Jste zde

Není ovládání jako ovládání

Způsob ovládání dotváří image celého zařízení. Vymyslíme-li jej chytře, lze očekávat lepší pozici na trhu, v opačném případě se také může jednat o totální, byť supervýkonný propadák. Jednoduché řešení s logem Atmelu přitom probouzí tvůrčího ducha v každém z nás.

Sebekrásnější zařízení může docela dobře pohořet na nevhodně vymyšleném ovládání. Atmel proto prakticky tvůrčím vývojářům nabídl možnost zapracovat do svých finálních produktů touchscreeny, obohacené novým rozměrem vícenásobných dotyků a zajistil i možnost účinného zpracování signálů, generovaných takto vzniklým dvourozměrným polem. Pro jednodušší aplikace se nyní v nabídce objevila další součástka v podobě AT42QT1040, QTouch 4-key Sensor IC.

 

Typické zapojení AT42QT1040

 

Integrovaný obvod tvoří levný dotykový senzor, indikující stav jednotlivých kanálů za přispění již dříve popsané technologie QTouch. Miniaturní 20pinové pouzdro VQFN o rozměrech 3 x 3 mm umocňuje nasazení v nejrůznějších přenosných zařízeních, která díky velmi nízké spotřebě celého kapacitně citlivého způsobu snímání nebudou zatěžována zbytečným odběrem z napájecích článků. Vhodným nastavením citlivosti kláves lze dosáhnout spolupráce s různě silnými panely, jejich materiály i samotnými tvary ovládacích plošek.

 

Vývojový kit

 

AT42QT1040 se v rámci jednoho kanálu rovněž nebrání bezdotykovému snímání pouhého přiblížení (proximity sensor), pomocí kterého lze například podsvítit ovládací prvky. Patentované potlačení sousední klávesy Adjacent Key Suppression (AKS) zase nedovolí nesprávně vyhodnocovat zamýšlené povely. Sympatický debugovací mód konečně zpřístupní interní data na čipu, která lze následně účinně monitorovat.

 

Schéma zapojení kitu

 

Základní vlastnosti:

 • Čtyři ovládací vstupy
 • Čtyři výstupy s indikací individuálních dotyků
 • Patentovaná technologie přenosu náboje v rozprostřeném spektru
 • Vyhovuje celé řadě materiálů pro elektrody i samotný panel
 • Tloušťka panelu
  • 10 mm (sklo)
  • 5 mm (plast)
 • Citlivost nastavitelná velikostí vzorkovací kapacity
 • Potlačení sousední klávesy
 • Zpracování signálu
  • Vlastní kalibrace
  • Automatická kompenzace driftu
  • Filtrace šumu
 • Debug mode
 • Dobrá odolnost proti vlhkosti
 • Napájení 1.8 až 5.5 V
 • 20pinové pouzdro VQFN, 3 x 3 mm

 

Dostupnost a cena:

Obvod je dostupný za cenu $0.35 (100 000 ks). Vývojový kit stojí $25.

 

Download a odkazy:

 

Hodnocení článku: