Jste zde

OSZipen

Recenze měřící sondy, která umí zobrazit i osciloskopický průběh signálu.

 

Firma ESC Blue Panher s.r.o. dodává již dva roky na náš trh výrobek s názvem Osciloskopická sonda osziPEN v ceně cca. 6.500 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o zajímavý nápad jsme si ji půjčili od firmy ELTY Milady  Horákové 76 na recenzi. 

 

První dojem:


Po otevření nepříliš popsané krabice na jsem viděl sondu zabalenou v igelitu, kabel pro připojení do PC přes RS 232, kabel pro  vnější napájení, síťový napáječ a dva malé jednožilové kablíky pro připojení země a externího spouštění. Kromě toho krabice obsahovala jednu dost nedostatečně popsanou disketu a jeden list papíru formátu A5 který měl suplovat cosi jako manuál. 

Sonda jako taková je napájena pouze z externího zdroje a vůbec neumožňuje provoz na vnitřní baterii. Již z obrázku je vidět, že zhruba uprostřed sondy je umístěn podsvícený display 32  x 16 bodů. Před displejem je malinké kolečko, jímž se nastavuje posunutí nuly, popsané jako ZERO. Vpředu je měřící hrot opatřený sice dost nevzhledným, ale velmi praktickým umělohmotným diskem, který brání nechtěnému dotyku kovovým hrotem vedlejšího vodiče při usilovném měření. 
Nahoře na sondě jsou dvě tlačítka. Blíž hrotu je umístěno tlačítko SELECT a hned za ním je tlačítko MENU. Dál jsou zhruba nad displejem dva třípolohové přepínače. Přepínání AC/DC/GND a přepínání úrovně měřeného napětí v maximálním rozsahu 1/10/100 V. V zadní části je potom shora konektor pro připojení kabelu z PC.  Na protilehlé straně proti hrotu je vstup napájení. 

 

Obrázek příslušenství dodávaného k sondě : 

Na zadní straně je popis jednotlivých vypínačů, což mi přišlo poněkud nesmyslné, ale hlavně je tu poměrně blízko hrotu vstup  externí země a externího spouštění. Vstup GND je nezbytně nutné použít protože pokud sondu napájíte z přiloženého napáječe, jste samozřejmě galvanicky odpojeni od sítě. Pokud však použijete tento vstup, sonda se v jedné ruce dost špatně  drží a téměř nejde obsluhovat tlačítka. 

 

První zapnutí :


Po zapnutí dostanete vybrat, zda chcete měřit v režimu SCOPE nebo DVM. Režim DVM je poněkud značně nedostatečný. Kdo čeká chytrý multimetr, který umí i zobrazit průběh měřeného signálu, bude nepochybně zklamán. Od podobného zařízení bych očekával měření True RMS, střední hodnoty, frekvence atd.. Nic takového se však tady nekoná. Můžete měřit pouze napětí, navíc pouze na dvě platná místa. Dobrá, nechtěl jsem multimetr, tohle je osciloskopická sonda řekl jsem si a přepnul na režim SCOPE. 

 

Režim SCOPE:


V první chvíli musím říci, že sonda měří stále pouze v režimu volně běžící časové základny. Časování lze celkem snadno přepínat během měření pomocí tlačítka SELECT v kruhu a hodnoty jsou zvoleny celkem chytře,  takže je na displeji vidět, že se na vstupu něco děje. Problém a téměř největší kámen úrazu celé sondy je v tom, že display je velmi pomalý a je dost zřetelně vidět, tak se překresluje. Díky tomu nelze zobrazovanému signálu důvěřovat. Display, který umí zobrazit jenom 16 hodnot je na spojitý signál neznámého průběhu poněkud málo, ale délku 32 bodů  bych již nazval naprosto nedostatečnou. Ovladačem ZERO lze posunovat nulu a tím i zobrazovaný signál nahoru a dolů, ale to je celkem nepodstatné. Pokud by se tímto ovladačem regulovala úroveň spouštění, nebo nastavení časové základny, byla by sonda i přes velmi pomalý display prakticky použitelná. Ale to zřejmě nebylo záměrem výrobce. Měřit s tímto přístrojem signál neznámého průběhu považuji za naprostou ztrátu času, protože když už jsme měřili náhodou signál, který se dal náhodou označit za stabilní a byl rozeznatelný i přes velmi pomalé překreslování displeje, neměly zobrazené body správné proporce a v jednom případě se nám dokonce stalo, že obdélník, který měl podle osciloskopu i podle generátoru seseknutou sestupnou hranu, mi sonda ukázala, jako kdyby byla seseknutá hrana vzestupná, ačkoli na jiném průběhu ukazovala sonda správně. 

 

Komunikace s PC:


Když už díky špatnému displeji téměř nelze se sondou měřit přímo, doufal jsem, že bude použitelná alespoň jako externí osciloskop po připojení k PC. Software dodávaný na vložené disketě. Po spuštění verze pod WINDOWS 3.11 a vyšší se spustila autodetekce přístroje a program mi oznámil, že nenalezl sondu na žádném portu. Připojil jsem ji tedy na COM 2, který mi bez problémů funguje a spustil program znovu. Hlášení se opakovalo, ačkoli sonda byla zapnutá a ve správném režimu. Po chvíli zkoumání jsem zjistil, že program odmítá spolupracovat s jiným portem než COM 1, kde je samozřejmě připojena myš, takže program jej označil jako už použitý. 
Ostatní porty sice vypsal, ale označil je za nedostupné. 
Když jsem nabootoval do DOSu (podotýkám, že verze 6.22) a zkusil verzi pod DOS, setkal jsem se s naprosto stejný výsledkem. Program tvrdil, že existuje pouze COM 1 a vše ostatní  je nedostupné. 
Po této zkušenosti jsem pokusů raději zanechal, ačkoli program vypadal jinak celkem použitelně. 
 

Shrnutí :


Sonda je pro měření bez PC nepoužitelná a komunikace s PC se mi nepodařila rozchodit. Za její cenu je lepší koupit levnější osciloskopickou kartu, nebo lepší multimetr. 
 

Pokud máte nějaké připomínky, podobné, nebo opačné zkušenosti, pošlete prosím mail. 


Hodnocení článku: