Jste zde

Multimetr MT – 51 Voltcraft

Nic.JPG

Německý výrobce přístrojů pro elektrotechniku Voltcraft přišel na trh s novým multimetrem, jenž se chlubí označením 5 v 1, tzn. pět funkcí v jednom přístroji. MT-51 totiž nenabízí jenom funkci multimetru, nýbrž i hlukoměru, vlhkoměru, teploměru a luxmetru. Díky jednoduchému ovládání a výhodné ceně je tento přístroj vhodný jak pro laickou, tak i odbornou elektrotechnickou veřejnost.

Popis a technické parametry přístroje


 
1
Teplota a vlhkost vzduchu
  9
Světelné čidlo
2
Displej (LCD)
10
Hz% - tlačítko
(měření frekvence a procentuální zobrazení při měření proudu a napětí)
3
Otočný přepínač
11
HOLD – tlačítko
(podržení zobrazené naměřené hodnoty do dalšího stisknutí nebo vypnutí přístroje)
4
V / Hz% / Ω / Cap / °C - zdířka
12
Podsvícení displeje
(stisknutím tlačítka se zapne podsvícení displeje, opětovným stisknutím se vypne)
5
COM - zdířka
13
REL – tlačítko
(měření vztažné neboli referenční hodnoty)
6
µA / mA - zdířka
14
RANGE – tlačítko
(Při měření napětí nebo odporu lze tímto tlačítkem manuálně měnit měřící rozsahy)
7
10A – zdířka
15
MODE – tlačítko (slouží k přepínání AC/DC - při nastavené funkci měření A, mA, µA a Ω/-►/●))))
8
Mikrofon
16
NCV (bezkontaktní detektor vodičů pod napětím)

Všeobecné parametry:

Displej LCD displej do 4000
Max. četnost měření 3 měření za sekundu
Max. měřitelné el. napětí proti zemi 250 VRMS v CAT III (domovní instalace/rozvody)
Max. vstupní proud 10A/max. 10s
Provozní teplota 0°C až 50°C (32°F až 122°F)
Přesnost měření zaručena při teplotě +23°C +/- 5°C
Skladovací teplota -10°C až 60°C (14°F až 140°F)
<80% rel. vlhkost vzduchu
Provozní rel. vlhkost vzduchu <70% nekondenzující (multimetr v provozu)
Napájení 9V DC
Alkalická bloková baterie
Rozměry (V x Š x H) 121,5 x 60 x 40 mm
Hmotnost 150 g bez měřících vodičů

Přesnost měření:

Přesnost se uvádí v ± (% odečtení naměřené hodnoty + počet míst = digit(s) = dgt(s)).Tato přesnost je zaručena v rozsahu +23 ± 5°C při rel. nekondenzující vlhkosti vzduchu menší než 70 %.

Parametry multimetru:

Funkce Rozsah Rozlišení Přesnost Vstupní odpor / Přepěťová ochrana
DC V (stejnosměrné) 400 mV 0,1 mV ± (1,2% + 4dgt) 1 M Ω
40 V 10 mV
250 V 1 V ± (1,5% + 4dgt)
AC V
(střídavé)
100 V 100 mV ± (1,5% + 4dgt)
250 V 1 V ± (1,2% + 10dgt)
DC/AC A (stejnosměrný / střídavý) 400 µA 0,1 µA ± (1,2% + 2dgt) F1: F 0,5A / 250 V
(5 x 20 mm)
400 mA 100 µA ± (1,5% + 2dgt)
10 A 10 mA ± (2,0% + 5dgt) F2: F10A/250V (6x30mm)

(odpor v Ohmech)
400 Ω 0,1 Ω ± (1,2% + 4dgt) 250 Vrms
4000 Ω 1 Ω ± (1,5% + 2dgt)
400 kΩ 100 Ω
4000 kΩ 1 kΩ ± (1,5% + 2dgt)
Kapacita 5 nF 1 pF ± (5,0% + 20dgt) 250 Vrms
500 nF 0,1 nF ± (3,0% + 4dgt)
5 µF 1 nF
50 µF 0,1 µF ± (4,0% + 5dgt)
Frekvence 5 kHz 1 Hz ± (1,2% + 3dgt) 250 Vrms
50 kHz 10 Hz
500 kHz 100 Hz
10 MHz 1 kHz ± (1,5% + 4dgt)
  Akust. test průchodnosti <50 Ω
  Úroveň testovacího proudu 1,4 mA

Parametry ostatních funkcí přístroje:

Funkce
Měřící specifikace
dB Měřící rozsah
Rozlišení
Frekvenční rozsah
Hodnotící křivka
Přesnost
Mikrofon
35 až 100 dB
0,1 dB
30 Hz až 10kHz
C (lineární)
± 5 dB při 100 dB, 1kHz
Kondenzátorový mikrofon
%RH Měřící rozsah
Rozlišení
Přesnost
Doba měření
25 % až 95 % relativní
°C Měřící rozsah
Rozlišení
Přesnost
Doba měření
-20°C až 400°C
-20°C až 1300°C
0,1°C / 1°C
±(3% rdg + 3°C); při “0,1”
±(5% rdg + 3°C); při “1”
2 s / 1°C
Lux Měřící rozsah
Rozlišení
Přesnost
Teplotní odchylka
Světelný senzor
0 ~ 400 Lux
400 ~ 40 000 Lux (hodnota x 10)
1 Lux / 10 Lux
±(5% rdg + 10dgt) při teplotě barvy 2856 K
±0,1% / °C
Křemíková fotodioda s filtrem

Práce s multimetrem:

Zdířky pro sondy jsou přehledně označeny tak, aby nedošlo k nesprávnému zasunutí zejména vzhledem k velikosti měřeného proudu.

 
 

Multimetr se ovládáním nijak neliší od toho, na co je uživatel u těchto přístrojů zvyklý. Otočným přepínačem nastavíte veličinu, jejíž hodnotu chcete měřit.

 
 

Funkce automatického rozsahu se již postará o to, aby se výsledná hodnota měřené veličiny zobrazila v nejvhodnějším formátu.

Když chcete zobrazit hodnotu na displeji v jiném formátu, můžete tak učinit opakovaným stiskem funkčního tlačítka RANGE, posouváte tak desetinnou čárku.

Výchozí zobrazení naměřené hodnoty
 
Zobrazení po stisknutí funkčního tl. RANGE
 
Zobrazení po opakovaném stisknutí RANGE tlačítka
 

Pokud hodnota z jakýchkoliv důvodů osciluje, stiskem funkčního tlačítka HOLD ji můžete na displeji zmrazit.

 

Jestliže s přístrojem měříte hodnoty µA, mA, A můžete funkčním tlačítkem MODE přepínat mezi AC a DC. Tlačítko MODE slouží i pro přepínání mezi měřením ohmických hodnot, diod a propustnosti vedení v režimu .

 
Měření ohmických hodnot
 
Měření diod
 
Měření propustnosti vedení
 

Když nejsou například před započetím měření na displeji samé nuly, ačkoliv by měly být, stiskněte funkční tlačítko REL. Displej se vynuluje a následující naměřená okamžitá hodnota bude vztažená k této “relativní nule“. Příklad použití níže: 

Na ss zdroji bylo nastaveno a změřeno 10V
     
Stisknutím funk. tl. REL je nastavena rel. nula
 
Na ss zdroji bylo nastaveno a změřeno 20V
 
Dalším stisknutím REL je funkce deaktivována
 

Funkčním tlačítkem Hz% v režimu měření V~ přepínáte mezi měřením frekvence v Hz a zobrazením pracovního cyklu v %.

Měření v Hz
 
Měření prac. cyklu v %
 

Při zhoršené viditelnosti si můžete tlačítkem č. 12 (viz výše) rozsvítit pozadí displeje.

Podsvícení displeje je bledě modré a rovnoměrné
 

To, co ovšem dělá z přístroje v této cenové kategorii mnohem zajímavější kousek, jsou jeho další funkce.

Ať měříte jakoukoliv veličinu, v horním řádku displeje jsou neustále zobrazeny aktuální hodnoty relativní vlhkosti a teploty prostředí. To je vhodné mimo jiné v provozech, kde jsou tyto parametry sledovány, protože jak známo elektrické vlastnosti materiálů jsou těmito faktory ovlivňovány a výsledky měření bez dodatečných informací o prostředí, v kterém bylo měření prováděno, nemají takovou vypovídající hodnotu.

 
Hodnoty o teplotě a rel. vlhkosti okolního prostředí jsou v reálném čase měřeny a zobrazovány na displeji.
 

Potřebujete například zjistit, zdali nějaké, ať už pracovní nebo jiné, prostředí vyhovuje hygienickým, popř. jiným předpisům? Žádný problém. Použijte funkci hlukoměru nebo luxmetru, kterou vám tento přístroj rovněž umožňuje a změřte  hlučnost prostředí v dB nebo dopadající světlo v Lux.

Naměřená hlučnost prostředí
 
Hodnota dopadajícího světla
 

Nejen z bezpečnostních důvodů je dobře použitelná i funkce bezkontaktní detekce vodičů pod napětím. Nejste-li si jisti, zdali je či není vodič pod napětím, přiložte k němu vrchní hranou tento multimetru, na otočném přepínači nastavte cokoliv mimo OFF a rozsvícení červeného světla nad displejem upozorní na to, že je vodič pod napětím.

 
Červená LED NCV senzoru indikuje vodič pod napětím
 

Pomocí vhodného teplotního snímače typu K můžete také provádět srovnávací měření v rozsahu teplot od -20°C do + 1300°C ve dvou měřících oblastech.

Mechanické zpracování přístroje

Závěrem přikládám několik fotografií, aby si čtenář sám mohl udělat obrázek o tom, jak je přístroj zpracován po mechanické stránce.

Celkový pohled na přístroj zepředu
Celkový pohled na přístroj zezadu (na zadní straně je umístěn výklopný stojan a  gumový držák na měřící sondy)
 
Pod dvěma šroubky je uložena 9V blok. baterie
Zadní kryt s přihrádkou na baterii z druhé strany
 
 

Všechny díly lícují, na žádném plastovém dílu ani stopy po otřepu. Při sebesilnějším stisku jakéhokoliv tlačítka neuslyšíte žádné plastové zaskřípání.

 
Detailní pohled na zdířky z druhé strany a pojistky
(F10A/250V, F500mA/250V)
 
Celkový pohled na tištěný spoj shora
 
Celkový pohled na tištěný spoj zdola
 
Detailní pohled na displej, mikrofon a LED NCV

Detailní pohled na senzory hluku, teploty,  relativní vlhkosti a NCV v zakrytém stavu
 

Pohled na vrchní kryt z druhé strany
 
Detailní pohled na otočný přepínač a zdířky
 

Závěrem

Pokud si chcete pořídit kvalitní multifunkční přístroj navržený renomovaným německým výrobcem měřící techniky, pak je multimeter MT-51 za výhodných 1390 Kč vč. DPH určitě tou správnou volbou.

Michal Kovalčík,
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o.

Odkazy

Hodnocení článku: 

Komentáře

kdyby na trhu byl přístroj podobných parametrů co by měl navíc připojení k počítači (na standardní rozhraní a aby se obslužný program dal jednoduše napsat třeba jako makro k MS Office) aby se nemusely údaje z měřáku opisovat a překlofávat na klávesnici, když potřebuji napsat protokol z měření.

BTW: Kdy si tady Conrad zřídí kamenný krám kde bych si mohl koupit nějaké drobnosti a nemusel platit poštovné a balné?

Dobrý den, možností propojení multimetru s PC pomocí RS232 disponuje např. multimetr Voltcraft VC920 (bez funkcí měření prostředí), který naleznete na www.conrad.cz pod obj. č. 121700. Samozřejmou součástí balení je RS232 kabel a vhodný software.
Kamenná prodejna podléhá procesu plánování, proto nelze prozatím poskytnout žádné bližší informace.