Jste zde

Vývojová deska ARM_DB pro miniARM

Vývojová deska ARM_DB je určena pro snadný a rychlý vývoj aplikací s modulem miniARM popsaným v článku MiniARM ? Modul s ARM7. Obsahuje

napájecí zdroje, dvojici sériových portů RS-232, tlačítko pro RESET, čtyři LED diody a vyvedené vývody pro ISP a

JTAG ? tedy vše potřebné pro použití miniARMu.

MiniARM je malý embedded modul s vývody v pouzdře DIL určený pro vložení do standardní patice DIL 40 založený na mikroprocesoru LPC2106 obsahující kromě jádra ARM7 i 120kB paměti Flash, 64kB RAM, dva UARTy a 32 I/O linek, které lze programovat přes vyvedené rozhraní ISP a ladit prostřednictví JTAG. Je založen na mikrokontroléru LPC2106 od firmy Philips pocházející z rodiny obvodů řady LPC2xxx, která v jednom pouzdře integruje jádro ARM7 TDMI a vedle paměti FLASH a SRAM i celou řadu periférií včetně ladícího rozhraní JTAG.

Základní vlastnosti ARM-DB:

 • stabilizované zdroje 5V a 3.3V
 • převodník úrovní a obvody ISP na sériovém portu UART0 (RxD, TxD)
 • převodník úrovní pro sériový port UART1 (RxD, TxD, RTS, CTS)
 • tlačítko RESET
 • čtyři LED diody připojené na porty PO.16..PO.19
 • propojku pro volbu JTAG portu
 • propojku pro volbu ISP
 • všechny pinu modulu miniARM jsou vyvedeny na pinovou lištu
 • pole 30x15 pájecích bodů pro experimenty


Popis zapojení:

V zdrojové části jsou použity klasické stabilizátory 7805 pro 5V a LM117 pro 3.3V. Funkce obou zdrojů je indikována odpovídajícími zelenými LED diodami. Do precizní patice s označením IC1 se vkládá modul miniARM. Všechny piny modulu jsou přístupné na pinové liště. Sériový kanál UART0 je vyveden přes propojky JP5 a JP6 na převodník úrovní s obvodem MAX232 a následně na konektor J2. Tento konektor může být použit pro upload aplikace pomocí ISP. K tomuto účelu jsou doplněny spínací tranzistory T1 a T2, které je možné propojkami JP7 a JP8 připojit na vstup RESETu a PO.14 - povolení bootloaderu. Sériový kanál UART1 je opět přes propojky JP1 až JP4 vyveden na převodník úrovní a následně na konektor J1. Vyvedeny jsou signály RxD, TxD, RTS a CTS. Piny PO.16 až PO.19 jsou přes propojky JP11 až JP14 přivedeny na LED diody D5 až D8. Deska je doplněna o resetovací tlačítko TL1.
 


Schéma zapojení ARM_DB

Konstrukce:

Je použitá smíšená konstrukce na jednostranné desce plošných spojů. SMD součástky ve velikosti 0805 jsou umístěny na spodní straně. Na horní straně jsou umístěny součástky zdrojů, konektory, propojky, patice pro miniARM, tlačítko RESET a LED diody. Deska obsahuje celkem pět drátových propojek z nichž tři jsou umístěny pod paticí pro modul miniARM.Osazení desky plošných spojů pro ARM_DB

Popis propojek:

Propojka Funkce při vložené propojce
JP1
UART1- TXD je připojen k převodníku
JP2
UART1- RTS je připojen k převodníku
JP3
UART1- CTS je připojen k převodníku
JP4
UART1- RXD je připojen k převodníku
JP5
UART0- TXD je připojen k převodníku
JP6
UART0- RXD je připojen k převodníku
JP7
RESET je ovládán z konektoru J2
JP8
PO.14  je ovládán z J2
JP11
PO.16 propojí na LED5
JP12
PO.17 propojí na LED6
JP13
PO.18 propojí na LED7
JP14
PO.19 propojí na LED8
JP15
DBGSEL - povolí debugování prostřednictvím JTAGu
JP16
RTCK - povolí sekundární JTAG port 
JP17
PO.14 - trvale povolí ISP přivedením L úrovně

ISP pomocí sériového kanálu UART0:

Na stránkách fimy Philips je možné získat program LPC2000 Flash Utility pomocí kterého můžete nahrát pomocí sériového kanálu UART0 svoji aplikaci. Pokud máte vloženy propojky JP7 a JP8 a zaškrtnutý checkbox v pravém dolním rohu (Use DTR/RTS for Reset and bootloader Selection) je céla operace přímo ovládána prostřednictvím sériového portu - program přivede L úroveň na pin PO.14 a následně MCU resetuje čímž spustí bootloader. Po nahrání aplikace deaktivuje PO.14 přivedením úrovně H a po resetu spustí nově uploadovanou aplikaci.

Vše je samozřejmně možné provést i manuálně - vložit propojku JP17, stisknout tlačítko RESET a tím spustit bootloader, uploadovat aplikaci, vyjmout propojku JP17 a po resetu se spustí nově uploadovaná aplikace. 

Poznámka : V některých verzích LPC2000 Flash Utility a bootloaderu jsou chyby, které znemožňuji korektní verifikaci uploadované aplikace.

Obsah dodávky

Objednáte-li si v našem HW Shopu ARM_DB v provedení miniARM + ARM JTAG + ARM DB získáte :

 • Modul miniARM - Modul miniARM s mikrokontrolérem LPC2106 v provedení DIL
 • ARM JTAG - JTAG adaptér "Wigler" na LPT port v krytce redukce DB25-DB9
 • Vývojovou desku ARM_DB
 • CD se softwarem a příklady - základní vývojové nástroje, katalogové listy a příklady pro miniARM

Vývojové nástroje jsou kromě klasického GNU GCC zastoupeny i omezenými verzemi komerčních produktů, která však u některých SW ani příliš neobtěžují - například obě verze Keila mají omezen simulátor na 16kB kódu, ale projekty je možné vytvářet bez omezení (dáno použitým kompilátorem GCC).  

 • CrossWorks for ARM
 • Embest IDE for ARM
 • Keil uVision2
 • Keil uVision3 
 • HiTech ARM
 • IAR ARM WorkBench
 • Eclipse 30
 • GCC VIDE
 • MacRaigor GNUtools
 • Philips ISP FLASH Utility

Závěr

Vývojová deska ARM_DB umožňuje nejen snadné a rychlé připojení a oživení aplikací určených pro modul miniARM, ale rovněž poskytuje jednoduché a levné řešení pro vývoj aplikací vlastních. Vysoká flexibilita zapojení a široké množství nabízených vývojových nástrojů a příkladů poskytuje možnost opravdu rychlého startu a miniARMem.

Milan Kostomlatský
info@ mcu.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: