Jste zde

Srovnání integrovaných stabilizátorů záporného napětí

Srovnání jedné velmi zajímavé vlastnosti integrovaných stabilizátorů záporného napětí.

Schéma zapojení měřícího přípravku
Obrázek 1: Schéma zapojení při měření
charakteristik stabilizátorů
Všechno začalo nepotvrzenou informací o chybě stabilizátoru L7908. Ozval se však prodejce s tím, že se nejedná o chybu, ale o nedodržení podmínek zapojení uvedených v katalogovém listu. Pak se ozvali lidé z Motoroly jakožto výrobceobce ekvivalentu s dotazem, jaká měření a za jakých podmínek jsme prováděli, zda to třeba nebylo jen rozkmitání přes velký výstupní kondenzátor. Rozhodli jsme se proto, že záporné stabilizátory podrobíme menšímu zkoumání. 

Schéma zapojení použité při měření je na obrázku 1. Jedná se vlastně o katalogové zapojení. Kondenzátory C1 a C2 byly keramické 150 nF. Na tomto místě také prohlašuji, že jsem si si vědom, že se jedná o nedodržení výrobcem uváděných hodnot a to v žádném případu. Pro měření byla použity digitální multimetry Metex M-3850 na vstupu a Digitek DT930F na výstupu. Jako zátěž byl použit odpor TR505 1k/A (podle měření 1.0142 kohm). Celé zapojení bylo realizováno na nepájivém kontaktním poli. Jako zdroj napětí sloužil dvojitý stabilizovaný zdroj vyráběný kdysi Aritmou.

Srovnání 7908

Pro srovnání byly použity dva stabilizátory. První stabilizátor L7908CV W990A9731 firmy STMicroelectronics Group jinak též SGS-Thomson a MC7908CT QWG524 firmy Motorola.

 Závislost výstupního napětí na vstupním

 Obrázek 2: Závislost výstupního napětí na vstupním
nezatíženého i zatíženého stabilizátoru


 
 Závislost výstupního napětí na proudu

Obrázek 3: Závislost výstupního napětí L7908
na výstupním proudu

 

Na obrázku 2 je srovnání závislosti výstupního napětí na vstupním u obou stabilizátorů. Je vidět, že při zatížení proudem alespoň 5 mA jak udává výrobce jsou výstupní napětí obou stabilizátorů v povolených tolerancích. Bez zátěže však stabilizátor L7908CV vykazuje velmi silnou závislost na vstupní napětí. 

Obrázek 3 ukazuje závislost výstupního napětí L7908CV na výstupním proudu, při vstupnm napětí 24V. Pro obvod MC7908CT nebyla tato závislost měřena. 

Tabulka 1 pak uvádí odběry ze zdroje pro oba integrované stabilizátory bez zátěže a se zátěží
 

Tabulka 1: Porovnání odběru ze zdroje
ObvodOdběr
bez zátěže
Odběr
se zátěží
L7908CV 1.1 mA 9.0 mA
MC7908CT 5.4 mA 13.2 mA


Na závěr

Ověřoval jsem závislost výstupního napětí na vstupním nezatížených stabilizátorů L7915, L7918 a L7920 a i když kritické napětí je různé, velká závislost se projevuje u všech. Kdyby to byl program nejednalo by se tedy o bug (chybu) ale feature (novinku) neuvedený v manuálu.... :-) 
Obvody pro testy dodali: 

Motorola s.r.o. (p. Radek Václavík)
RYSTON Electronics s.r.o.


Hodnocení článku: