře spolupracuje s programem LPC2000 (Philips Flash utility). Stačí připojit desku pomocí sériového kabelu a kliknout na ikonu LOAD, mikrokontrolér je naprogramován a následně tato aplikace spuštěna.

zvětšit obrázek

Ukázky programů pro Keil µVision :

 • Jednoduchý program "blikající LED diody" - LED_keil.zip
 • Program posílající naměřenou hodnotu z ADC na sériový port - ADC_keil.zip

Miroslav Dvořák
Dvorak.Linux@ seznam.cz

Download & odkazy:

Související zboží:

Hodnocení článku: