Jste zde

SNMP UPS SuperVisor

Zálohování průmyslových systémů pomocí UPS je zcela běžnou záležitostí a někteří výrobci vybavují

zálohovací jednotky i SNMP adaptéry pro možnost vzdáleného sledování jejich stavu. Podobnou úlohu může sehrát i

modul Charon, kterému stačí jen UPS s rozhraním RS-232 a samozřejmě ethernet.

Software dodávaný s UPS obvykle vyhovuje pouze pro správu jedné zálohovací jednotky, ve složitějších systémech, které jich obsahují větší počet, však správce potřebuje mít přehled o každé z nich. Proto je k monitorování stavu záložních systémů ve stále větší míře využíván protokol SNMP (Simple Network Management Protocol). Také z toho důvodu největší výrobce zálohovacích zařízení, firma APC, nabízí pro své produkty SNMP adaptéry, které umožňují vzdálenou správu pomocí tohoto protokolu. Využití těchto adaptérů je však podmíněno podporou ze strany produktu a vzhledem k jejich rozměrům též vestavným prostorem.


Ultratenká UPS firmy APC do 19" racku

SNMP při správě UPS

Každá UPS vybavená sériovým rozhraním je schopna o sobě podávat informace a přijímat příkazy právě prostřednictvím sériové linky. UPS nám poskytuje informace o tom, jaké je aktuální vstupní síťové napětí, jeho rozsah (minimální/maximální napětí), výstupní napětí, případně i spotřeba, ale především nabízí provozní údaje o akumulátorech, jako je napětí článků, jejich teplota, stav nabíjení a v neposlední řadě kolik času při současné spotřebě zbývá do jejich úplného vybití. Rovněž můžeme získat údaje o modelu UPS, verzi používaného firmware, sériovém čísle, datu výroby a dalších identifikačních znacích. Díky tomu lze snadno přiřadit informace o stavu UPS konkrétnímu zařízení. Budeme-li tyto údaje načítat, můžeme pomocí vhodně nakonfigurovaného adaptéru SNMP získávat pravidelný, snadno dostupný přehled o stavu mnoha zařízení v síti.

Největší předností protokolu SNMP ve spojení s monitorováním stavu UPS v síti je však schopnost adaptérů odesílat správci sítě informace o ztrátě či navázání komunikace s UPS, poruchách UPS nebo komunikačních kabelů a samozřejmě i o přechodu na napájení z baterie a zpět, či stav brzkého vybití baterie, a to vše prostřednictvím vynucených zpráv, tzv. trapů. Tyto informace adaptér odesílá v závislosti na své konfiguraci bez ohledu na to, zdali o ně byl požádán, či nikoliv, na správcem nastavenou adresu.

Zejména využití trapů tak může předcházet řadě problémů, neboť správce systému má vždy k dispozici informace o chybových či havarijních stavech a může na ně reagovat v závislosti na jejich aktuálnosti.

Modul Charon v roli SNMP adaptéru

V případě, že není k dispozici dostatek prostoru či originální SNMP adaptér pro zálohovací zařízení, lze pro tento účel použít modul Charon. Modul se připojuje sériovým rozhraním RS-232 k zálohovací jednotce a z UPS si data načítá pomocí výrobcem daného protokolu (v případě APC se jedná o protokol SMART UPS). Charon sám na základě přijatých informací, díky svému firmware, data vyhodnocuje a rozlišuje na standardní a chybová a případně odesílá trapy. Přijaté údaje na síti pak lze vyčíst pomocí libovolného SNMP klienta (například SNMP View), případně uživatelské aplikace pro snadnou správu více UPS. Modulu stačí ke zprovoznění nastavit jeho IP adresu, masku podsítě a též adresu, kam se mají trapy posílat, ať již specifickou, či broadcast. Jednoduchou modifikací firmware by také bylo možné použít Charon pro dálkové zapínání a vypínání UPS. Použití modulu Charon má oproti originálním SNMP adaptérům výhodu zejména v ceně a vestavných rozměrech. V případě úpravy komunikačního protokolu pro RS-232 ho lze použít ve spojení s libovolnou UPS vybavenou sériovým portem.

Modul Charon však nemusí být využíván jen jako SNMP adaptér, ale může stejně dobře posloužit jako akční člen, který po obdržení informace o stavu brzkého vybití baterie zařídí vypnutí počítače či spuštění motorgenerátoru pro nouzové zásobování elektřinou.

Oldřich Mrázek
mrazek@ HW.cz

DOWNLOAD & Odkazy

  • HWgroup.cz - Server věnovaný průmyslovým ethernet aplikacím, dokumentace k finálním produktů a řešením
  • Charon I&II Development Board – Schémata a popis rozšířeného vývojového kitu.
  • Charon Ihttp://www.hwgroup.cz/products/charon1/
Hodnocení článku: