Jste zde

Nová pravidla pro přihlašování HW news

Server, který nám provozuje HW NEWS - emailovou konferenci o elektronice, změnil pravidla při připojování a odpojování konference. Nová pravidla přihlašování jsou již popsána v popisu HW news.

V diskuzích platí jistá pravidla. Jejich přesné znění najdete v Meta-FAQ konference HW-news. Obecná pravidla však nejsou o naprosté nekomerčnosti příspěvků, takže klidně napište co jste kde koupili za kolik peněz atd.... Zároveň je povolena jakási forma inzerce při zachování podmínky, že nás nebudete zatěžovat plky o tom, jak jste nejlepší, ale sdělíte v komentované formě technické parametry, cenu, dodací lhůty atd..

Příspěvky uvozené textem "Oznameni:", "Commercial:", "Nabidka zbozi:", apod. obsahující tomu odpovídající obsah mohou být vyuzívány pouze aktivními přispěvateli do této konference, pokud jim vyslovně nebude ADMINem sděleno jinak..

Pár pravidel

V důsledku přemnožení arogantních, nemístných a techniky nedotýkajících se příspěvků jsme zavedli pár jednoduchých pravidel, jejichž dodržováním sobě i ostatním usnadníte a zpříjemníte používání konference.

 1. HW-news je konference pro lidi, kteří se zabývají elektronikou a s ni spojenými obory (mechanika, strojírenství, chemie, ekonomie, programováni apod.) a to by melo byt obsahem většiny příspěvků. Výhradně neelektrická a netechnická témata je nutné omezit jen na naprosté minimum a řádně je označit jako OT v předmětu zprávy.
  Jistě není nutné důrazňovat, že do konference rovněž nepatří témata protizákonná (trestná) či k trestné činnosti navádějící a to včetně porušování autorského zákona - shánění nelegál ního software, cracků a pod.
   
 2. Na zprávy začínající v předmětu ADMIN se nereaguje - pokud máte opravdu naléhavou potřebu adminovi něco sdělit tak privátně, ale admin NEMÁ povinnost na Váš e-mail odpovídat.
   
 3. Pokud admin označí nějaké vlákno v předmětu slovem STOP je nutné jej okamžitě ukončit - je však možné založit vlákno nové a řádně hoj v předmětu označit.
   
 4. S adminem se NIKDY nediskutuje. Cokoli admin napíše se svojí hlavičkou je SVATÉ.
   
 5. Označování jednotlivých témat v předmětu zprávy je třeba důsledně dodržovat. V případě, že se téma diskuse změní, ke třeba též příslušně upravit i předmět zprávy.
   
 6. Pokud dáváte informaci tazateli formou odkazu tak pouze přímý odkaz - v žádném případě formou odkazu na nějaký vyhledávač (jedné-li se však o evidentní lenost autora, lze odkázat a výsledky vyhledávání).
   
 7. V příspěvcích nebudou tolerovány žádné politické polemiky a osobní urážky. Domníváte-li se, že si přispěvatel zaslouží pokárání, učiňte tak privátně a s ohledem jeho na inteligenci a zkušenosti. Kárat začínající amatéry za jednoduché dotazy opravdu není vhodné.
   
 8. Občasný osobní inzerát jakéhokoliv druhu bude označen OT a zásadně se na něj nereaguje do konference.
   
 9. Nové příspěvky je nutné vždy zakládat jako NOVÉ zprávy a ne jako odpovědi na již došlé. Navíc je slušnost při odpovídání ponechat ve zprávě jen relevantní části původní zprávy, které se Vaše odpověď týká a ostatní odmazat.

V případě porušení kteréhokoliv pravidla může být přispěvateli zakázáno přispívání bez předchozího schválení administrátorem (moderace) či dokonce zakázáno přispívání trvale (BANN).

WWW administrace HW news

POZOR 15.11.2004 jsme změnili provozovatele konference :

http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

Zde se připojíte nebo odpojíte do HW news, najdete zde archiv a cokoliv dalšího...

Používání konference

Příspěvky od všech ostatních členů, vám chodí na váš email, kde jako odesilatel (sender) je označena konkrétní osoba, která psala tento mail. To že se jedná o příspěvek z konference je rozlišeno pouze v hlavičce zprávy, kde je Reply-To: "HW-news" . Bohužel né všechny programy vám to budou automaticky třídit stranou, ale dobře vám tak, máte používat poštovní program a né nedomyšlené nadtavby browserů. Příspětky do konference stačí posílat jako REPLY neboli na adresu hw-list@list.hw.cz.

 

Jak si přečíst příspěvky zpětně a jak číst konferenci z WWW

Statistiku a obsahy jednotlivych příspěvků lze nalezt na: http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/

Archív příspěvků starších než říjen 2004 naleznete na adrese http://archivnews.hw.cz/

 

Těšíme se na Vaše ohlasy v konferenci HW-news

Hodnocení článku: