Jste zde

RS232/485 - ETHERNET konvertor update

Updatovali jsme firmware pro konvertory na Ethernet. Podporujeme 115.200 Bd, Paritní přenosy dat,

částečné nastavování po ethernetu atd.. Dodáváme vestavné moduly pro konverzi RS232 / Ethernet. Upgrade firmware

zdarma..

Konverze sériové linky do sítě ethernetu a zpět s podporou komunikace po RS485. Přenos dat skrz ethernet sítě protokoly TCP/IP a UDP/IP. Zařízení vám rádi zapůjčíme k otestování - Objednávka

Podrobnější a aktualizované informace o tomto produktu, stejně jako o možnosti s bufferem 512 kB a nebo ve vestavném modulu (Charon I od 990 Kč), najdete na našem novém webu www.HWgroup.cz.

Upgrade

17.03.2003 upgrade firmware na verzi 2.4. Nový firmware lze vzdáleně konfigurovat, podporuje podrobné definice podmínek odesílání atd..
Vše na novém Webu www.HWgroup.cz.
Pozor 18.10.2002 proběhl upgrade firmware na verzi 2.0. Nový firmware umí na stejném hardwaru řadu novinek - viz odstavec Co je nového. Popis v tomto souboru platí pro aktuální verzi.
- Pokud jste majitelem starší verze zařízení, kontaktujte nás prosím, upgrade provádíme zdarma!


Základní Vlastnosti konvertoru 

 • Sériový port RS 232 přístupný přes ethernet síť.
 • Nastavitelná rychlost komunikace 300..115200 Bd Handshake (CTS/RTS, Xon/Xoff, none).
 • Rozhraní RJ 45  - 10BASE-T  a RS-232.
 • Konfigurace parametrů konvertoru lokálně po RS232 nebo po síti Ethernet z programu pro Windows.
 • Podpora TCP/IP přenosu dat - klient typu TELNET + vypnutelná podpora NVT (Network Virtual Terminal)
 • Možnost aktivace UDP přenosu s podporou RS485.
 • Definice začátku a konce přenášeného bloku dat.
 • Podpora pasivního nebo aktivního režimu. (při aktivitě na sériové lince převodník aktivuje komunikaci s protistranou ).
 • Dvě zařízení proti sobě mohou propojit sériový port skrz ethernet.
 • Bezpečnost je řešena definovaným rozsahem IP adres protistrany, případně lze autorizovat spojení 128 bitovou šifrou algoritmem TEA.
 • Návaznost na specializovaný software, nebo nastavovací program pro Windows. 
 • V assembleru x51 lze po dohodě dopsat konverzi protokolů mezi ethernetem a sériovou linkou. Převodník tak může rozeznávat vaše protokoly a podobně..
   


Aplikace konvertoru

 • Dohled a řízení přístrojů přes Ethernet
 • Připojení libovolného zařízení, řízeného přes RS 232 k internetu přes Ethernet
 • Bezpečně autorizovaný přístup k zařízení po Internetu z celého světa.
 • Možnost komunikace po UDP což je výhodné a rychlé v lokálních sítích Ethernet.


Základní HW parametry

Elektrické parametry Síťové parametry
Napájení : DC 6-20V 0.2A max. polarita: +(o -
Rozměry :  38 x 105 x 135   (V x Š x D )
Teplotní rozsahy :  Provozní teplota : 5 – 50 °C 
Ethernet :  RJ45 – 10BaseT – IEEE 802.3
Sériový port :  1x DB9F (RxD,TxD,RTS,CTS,GND)

RS485 :  Konverze RS232 vnitřním. modulem

Podporované protokoly :  TCP/IP, UDP/IP, Ping
Přenosová rychlost :  300 – 115.200 Bd
Řízení toku dat :  RTS/CTS, Xon/Xoff, none
RS232 data:  8 nebo 7 datových bitů 
RS232 parita přenosu:  None/Odd/Even/Mark/Space

Uzavření TCP spojení: Data/ACK/NOP timeout 50s 

Katalogový list ke konvertoru si stáhněte v pravém sloupci - Důležité odkazy

Zajímavé novinky a upgrady v této verzi

 • Pozor – změna nastavování konvertoru nyní IP adresu nastavíte odesláním „I192.168.6.10
 • Podporujeme libovolnou baudovou rychlost 50 – 115,200 Bd
 • Sbalení spojitého toku dat z sériové linky a odeslání do ethernetu způsobuje nejvíce problémů se zpožděním odezvy. V aktuální verzi firmware ze definovat počet znaků, po nichž je i na TCP/IP přijatý paket sbalen a odeslán do ethernetu.  (Dosud bylo na TCP pouze fixních cca 200 ms a podrobně bylo možno regulovat pouze přenos na UDP). 
 • Doplnili jsme podporu 7 a 8. bitového slova, 1 a 2. bitové parity a pracujeme na podpoře 9. bitových protokolů.
 • Lze velmi podrobně nastavovat vlastnosti RTS pinu a jeho polaritu, pokud jej nevyužíváte.
 • Doplnili jsme podporu NVT (Network Virtual Terminal) což vám umožní řídit stavy pinů CTS, RTS, nastavovat rychlost přenosu vzáleně a podobně, vše podle RFC2217.
 • Pracujeme na BEZPEČNÉM nastavování po síti a dodáváme nastavovací program pro nastavení z RS232. - Funguje až od verze firmware 2.0.


Výtah z katalogového listu

Možnosti zapojení konvertoru

Konvertor  <-TCP/IP->  PC
Z PC lze po síti otevřít spojení například programem TeraTerm na IP adresu konvertoru a port 23. Pro opačný směr je nutné mít na PC nainstalován program chovající se jako server.
Tento režim je nejčastější pro dohled a vzdálené ovládání libovolných zařízení po sériovém portu.

Konvertor  <-UDP/IP->  PC 
Pro spojení s konvertorem potřebujete speciální program. UDP je určeno pro přenos dat pouze na lokálním segmentu vnitřní sítě. Komunikaci na větší vzdálenosti po UDP nedoporučujeme.

Konvertor  <-TCP/IP->  Konvertor
Dvě zařízení mezi sebou propojují skrz ethernetovou síť sériové porty - vzniká tzv. „virtuální drát“. Konvertory se mohou autorizovat při vytváření spojení a lze zde aplikovat omezení na IP adresy protistrany.  Výsledně tak lze propojit sériové porty dvou zařízení skrz celosvětovou síť. Sériové porty mohou komunikovat na různých rychlostech, čímž lze někdy snížit zpozdění odezvy.

Konvertor  <-UDP/IP->  Konvertor
Zařízení propojují sériové porty skrz ethernetovou síť - vzniká „virtuální drát“. UDP je určeno pouze pro lokální spoje. Lze použít podmínky definice paketu – doporučujeme pro komunikaci po RS 485 v režimu otázka-odpověď kde je kritická doba odezvy.

 

Instalace zařízení

Mechanická instalace 

Konvertor je dodáván v plechové krabici se čtyřmi bočními samořeznými šrouby. Vzdálenost šroubů je 80 mm a průměr šroubu je 3 mm. Krabičku lze mechanicky přichytit pomocí těchto bočních šroubů do zákaznického profilu L tloušťky 1,2 mm.  Jako volitelné příslušenství dodáváme boční profily tvaru L. Výkresy krabičky a bočního profilu zašleme na vyžádání. 

RS485 je aktivní pouze při osazení rozšiřujícího modulu a RS232 v té chvíli není možné používat.


 
 

Nastavení konvertoru

Nastavení konvertoru se provádí ze sériové linky RS232 - 9600 Bd 8N1. Pro nastavovací účely lze připojit PC pomocí dodaného prodlužovacího kabelu 1:1 pro Cannon 9. 

Ve verzi firmware 2.0 dosud nelze nastavovat konvertor po síti.

Aktivace nastavovacího režimu :

 • Log. úrovní 0 na pinu DTR v okamžiku zapnutí napájení konvertoru, při nastavení JP3 v pozici 1-2 (Defaultní nastavení při dodání). Tento způsob také používá nastavovací SW.
 • Pevně po zapnutí, pokud je jumper JP3 v pozici 2-3 „SETUP“. 
 • Nastavovací menu není možné aktivovat, pokud je jumper JP3 rozpojen úplně.

Po doručení konvertorů použijte pro nastavení software „RS232_Converter20.exe“ z Ethernet CD nebo z Internetu. Konvertor můžete nastavit i ručně, ale potřebujete terminál, který umožní definovat hodnotu pinu DTR, což například v TeraTermu nelze (doporučujeme program Coman firmy Allcom). 

Následují výpisy nastavení z programu TeraTerm, který můžete stáhnout ve volné verzi z HW serveru v sekci pro aplikace Web51. 

Pokud se vám konvertor neozve po odeslání Entru, zkontrolujte zda máte nastaven správný sériový port a rychlost. Často bývají problémy s nastavením pinu DTR. Pro vstup do SETUPu by měl být při zapnutí napájení pro konvertor na log. 0 to znamená +3 až +15V.  v případě komplikací nastavte setup napevno pomocí JP3. Příjem a vysílání dat z ethernetu signalizují zhasnutím kontrolky ETx a ERx na plošném spoji. Konvertor v pracovním režimu reaguje i na utilitu ping z protokolu ICMP. Doba odezvy je cca 4 ms.

Samotné nastavení parametrů se vyvolá volbou písmene dané volby a její hodnotou. (například „I192.168.6.8“ pro nastavení IP adresy zařízení). 

Help k příkazu vypíšete odesláním sekvence příkazu + otazník a – „I? “. 
 
 

Zabezpečení komunikace

Pro zvýšení bezpečnosti přenosu dat v TCP režimu je možné při každém vytvoření TCP/IP spojení autorizovat obě strany pomocí algoritmu TEA 128 se souměrnou šifrou. Na obou stranách nastavené heslo tak nepůjde po síti. Tato volba je možná pouze pro TCP/IP spojení. UDP režim je určen pouze pro lokální sítě
 
 

Režimy komunikace

Navazování komunikace

 • Aktivní režim – Přijmutím bytu na vstupu sériového portu konvertor otevře spojení s nastavenou protistranou, pokud již není navázáno (případně i autorizuje u TCP/IP). Pokud se jedná o jediný byte, který nijak neurčují podmínky definice paketu, počká konvertor 200 ms a pak z tohoto jednoho byte vytvoří paket a odešle protistraně. 
 • Pasivní režim – konvertor nereaguje na aktivitu ze sériového portu, data ze vstupu sériové linky konvertor odesílá pouze pokud je navázáno spojení ze strany serveru.  Při výpadku komunikace ze sériové linky na dobu delší než timeout  50s, uzavře konvertor spojení a po obnovení toku dat ze sériové linky jej již neobnoví. Pasivní režim je aktivován, pokud je IP adresa protistrany nastavena na 0.0.0.0

Podmínky definice paketu

Konvertor v UDP režimu obsahuje podporu pro protokol na sběrnici RS 485. Nastavením parametrů přenosového protokolu lze zkrátit dobu odezvy skrz ethernetovou síť z cca 50 ms v TCP/IP režimu na 10-20 ms. 
Konvertor umí sám o sobě v UDP rozeznat ukončení paketu ze sériové linky pomocí  „trigger“ podmínek. Data ze sériové linky (RS232 nebo RS 485) tak vyšle protistraně, aniž by čekal na vypršení timeout podmínky. Popsané podmínky v UDP režimu definují konec sběru dat ze sériové linky a jejich odeslání do ethernetu jako jeden paket. Pokud se víc podmínek překrývá, paket je odeslán po aktivaci libovolné z nich. Začátek a konec paketu je definován jedno až čtyř znakovou sekvencí bytů s nastavitelnou maskou. 

Aplikační Tipy

 • Pokud nepotřebujete řídit tok dat a je nutné generovat napájecí napětí pro zařízení na sériovém portu (do 5 –10 mA), napájejte vaši aplikaci z pinu RTS (pin 8 na Cannon 9 konvertoru). Napětí cca +8V na tomto pinu aktivujete volbou režimu v nastavení „&R: RS485/RS422 control“.
 • Chceme-li povolit komunikaci konvertoru pouze s jedinou protistranou, nastavte její IP adresu pod volbu  „In IP Setup  - W: Address” a její masku “N” nastavte na hodnotu 255.255.255.255.
 • Naučte se používat Network Virtual Terminal ve vaší aplikaci.  Je to jednoduchý a transparentní způsob předávání nastavovacích informací, který je kompatibilní s nejrůznějšími RFC..

Používejte konvertor RS232 – Ethernet jako modul

Zde popsaný konvertor prodáváme také jako modulovou verzi s 32 kB RAM. 
Jedná se o modul cca 34x42 mm s 2x12 piny v palcové míře. Mimo modul je umístěn pouze dodávaný transformátor a konektor RJ45 pro připojení síťového TP kabelu. 
Ideální řešení pro vestavění do vaší aplikace…

Cena modulu je cca 50% ceny konvertoru !
Stáhněte si k modulu CHARON katalogový list..


Plánovaná a potenciálně možná další rozšíření 

 • Již funguje bezpečné nastavování konvertoru po ethernetu. 
 • Podpotujeme 9. bitové protokolý na RS422 a RS485.
 • Dodáváme  „Buffer RS232 – Ethernet“ s 512 kB FLASH, kompresí dat ze sériové linky atd..  
 • V individuálních případech provádíme zákaznický vývoj – doplníme vám podporu pro vaše protokoly atd.. 
   

Kontakty

 • Updaty a technické informace – http://www.HWgroup.cz
 • Pokud si nejste jisti, zavolejte nám - Tel. 222 511 918
 • Složitější technické dotazy posílejte prosím pokud možno emailem  Aplikace@HW.cz 
 • Objednávat můžete i přes internetový obchod http://obchod.HW.cz
    
 • Cena konvertoru v popsané verzi je od 5.500 Kč + DPH 
   –  kontaktujte naše obchodní zastoupení..

 

Hodnocení článku: