Jste zde

Zlatý Amper 2011 – výsledky soutěže

O vítězích soutěže Zlatý Amper 2011 rozhodla 11-ti členná odborná komise. Přečtěte si, co porotu letos v Brně zaujalo.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže ZLATÝ AMPER 2011 a předání prestižních ocenění proběhlo 29. 3. 2011 na VÝSTAVIŠTI BRNO. Ceremoniálem provázela populární slovenská moderátorka Janette Štefánková a celý večer panovala příjemná atmosféra. O vítězích soutěže rozhodla 11-ti členná odborná komise, složená z odborníků z ČVUT – FEL Praha, VUT – FEKT Brno, EZÚ Praha, SAV AV Bratislava a zástupce EIA – Českomoravské elektrotechnické asociace. Také letos zasedala komise v mezinárodním složení, takže na exponáty bylo nahlíženo nejen s ohledem na využití, efektivitu, inovaci a celkový přínos v ČR, ale i zahraničí. Do soutěže ZLATÝ AMPER 2011 bylo letos přihlášeno 25 exponátů z 21 vystavujících společností.

 

Nejpřínosnějšími exponáty veletrhu AMPER 2011 se staly a prestižní ocenění ZLATÝ AMPER získaly:

 • Stanice pro rychlé nabíjení akumulátorů elektromobilů
 • Měničová sestava INVERT – střídavé pohony pro těžní stroje se střídavými synchronními motory
 • RF Touch – bezdrátová dotyková ovládací jednotka
 • Proline Promass E200 – Hmotnostní průtokoměr na principu Coriolisovy síly, napájený po smyčce 4-20 mA
 • PANEL POKA YOKE

Čestné uznání komise ZLATÝ AMPER 2011 získaly tyto exponáty:

 • Bezdrátový detekční systém PERIMETRLOCATOR
 • Nevýbušné důlní svítidlo MINEX I typ 591 39 01
 • GENESIS64 v10.5
 • SINAMICS G150 Clean Power
 • ROTOBLOK VCB

Letos nově byla udělena také cena EIA – Českomoravské elektrotechnické asociace, kterou získal:

 • RF Touch

Stanice pro rychlé nabíjení akumulátorů elektromobilů (ABB s.r.o.)

 • Obor: Pohonová a výkonová elektronika
 • Popis výrobku: Stanice pro rychlé stejnosměrné nabíjení ABB umožní rychlé dobíjení elektrických vozidel. V závislosti na typu akumulátorů a vozidla je snadno dosažitelný nabíjecí rozsah větší než 100 km za méně než 10 minut. Řada rychlonabíječek ABB bude podporovat velmi rychlé nabíjení i pro těžká vozidla. Pokud typy akumulátorů tyto rychlosti nabíjení umožní, zmizí tradiční omezení použití elektrických vozidel – tzn. jízdy na dlouhé vzdálenosti. Kompatibilita bude zajištěna pomocí standardu CHAdeMO pro rychlé stejnosměrné nabíjení – tak bude možné nabíjet všechna kompatibilní vozidla s hodnotami danými pro jednotlivá vozidla podle vlastností jejich akumulátorů. Tato norma je schválena a podporována stále se rozšiřující skupinou organizací včetně mnoha předních výrobců vozidel.

Měničová sestava INVERT – střídavé pohony pro těžní stroje se střídavými synchronními motory (ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s.)

 • Obor: Pohony a výkonová elektronika
 • Popis výrobku: Navržené řešení pohonů těžních strojů s využitím synchronních pohonů představuje novou generaci pohonů pro těžní stroje s významně zlepšenými funkčními a provozními vlastnostmi i s lepší ekonomikou provozu. Lze očekávat, že hmotnost motoru bude o cca 20 % menší než hmotnost stejně výkonného stejnosměrného motoru. Synchronní motor navíc nemá kolektor, což radikálně (cca o 60 – 80 %) snižuje náklady na povinnou údržbu motoru a současně zajišťuje i vyšší spolehlivost jeho provozu.

RF Touch (ELKO EP, s.r.o.)

 • Obor: Elektroinstalační technika
 • Popis výrobku: Ovládací dotyková jednotka bezdrátového systému RF Control umožňuje inteligentní řízení RF jednotek. Slouží k centrálnímu ovládání všech jednotek z jednoho místa, k celkovému přehledu (vizualizaci) aktuálního stavu jednotek (spotřebičů / zařízení). Vysílá povely teplotním, spínacím, stmívacím a žaluziovým aktorům, přijímá povely od vysílačů, aktorů, detektorů a snímačů teploty a zpracovává programy pro topení a regulaci.

Proline Promass E200 – Hmotnostní průtokoměr na principu Coriolisovy síly, napájený po smyčce 4 - 20 mA (Endress+Hauser Czech s.r.o.)

 • Obor: Automatizační, řídicí a regulační technika
 • Popis výrobku: Endress+Hauser vyvinul na světě první kompaktní hmotnostní průtokoměr na principu Coriolisovy síly, kompatibilní s průmyslovou standardní dvouvodičovou technologií 4 - 20 mA pro měření hmotnostního průtoku a hustoty.
  • Skutečný dvouvodičový (4 – 20 mA) přístroj
  • Vysoká bezpečnost a spolehlivost pro spojité řízení procesů
  • Jednoduchá náhrada mechanických průtokoměrů
  • Úspora nákladů díky nízkým nárokům na kabely a čas instalace
  • Ověřená robustnost senzorů Promass, kombinovaná se spolehlivou dvouvodičovou technologií
  • Kompatibilita s průmyslovými standardy jako NAMUR, HART nebo SIL
  • Průmyslové certifikáty

PANEL POKA YOKE (TURCK, s.r.o.)

 • Obor: Automatizační, řídicí a regulační technika
 • Popis výrobku: Zařízení POKA YOKE umožňuje detekci a okamžitou nápravu chyb. Je součástí kontrolního systému chyby lidského faktoru při práci např. na montážních linkách. Tento systém je založen na respektu k inteligenci pracovníka a stává se nedílnou součástí technologického procesu výroby.

Bezdrátový detekční systém PERIMETRLOCATOR (ADI Global Distribution - Honeywell, spol. s r.o.)

 • Obor: Zabezpečovací technika a systémová technika budov
 • Popis výrobku: PerimetrLocator je bezdrátový detekční systém, který umožňuje jednoduchou a přitom propracovanou integraci detekce, vizuální verifikace a kontroly obchůzky fyzické ostrahy. Je to detekční systém, umožňující střežení obvodového oplocení pomocí speciálních akceleračních RFID tagů typu FLA, připevněných na pletivu či vstupních a vjezdových branách. Systém PerimetrLocator umožňuje díky akceleračním RFID tagům typu FLB realizovat také předmětovou ochranu, tj. střežení materiálu, vozidel či jiných zájmových předmětů v rámci objektu. Perimetrický systém poskytuje také revoluční, naprosto přesné navádění průmyslových PTZ kamer (odzkoušeno s kamerami SAMSUNG) na místo narušení a bezkontaktní kontrolu obchůzkové činnosti strážných v rámci objektu. Systém PerimetrLocator je díky speciálně řešeným ochranám velmi vhodný také pro fotovoltaické elektrárny a představuje špičkovou technologii, umožňující komplexní řešení střežení lokalit.

Nevýbušné důlní svítidlo MINEX I typ 591 39 01 (ELEKTROSVIT Svatobořice, a.s.)

 • Obor: Osvětlovací technika
 • Popis výrobku: Toto svítidlo je určeno pro osvětlení důlních prostor a též průmyslových prostor (vnitřních, pod přístřeškem a venkovních). Svítidlo se skládá z tělesa, základové desky a příruby s ochranným skleněným krytem.

GENESIS64 v10.5 (ICONICS EUROPE B. V. - o. z.)

 • Obor: Automatizační, řídicí a regulační technika
 • Popis výrobku: GENESIS64 je softwarovou rodinou produktů v průmyslové automatizaci, které jsou optimalizované pro 64bitové operační systémy. Umožňuje operátorům získávat detailní přehled o dění ve výrobě. GENESIS64 podporuje 3D vizualizace, nový obj. orientovaný standard OPC UA, integraci geografického informačního systému Microsoft Bing maps a nebo výkonný distribuovaný systém ukládání a zpracování dat. Základními moduly GENESIS64 jsou: Workbench (umožňuje centralizovanou konfiguraci všech modulů GENESIS64), GraphWorXTM64 (platforma pro vizualizaci), TrendWorXTM64 (umožňuje sběr, ukládání a zobrazování dat), AlarmWorXTM64 (alarmový server a logger), EarthWorXTM64 (geografický systém na bázi SCADA technologie) a Hyper Historian (velmi výkonný historian, který umožňuje ukládat až 100 000 hodnot za vteřinu).

SINAMICS G 150 Clean Power (SIEMENS s.r.o.)

 • Obor: Pohony a výkonová elektronika
 • Popis výrobku: Představuje unikátní řešení pro minimalizaci napěťového zkreslení napájecí sítě u střídavých regulovaných pohonů. Umožňuje tak provoz aplikací, jakými jsou například ventilátory, čerpadla, kompresory, extrudéry, míchací stroje, mlýny a podobně i v sítích s přísnými požadavky na kvalitu odběru elektrické energie. Mezi nesporné přednosti tohoto řešení patří:
  • Vysoká spolehlivost, založená na robustním 6-ti pulsním usměrňovači ve spojení s filtrem bez jakýchkoliv aktivních prvků; ve srovnání s prvky, využívajícími aktivní filtry, je provozní spolehlivost (MTBF) až o 75 % vyšší.
  • Úspora energie - vysoká účinnost; s aktivním usměrňovačem až o 50 % nižší ztráty
  • Kompaktní konstrukce – úspora místa, filtr integrován v měniči
  • Široce konfigurovatelné vybavení
  • Společný hlavní vypínač a výkonový stykač, který v případě neočekávaného stavu bezpečně odpojí filtr i měnič od zdroje elektrické energie. Odpadá tedy dodatečné jištění na vstupu měniče.
  • Ekonomické řešení pro splnění požadavků norem

ROTOBLOK VCB (ZPUE S.A.)

 • Obor: Zařízení pro výrobu a rozvod elektrické energie
 • Popis výrobku: Rozvaděč vysokého napětí typu Rotoblok VCB je určen pro rozvod energie trojfázového střídavého proudu s kmitočtem 50 Hz při jmenovitém napětí 25 kV, v distribučních sítích energetických, průmyslových a závodových. Malých rozměrů rozvaděče je dosaženo díky použití trojfunkčního spínače, nahrazujícího tři doposud používané přístroje: Vypínač, odpojovač a uzemňovač. K uhašení elektrického oblouku se používá vakuové komory. Systém mechanické blokády znemožní vadnou manipulaci a otevření dveří pole rozvaděče před vypnutím napětí a zapnutím uzemňovače. Speciální konstrukce a použité materiály poskytují vysokou trvanlivost a spolehlivost, ale především velmi vysokou provozní bezpečnost.

Vítězi soutěže Amper Idea 2011 se stali Tomáš Marcaník: Maturitní tabla – virtuální výloha (3. místo), Pavel Vojna, Milan Hrbáč: Programovatelné LED osvětlení vánočního stromku (2. místo) a Alexandr Šupina: Manažerská a administrativní kalkulačka BIUS (1. místo).

Hodnocení článku: