Jste zde

BVV: Pavilony jsou vyprodány!

Návštěvníky 48. mezinárodního strojírenského veletrhu MSV a 5. mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích strojů IMT přivítá vyprodané výstaviště. 2100 vystavovatelů ze 32 zemí představí své nejnovější výrobky a služby v klíčových průmyslových oborech, zejména ve strojírenství, energetice, elektrotechnice, automatizaci, v oblasti průmyslových subdodávek a informačních technologií.

"Všechny pavilony brněnského výstaviště  a přilehlé venkovní výstavní plochy jsou plně obsazeny. Znovu se potvrzuje, že veletrh je nedílnou součástí podnikatelské strategie předních českých i zahraničních firem," říká ředitel obchodní skupiny MSV a. s. Veletrhy Brno Jiří Rousek.

Mezi oborovými skupinami má dominantní postavení obráběcí a tvářecí technika prezentovaná na veletrhu IMT. Portál Mezinárodního strojírenského veletrhu tvoří deset oborových celků, což návštěvníkům umožní rychleji se zorientovat, získat informace o stavu a konkurenci v rámci jednotlivých oborů  a efektivněji navázat kontakt s partnery.

V nejrozsáhlejším oboru MSV Materiály a komponenty pro strojírenství se hlásí čtyřicet nových vystavovatelů - přijedou nejen z České republiky, ale i z Německa, Polska, Rakouska a Španělska. Nejsilnější zastoupení mají podobory válcovaná ocel a hutní polotovary. Dalším stěžejním oborovým celkem je Elektronika, automatizace a měřicí technika. Padesát nových vystavovatelů se představí zejména v oborech senzorová technika a měřicí přístroje. Zvýšený zájem letos projevují firmy z Asie, takže se očekává řada premiérových účastí například z Číny, Tchaj-wanu nebo Japonska.

Skutečnost, že elektrotechnika a elektronika jsou na MSV rovnocenným partnerem strojírenských oborů, dokládá i 4. ročník bienálního projektu AUTOMATIZACE - měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika. "Cílem projektu je  zdůraznit rostoucí roli automatizace v průmyslovém rozvoji a zviditelnit výstavní prezentaci firem nabízejících automatizační řešení. Ve všech prezentovaných oborech je znát, že takových firem přibývá," vysvětlil Jiří Rousek. Jde o průřezový projekt zahrnující všechny expozice z oblasti automatizace, která se rozhodující měrou podílí na zdokonalování technologických procesů a zvyšování konkurenceschopnosti. Z různých oborových celků veletrhů MSV i IMT se k němu přihlásilo 550 vystavovatelů ze 17 zemí. Nejrozsáhlejší bude nabídka přístrojů pro automatickou regulaci a řízení, přístrojů pro měření fyzikálních veličin, senzorové techniky a  v oblasti FMS - flexible manufacturing system. Spolupořadatelem projektu AUTOMATIZACE je Českomoravská elektrotechnická asociace.

Jiří Erlebach
jerlebach@ bvv.cz

Download & Odkazy

Hodnocení článku: