Jste zde

Altium Designer 14.3 - vše pro PCB

Altium Designer vydáním průběžné aktualizace s označením Altium Designer 14.3 reaguje na ohlasy uživatelů a soustředí se na hlavní funkce pro návrh PCB a na práci se schematickým editorem. Vše, co přináší, je založeno na přímých požadavcích návrhářů a snaze ulehčit práci při návrhu PCB.
Altium Designer je profesionální návrhové prostředí pro plošné spoje (PCB). Je známý především svým interaktivním 3D módem, ve kterém v reálném čase dovoluje upravovat plošný spoj a především zkontrolovat jeho sesazení s krabičkou nebo čelním panelem zařízení. Nabízí také velmi propracovaný systém spolupráce celého týmu.
 

 
Pojďme se ale zaměřit na to co vás na takovém softwaru zajímá - vlastní tvorbu plošného spoje. K dispozici jsou velmi užitečné funkce pro automatické udržování izolačních mezer, vedení spoje stanovenou impedancí, odsouvání překážejících spojů, odsouvání prokovených otvorů, současné kreslení několika spojů najednou nebo celých diferenciálních párů. Jednotlivé spoje nebo i diferenciální páry lze mezi sebou vyrovnávat z hlediska délky, a zde se již dostáváme k některým novinkám.
 
Vyrovnávání délek spojů na PCB je nově realizováno prostřednictvím definovaných oblastí, do kterých AD automaticky vyplní prodlužovací meandry podle zadané celkové délky spoje. Tím lze lehce dosáhnout dodatečné změny jejich umístění i změny tvaru během návrhu podle aktuálních požadavků. Stav vyrovnání délky je přitom barevně indikován v seznamu spojů v panelu PCB.
 
 
 
Altium Designer 14.3 se postupně pouští také do nových oblastí jako je návrh vysokofrekvenčních nebo mikrovlnných obvodů. Mezi standardně dostupné funkce přibylo automatické ohraničení vybraných signálů hradbou z prokovených otvorů společně s vytvořením stínícího pásku okolo signálu. 
 
 
videoukázka - Via Shielding Tool
 
Novinek je samozřejmě daleko více. Několik málo dalších je k nahlédnutí zde.
 
Altium Designer 14.3 přitom zachovává jednoduchou licenční politiku. Existuje pouze ve dvou typech licencí - zjednodušeně - licence pro tvorbu schémat a licence pro tvorbu schémat společně s návrhem plošného spoje. Nejsou účtovány žádné další poplatky za pokročilé funkce, ani se neaplikují žádná omezení návrhu v podobě počtu vrstev nebo celkových rozměrů. Vše, co Altium Designer umí, máte k dispozici.
 
 
Podrobné ukázky používání Altium Designeru včetně jeho pokročilých funkcí a všech novinek v AD 14.3 byly pro vás připraveny na letošní první sérii seminářů Altium Designer Roadshow ’14, která tentokrát poprvé vyráží mimo hlavní města. Roadshow se proto bude konat
 
  •   3. 6. 2014 (úterý) v Plzni,
  •   4. 6. 2014 (středa) v Hradci Králové,
  •   5. 6. 2014 (čtvrtek) v Ostravě,
  • 11. 6. 2014 (středa) v Trenčíně a
  • 12. 6. 2014 (čtvrtek) v Liptovském Mikuláši.
 
Semináře jsou pro zájemce pořádány zdarma, stačí se jen přihlásit.
 
 
Hodnocení článku: