Jste zde

Barvy a míčky. Pátý ročník robotí soutěže se blíží do finále

Oblíbená studentská Robosoutěž letos oslaví pátý rok svého trvání. Finálový zápas robotů, které studenti postavili ze stavebnice Lego Mindstorms, se uskuteční již toto pondělí 16. prosince od 15 hodin v budově Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze na Karlově náměstí.
Jedná se o finálovou soutěž robotů Lego Mindstorms v rámci předmětu Roboti bakalářského programu Kybernetika a robotika, kterou pořádají katedra řídicí techniky, katedra kybernetiky a katedra měření.
 
Finálová Robosoutěž ze dne 14. 12. 2012 | fotografie: robosoutez.cz
 
V letošním roce studenti řeší úlohu „Sbírání míčků“. Úkolem je sestavit a naprogramovat robota tak, aby v časovém limitu samostatně bez jakékoliv další pomoci (ovládání robota pomocí hlasu, Bluetooth či jiných komunikačních kanálů) přesunul do vyznačeného „skladu“ co nejvíce barevných míčků předem určené barvy, které jsou volně rozmístěny na soutěžní ploše. Soutěž bude organizována jako vzájemný zápas dvou robotů na symetricky rozděleném hracím plánu. O vítězství rozhoduje počet získaných bodů, přičemž soutěžící mohou mimo jiné získat body i za to, že dopraví nesprávně barevný míček do soupeřova skladu.
 
 
„Naším cílem bylo vymyslet pro studenty takovou úlohu, která by je nejen bavila, ale byla též edukativní a divácky atraktivní. Z tohoto důvodu jsme zvolili sbírání a barevné rozlišování míčků jednotlivých soutěžních družstev. Samotná technická realizace a herní strategie je pak plně v režii studentů,“ vysvětluje organizátor soutěže, Ing. Martin Hlinovský z katedry řídicí techniky, kterého mile překvapilo, kolik zajímavých přístupů k řešení studenti vymysleli.
 
Soutěž je veřejná a jsou tak na ni zváni všichni zájemci o mobilní roboty a studentské soutěže vůbec. Více na www.robosoutez.cz.
 
Hodnocení článku: