Jste zde

Vzdálený dohled vysychání betonu: úspora času i nákladů

Vzdálený dohled aplikací vznikl společně s počítačovými sítěmi tak, aby správcům umožnil monitorovat provoz, detekovat poruchy a měnit nastavení počítačů v síti. Postupem času se řada běžných, průmyslově vyráběných zařízení začala řídit počítači a nic nebránilo rozšíření dohledů i tam, kde dosud nebyly možné.
Poslední vývoj ukazuje, že dálkové sledování a měření mají perspektivu i tam, kde počítače ani tradiční datové sítě nelze využít. Technologický rozvoj proměnil také stavebnictví a využití stavebních hmot.
 
Precizní složení směsí, přesné mísící poměry a technologické postupy umožňují dodavatelům garantovat výsledné vlastnosti konstrukcí a povrchů po řadu let. Jakákoli odchylka může negativně poznamenat nejen samotný materiál, ale celou stavbu. Je to nejvíce patrné na betonových směsích, které v drtivé většině budovaných obytných, průmyslových i dopravních staveb tvoří pevnostní skelet.
 
Jejich dokonalé mísení a vytvrzení před dalšími kroky je nezbytným předpokladem kvality. Kromě laboratorních zkoušek, které ověřují parametry již vytvrzených směsí, lze sledovat také průběh vysychání a vytvrzování betonu v závislosti na jejich teplotě a vlhkosti. V některých zemích (například Finsko), jsou tyto postupy přímo vyžadovány normami a další operace mohou navazovat až po dosažení předepsaných parametrů.
 

 

Vlhkost přímo do mobilu

 
Právě ve Finsku, kde je míra vyschnutí betonu vyžadována normami, byl realizován pilotní projekt dálkového sledování vlhkosti betonu společně se srovnáním vlastností různých vlhkostních senzorů. Měření se provádí tak, že se do již částečně vytvrzeného betonu (cca 8-10 dnů, dle podmínek) vyvrtá díra. Ta se po odstranění prachu zazátkuje a nechá stabilizovat po dobu 72 hodin. Následně se do otvoru umístí a utěsní vlhkostní sonda, ze které se v jednodenních intervalech odečítá vlhkost betonu.
 
 
Tento proces je nejen časově náročný, ale také nákladný, protože to pro dodavatele často znamená navštěvovat lokaci každý den a provádět odečet z měřícího zařízení. Nasazení senzorové jednotky ARES 12 (výrobce HW group) s možností periodického odesílání dat přes síť GSM tak výrazně šetří čas a náklady na měření. Kromě pravidelných stavů měření, zasílaných e-mailem, má technik možnost kdykoli si vyžádat aktuální hodnoty měření prostřednictvím SMS zprávy nebo odečtem z web serveru.
 
 
Jednotka ARES 12 je vybavena také bateriovým napájením, což usnadňuje instalaci v místech, kde není k dispozici stabilní přívod elektrické energie. Tento faktor, společně s bezdrátovým přenosem dat, umožňuje instalaci měření v těch nejtěžších podmínkách staveb.
 
 
  • Vzdálený dohled technologického procesu – šetří čas na stavbě
  • Dotaz na aktuální hodnotu pomocí SMS
  • Lze zobrazit grafy teploty a vlhkosti v čase (export do MS Excel)
 
 
Pilotní projekt také potvrdil, že samotné senzory vlhkosti jsou dostatečně přesné a spolehlivé bez ohledu na jejich značku nebo cenu. Standardní čidla HTemp–1Wire (Humid-1Wire), která HW group dodává spolu s jednotkami ARES, byla v testu konfrontována s čidly Gann RH-T 37 E a Trotec TS 240 SDI. Ve srovnání s těmito senzory dokonce čidla HW group dosahovala rychlejší stabilizace v daném prostředí.
 
 

Download a odkazy:

 
 
Hodnocení článku: