Jste zde

Učte se od expertů! - Semináře Microchip pro začátečníky i pokročilé

Firma Microchip Technology, známý výrobce jednočipových mikroprocesorů PIC, uspořádá 12. května 2005 v Praze dvojici bezplatných seminářů na téma Návrhu řešení Embedded Control a Řešení pokročilé konektivity Microchip. Tytéž semináře se budou pořádat i 18. května v Bratislavě.

Microchip opět nabízí technikům šanci navštívit semináře v jejich lokalitě s minimální časovou ztrátou. Zatímco dopoledne budou představeny 8bitové mikroprocesory PIC a analogové obvody Microchip, pro ty, kteří výrobky firmy ještě neznají, o dpoledne je určené těm, kteří produkty již znají a rovněž pro ty, kteří absolvovali dopolední program. O dpolední program se ponese především v duchu připojitelnosti integrovaných obvodů Microchip s dalším rozhraním a sběrnicím. Ozývat se tak budou především termíny jako USB, ZigBee a Ethernet.

Dopolední sekce zaměřená na návrh řídicích embedded obvodů představí typickou aplikaci – měření teploty. Návrháři, kteří ještě neznají produkty Microchip, se zde seznámí s tím, jak prostřednictvím mikrokontroléru PIC a analogových součástek Microchip jednoduše obohatit vlastní návrh o inteligentní funkce, displej LCD a jednoduchou konektivitu. Pro předvedení jednotlivých řešení poslouží snadno použitelné vývojové nástroje a startovací sady.

O dpolední přednáška poskytne účastníkům pokročilejší instruktáž zaměřenou na využití nejnovějších řešení v oblasti konektivity, jako jsou USB, ZigBee a Ethernet, která lze v řídicích vestavných aplikacích realizovat pomocí špičkových mikrokontrolérů PIC.

Návrh řešení Embedded Control

Seminář určený především pro návrháře, aplikační inženýry a profesionální konzultanty, pro které jsou 8bitové mikrokontroléry a analogové součástky firmy Microchip novinkou.

Co se zde účastník dozví:

Úvodní seminář o návrhu řešení Embedded Control začíná základním příkladem návrhu obvodu pro měření teploty s použitím malého mikrokontroléru, k němuž je připojen termistor. V průběhu dopolední sekce bude tak možnost sledovat, jak lze tuto jednoduchou aplikaci rozvinout a realizovat složitější obvody umožňující další funkce.

Bude podán přehled o rozsáhlém spektru součástek Microchip a úspoře času, kterou představuje přechod na návrh s využitím mikrokontrolérů PIC. Pro názornou demonstraci těchto koncepcí budou použity různé snadno ovladatelné vývojové nástroje a začátečnické sady.

Hlavní body programu

  • Příklad návrhu měření teploty
  • Rozhraní pro displej LCD
  • Pokročilé postupy řízení
  • Propojení s vnějším světem

Řešení pokročilé konektivity Microchip

Seminář určený pro současné uživatele mikrokontrolérů PIC, návrháře, aplikační inženýry a profesionální konzultanty.

Co se zdeúčastník dozví:

V průběhu půldenní konference bude možnost se seznámit s tím,, jak jednoduché je začlenit do vlastního návrhu systému Embedded Control nejnovější řešení z oblasti konektivity. Budou vysvětleny hardwarové a softwarové postupy potřebné pro realizaci rozličných rozhraní a protokolů. Součástí jsou rovněž cvičení, během

kterých bude posluchač seznámen s tím, jak optimálně použít protokolové stacky – včetně TCP/IP a ZigBee – poskytované zdarma firmou Microchip.

Hlavní body programu

  • Řešení a nástroje pro plnorychlostní USB
  • Hardwarová řešení pro Ethernet
  • TCP/IP stack a související nástroje
  • Konektivita ZigBee

Kdy, kde a jak se zúčastnit

Jak již bylo zmíněno výše, oba semináře se konají v jeden den a budou se konat v Praze, tak i později na Slovensku:

V obou případech začínají úvodní semináře o návrhu řešení Embedded Control v 8:30 a končí ve 12:30. Odpolední semináře o řešeních pokročilé konektivity Microchip probíhají od 13:30 do 17:30.

Semináře jsou bezplatné, takže chcete-li se zúčastnit, jediné co musíte udělat je vyplnit příslušný registrační formulář na adrese http://www.microchip.com/seminars a poté se včas dostavit do místa konání semináře. Odměnou za brzké vstávání Vám pak může být například slevový kupón na vývojovou sadu Microchip kterou na místě obdržíte.

Na pražské účastníky navíc čeká, jako pověstná třešnička na dortu, přivítání od druhého nejvyššího muže v hierarchii Microchipu, viceprezidenta Ganeshe Moorthyho. Na setkání s Vámi se těší český zástupce Microchipu, firma Microrisc.

Vít Olmr
olmr@ HW.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: