Jste zde

Vizuální systém pro zajištění kvality ve výrobě bateriových článků

Kamerový systém, laserový značkovač a čtecí jednotky do lakovacího a sušícího zařízení umožní generování digitálního dvojčete elektrod baterií.

Německý dodavatel inspekčních a testovacích sydtémů  BST GmbH, realizuje pro výzkumnou jednotku Fraunhofer Research Unit Battery Cell Manufacturing FFB projekt  Inline zajištění kvality ve výrobě bateriových článků (InQuBator). Systém generuje  polohově přesný záznam kvalitních dat během procesu sušení a potahování elektrod. Tento postup umožňuje kontinuální sledovatelnost relevantních kvalitativních parametrů elektrody v procesu pásového potahování. Fraunhofer FFB používá tato data pro vývoj digitálního dvojčete bateriového článku.

Za tímto účelem je do lakovacího a sušícího zařízení vestavěn kamerový systém, laserový značkovač a čtecí jednotky. Tento systém je určen k detekci případných defektů v potažené fólii elektrody. To umožňuje vysledovat části fólie, které lze přiřadit ke konkrétnímu článku baterie. Kromě toho jsou data generovaná v procesu propojena s relevantními daty z procesu míchání a dalšími datovými zdroji potahovače a přiřazena k příslušné sekci fólie. Výsledky měření využívá BST k dalšímu rozvoji svého systému zajišťování kvality a významně přispívají k vývoji digitálního bateriového článku Twin od společnosti Fraunhofer FFB.

V projektu 'InQuBator' se tak vyvíjejí aplikačně orientovaná výrobní řešení a detekce defektů na potažené fólii a pro vyšší úroveň sledovatelnosti. V průběhu tohoto dalšího vývoje Fraunhofer FFB zpřístupňuje svá výrobní zařízení pro zkoušky a ověřování ve výrobním provozu.

https://www.bst.elexis.group/en/solutions

Hodnocení článku: