Jste zde

USB/Ethernet měřící karta LabJack UE9

Měřící ústředna UE9 je dospělejším sourozencem ústředny U12, kterou jsem před časem představil v

seznamovacím článku. V tomto článku si probereme základní uspořádání a technické specifikace a následovat bude popis

obslužného SW a doplňujících příkladů.

Všeobecný popis

LabJack UE9 je kompaktní systém umístěný v plastové krabičce o půdorysném rozměru 188 x 75mm a výšce 31mm. Na zadní straně jsou umístěny otvory pro připevňovací šrouby. Je osazen dvěma konektory pro komunikaci s nadřízeným PC, a to konektorem USB typ B a 10-T Ethernet konektorem. Další jsou napájecí svorkovnice. Ústředna UE9 má možnost napájení přes USB, jak tomu bylo u ústředny U12, a dále má možnost napájení z externího zdroje přes 2,1 POWER JACK a nebo přes 5mm šroubovací svorkovnici.

Komunikační signály jsou připojeny přes šroubovací jednotky a komunikační konektory. Základními jsou přímo přístupné šroubovací konektory rozmístěné po čtyřech se šesti segmenty. Každý segment obsahuje napájecí svorky přímo spojené s napájecími linkami. Hlavní konektor DB37 je typu CAN a obsahuje všechny dostupné analogové a časovací signály. Konektor DB15 je rovněž typu CAN a slouží jako expanzní bus sběrnice s 8bitovou datovou a čtyřbitovou adresní sběrnicí.

Objednat USB / Ethernet měřící kartu LabJack UE9 v HW Shopu => 12.550Kč bez DPH

Č. NAZEV POPIS   Č. NAZEV POPIS
1 AIN0 Analogový vstup 14 FIO0 Časovač, čítač
2 AIN1 Analogový vstup 15 FIO1 Časovač, čítač
3 GND Zem 16 GND Zem
4 VSS Napájecí napětí 5V 17 VSS Napájecí napětí 5V
           
5 AIN2 Analogový vstup 18 FIO0 Časovač, čítač
6 AIN3 Analogový vstup 19 FIO1 Časovač, čítač
7 GND Zem 20 GND Zem
8 VSS Napájecí napětí 5V 21 VSS Napájecí napětí 5V
           
10 DAC0 Analogový výstup 1 SCA Určeno pro budoucí použití
11 DAC1 Analogový výstup 2 SCL Určeno pro budoucí použití
12 GND Zem 3 GND Zem
13 VSS Napájecí napětí 5V 4 VSS Napájecí napětí 5V
Zapojení vývodů šroubovacích svorek
 
 
Č. NAZEV POPIS   Č. NAZEV POPIS
1 VSS Napájecí napětí 5V 9 CIO0 Adresní linka
2 CIO1 Adresní linka 10 CIO3 Adresní linka
3 CIO2 Adresní linka 11 GND Zem
4 EIO0 Digitální linka I/O 12 EIO1 Digitální linka I/O
5 EIO2 Digitální linka I/O 13 EIO3 Digitální linka I/O
6 EIO4 Digitální linka I/O 14 EIO5 Digitální linka I/O
7 EIO6 Digitální linka I/O 15 EIO7 Digitální linka I/O
8 GND Zem      
Zapojení vývodů konektoru DB15
 
 
Č. NAZEV POPIS   Č. NAZEV POPIS
1 GND Zem 20 RX0 Určeno pro budoucí využití
2 TX0 Určeno pro budoucí využití 21 FIO7 Časovač, čítač
3 FIO6 Časovač, čítač 22 FIO5 Časovač, čítač
4 FIO4 Časovač, čítač 23 FIO3 Časovač, čítač
5 FIO2 Časovač, čítač 24 FIO1 Časovač, čítač
6 FIO0 Časovač, čítač 25 GND Zem
7 MIO1 Multiplexer 26 EIO1 Digitální linka I/O
8 GND Zem   27 EIO3 Digitální linka I/O
9 Vm- Nominální napětí - 28 EIO5 Digitální linka I/O
10 GND Zem 29 EIO7 Digitální linka I/O
11 DAC0 Analogový výstup 30 AGND Analogová zem
12 AIN13 Analogový vstup 31 AIN12 Analogový vstup
13 AIN11 Analogový vstup 32 AIN10 Analogový vstup
14 AIN9 Analogový vstup 33 AIN8 Analogový vstup
15 AIN7 Analogový vstup 34 AIN6 Analogový vstup
16 AIN5 Analogový vstup 35 AIN4 Analogový vstup
17 AIN3 Analogový vstup 36 AIN2 Analogový vstup
18 AIN1 Analogový vstup 37 AIN0 Analogový vstup
19 GND Zem      
Zapojení vývodů konektoru DB37
 

Analogové vstupy

LabJack UE9 má 16 analogových vstupů, každý s rozlišením 12 nebo 16 bit. Čtrnáct vstupů je vyvedených k aplikačnímu použití, vstupy 14 a 15 jsou zapojeny interně. Kromě toho je možné použít tři adresní bity k multiplexnímu přístupu. Tímto se rozšiřuje možnost použití na celkem 112 analogových vstupů. Přehled přiřazení kanálů je v následující tabulce.

Kanál

0

1

2

3

4

5

6

7

Kanály 16-23 24-31 32-39 40-47 48-55 56-63 64-71 72-79
                 
Kanál

8

9

10

11

12

13

14

15

Kanály 80-87 88-95 96-103 104-111 112-119 120-127 128-135 136-143

Kanály 14 a 15 jsou zapojeny na vnitřní zdroje. To je platné i pro multipexované kanály. Přiřazení funkcí je v následujícím přehledu.

Č. KANÁL POPIS   Č. KANÁL POPIS
1 14 Vref ( ~2,43V) 9 15 GND
2 128 Vref ( ~2,43V) 10 136 GND
3 132 Vss*0,4 ( ~2,0V) 11 140 Vss*0,4 ( ~2,0V)
4 133 Interní teplotní senzor 12 141 Interní teplotní senzor

Základní rozsah u jednoduchého vstupu je +5,07V a u bipolárního +5,07V –5,18V. V případě použití diferenčních vstupů je nastavitelná úroveň rozsahu podle volitelného faktoru G – v následující tabulce. Maximální povolená napěťová úroveň je ±15V.

Vnitřní odpor každého vstupu přesahuje 10MΩ. To znamená, že vstupní proud je typicky –15nA.

Analogové výstupy

LabJack U12 má dva analogové výstupy. Oba jsou nastavitelné v rozmezí od 0,01 V do úrovně napájecího napětí 4,86 v 12bitovém rozlišení. Chyba nastavení je pro proud 1mA typicky 1%.

I=0 mA
0%
I=0,1 mA
0,1%
I=1 mA
1%

Výstupní úroveň je závislá na odebíraném proudu a je uvedena v následující tabulce. Uvedené vychází z vnitřního odporu výstupu, který je definován v úrovni 50 Ω. Maximální proud k GND pro každý výstup je 100 mA.

Časovače a čítače FIO

Parametr Min Typicky Max
Vstupní napětí „0“ bez zátěže
 
0V
 
Vstupní napětí „1“ bez zátěže
 
3,3V
 
Vstupní proud
 
10µA
 
Výstupní proud zkratový
 
7mA
 
Vstupní napětí
-10V
 
+10V

LabJack UE9 má 8 I/O kanálů použitelných jako 6 časovačů a dva čítače. Jsou řízeny 3,3V logikou. Všechny kanály jsou připojené na terminál přes ochranný odpor 470 Ω. Znamená to, že při konfiguraci jako výstup je připojen přes tento odpor ke GND při log.“0“ a taktéž přes tento odpor k 3,3V při log. „1“. Při konfiguraci jako vstup je vstupní pin  připojen k 3,3V přes odpor 100 kΩ.

Časovače jsou nastavitelné v módu PWM v úrovni 12 nebo 8 bit. Vstupní mód je nastavitelný pro frekvenční analýzu.

Oba čítače mají konfiguraci s 32bitovým registrem. Akumulátor detekuje signál se sestupnou hranu na vnějším pinu.

Logické vstupy/výstupy

Parametr Min Typicky Max
Vstupní napětí „0“ bez zátěže
 
0V
 
Vstupní napětí „1“ bez zátěže
 
3,3V
 
Vstupní proud
 
10µA
 
Výstupní proud zkratový
 
33mA
 
Vstupní napětí
-6V
 
+6V

LabJack UE9 má 12 I/O kanálů použitelných jako 8 datových linek a 4 linky adresní. Jsou stejně jako FIO piny řízeny 3,3V logikou. Všechny kanály jsou připojené na terminál přes ochranný odpor 100 Ω. Znamená to, že při konfiguraci jako výstup je připojen přes tento odpor ke GND při log.“0“ a taktéž přes tento odpor k 3,3V při log. „1“. Při konfiguraci jako vstup je vstupní pin  připojen k 3,3V přes odpor 100 kΩ.

Komunikace s PC

Měřící ústředna LabJack UE9 je schopna pracovat s PC s aplikovaným softwarem Windows 98, ME, 2000 nebo XP. Program musí být instalovaný před připojením ústředny přes komunikační porty. Totéž platí i pro instalaci programového vybavení DAQFactory Express.

Jak bylo již řečeno, je možno ústřednu LabJack UE9 provozovat v komunikaci přes USB verze 1.1 nebo 2.0 nebo Ethernet 10-T. Komunikace přes USB si nastaví potřebné identifikace samostatně po prvním připojení, a to zvláště pro SW Windows98/ME a jinak pro Windows2000/XP. Ethernetová komunikace je provozovaná podle nastavených driverů.

Po instalaci a připojení je na řadě spuštění komunikace a prvních kroků. K přesnějšímu postupu a aplikačním ukázkám se vrátíme v některém z příštích článků. Na závěr této části jenom pro zkoušku je možno otevřít LJControlPanel, po jehož spuštění se otevře informační okno s adresami a sériovými kódy. Pokud by komunikace neodpovídala, zjistěte si, zda je na Vašem PC instalován .NET framework. Tento je nutný pro programovou podporu a je ho možno instalovat z volně šířených programů na microsoft.com.

Objednat USB / Ethernet měřící kartu LabJack UE9 v HW Shopu => 12.550Kč bez DPH

Závěr

Dnešní článek byl zaměřen na technický popis měřící ústředny verze LabJack UE9. Pokusil jsem se popsat možnosti tohoto produktu od společnosti LabJack. Domnívám se, že již z popisu jsou patrny aplikační možnosti v měřící a laboratorní technice, v regulačních nebo zabezpečovacích systémech. Určitě výkon i komunikační rozsah dovolují řešit i velmi složité a rozsáhlé úlohy.

Příště se podíváme na aplikační příklady a zkusíme si postavit vlastní program na jednoduchou úlohu využitím programovacího prostředí DAQFactory.

Ing. Miroslav Závidčák
zavi@ atlas.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: