Jste zde

Pulzní generátor na cesty připojitelný přes USB - USBpulse100

USBpulse100 je miniaturní generátor impulzů až 100 MHz od firmy Elan Digital Systems pro rozhraní USB. Je vhodným nástrojem pro oživování a vývoj digitálních obvodů všude tam, kde je potřeba rychlého ověření daného zařízení různými kmitočty či pulzy. Výstup je galvanicky oddělen od sběrnice USB.

USBpulse100 navazuje na předchozí úspěšný "mobilní" osciloskop USBscope50. Výstup testovaných signálů je galvanicky oddělen od sběrnice USB, což znamená, že měřené signály mohou byt uzemněny nezávisle na PC.

Základní vlastnosti:

  Čítač USB Count lze objednat i v našem HW shopu
 • Rozhraní USB.
 • Programové vybavení pro WIN98SE/2K/XP.
 • Obdélníkový výstup s volitelnou střídou spojený s PLL a programovatelným 256bitovým děličem.
 • Kmitočtový rozsah 11,6 mHz až 100 MHz.
 • 128bitový režim generátor pseudonáhodného bitového toku.
 • Strmost nástupní i týlové hrany typicky 3 ns.
 • Výstupní napětí 1,5 V až 5,0 V, při impedanci 50 Ω.
 • Výstup muže být třístavový a invertovaný.
 • Možnost průběžného nebo jednotlivého generování pulzů se šířkou od 10 ns do vice než 80 s. 
 • Galvanické oddělení výstupu od sběrnice USB s izolační odolností 300 V Cat II.
 • Možnost spojení až čtyř jednotek do jednoho celku s možností synchronizace a vzájemného fázového posuvu.
 • Pouzdro shodné jako u osciloskopu USBscope50 .
 • Možnost přímého propojení s osciloskopem USBscope50 do jednoho celku.
 • Možnost sdružit až 4 zařízení do jednoho celku pro vytvoření vícekanálového zařízení.
 • Rozměry cca75 mm x 31 mm x 17,5 mm.
Vnitřní architektura USBpulse100
Vnitřní architektura USBpulse100

Přístroj USBpulse100 je jednouchý pulzní generátor, který má všechny základní funkce, které se od podobného zařízení běžně vyžadují.

Po připojení přístroje k počítači sběrnicí USB a spuštění příslušného programu se na monitoru zobrazí velice jednoduchý, ale přehledný ovládací panel se  znázorněním ovládání a možnostmi měření. Tlačítky lze především volit mezi činností průběžnou či jednorázovým pulzem nebo lze proces zastavit. V této části panelu jsou i tlačítka pro otevření podrobného popisu (PDF) nebo sériového čísla výrobku.

Prostředí obslužného software USBpulse100 s nastavenou vystupní frekvencí 1,16kHz s přehledně znázorněnou signálovou cestou
Prostředí obslužného software USBpulse100 s nastavenou vystupní frekvencí 1,16kHz
s přehledně znázorněnou signálovou cestou

 
výstupní průběh změřený pomocí USBscope50
a výstupní průběh změřený pomocí USBscope50

Nastavení základního kmitočtu fázového závěsuMěřící signál má původ v oscilátoru 12,5 MHz, který zaručuje přesnost 1.10-4, dlouhodobou stabilitu 5.10-5 a teplotní koeficient rovněž 5.10-5/°C. Výstup oscilátoru je zpracováván v obvodu PLL, který tak generuje škálu kmitočtů počínaje 3,125 MHz a konče 100 MHz. Klepnutím na políčko PLL se tato nabídka kmitočtů zobrazí v samostatné nabídce. Signál má obdélníkový průběh se střídou 1:1. Zaškrtávacím políčkem lze volit pro signál buď  zařazení děliče, nebo přímou cestu.

Zvolí-li se cesta přes dělič, je možno klepnutím na tlačítko DIVIDER rozbalit nabídku všech možností, které tato funkce poskytuje. Tedy především volbu dělícího poměru. Nevolí se však činitel dělení použitého 28bitového děliče, ale přímo požadovaný kmitočet nebo perioda. Přitom je nutné respektovat základní dělící poměr 3 a nejvyšší kmitočet daný volbou v obvodu PLL. Rovněž je zde možno nastavit střídu, a to buď poměrem v %, nebo šířku pulzu vyjádřenou přímo časem. Všechny volby lze provádět pomocí tlačítek + a -, nebo přímo změnou číselné hodnoty kmitočtu či periody, nebo procentuálního vyjádření střídy, či časem šířky pulzu. Z toho vyplývá, že spektrum kmitočtů není souvislé, leč přístroj při nekorektním zadání sám vybere nejbližší vhodnou hodnotu.

Další možností získání zkušebního signálu je generátor náhodných pulzů, který nemá žádné vlastní možnosti nastavování, s výjimkou volby řídícího signálu buď z děliče, nebo přímo z PLL.

Výstupní obvod má možnost inverze a volby velikosti vrcholového výstupního napětí v rozsahu od 1,5 V do 5,0 V v celkem 256 krocích, tedy v podstatě plynule. Poslední možností je využití výstupního stavu vysoké impedance, která je v tomto módu větší než 10 MΩ, proti normálnímu stavu 50 Ω.

Nastavovací prostředí děliče
Nastavovací prostředí děliče

Přístroj má v podstatě velice jednoduché a přívětivé ovládání, ale bez základních znalostí se uživatel přece jen neobejde. Přestože zobrazovaný ovládací panel je více než ilustrativní, zůstávají některé vazby skryté. Jde zejména o omezení při nastavování kmitočtu a i další. To vynikne zvláště při spojení dvou nebo až čtyř generátorů v jeden vícekanálový celek se společným zdrojem kmitočtu 12,5 MHz a s možností fázového posouvání pulzů. Zde již uživatel, zejména nepracuje-li s přístrojem denně, nevystačí s intuicí, jako tomu je třeba u čítače či osciloskopu.

Prostředí obslužného software USBpulse100 s nastavenou vystupní frekvencí 1,16kHz a spuštěným generátorem náhodných pulzů
Prostředí obslužného software USBpulse100 s nastavenou vystupní frekvencí 1,16kHz
a spuštěným generátorem náhodných pulzů

 
a výstupní průběh změřený pomocí USBscope50
a výstupní průběh změřený pomocí USBscope50

U exempláře, který jsme měli k testování, bylo problematické nastavování některých hodnot PLL z nabízeného kmitočtového spektra. Například při nastavení 3,125 MHz se zobrazilo 3,00000000 MHz, včetně správného přepočtu na periodu 3,33333333 ns a rovněž na děliči byla použita tato hodnota samozřejmě po vydělení faktorem 3. Při kontrole čítačem se však ukázalo, že kmitočet odpovídá skutečně nastavenému a nikoliv zobrazenému. Výrobce přislíbil, že tento nedostatek odstraní opravou příslušného programového vybavení.

Současně lze provozovat až 4 moduly USBpulse100
Současně lze provozovat až 4 moduly USBpulse100.
 
Nakonec jenom malou perličku: popis výrobce sice inzeruje, že jednotky je možné zadávat téměř v libovolné kombinaci verzálek a minusek, ale náš zkušební kus vytrvale odmítal akceptovat kHz, v lepším případě si je upravil na KHz. Ostatní jednotky byly korektní.
Vít Olmr
olmr@ hw.cz

Download & Odkazy

Hodnocení článku: