Jste zde

Právo a energie v praxi. Vybíráme z programu 56. MSV

Důvody k návštěvě strojírenského veletrhu se různí. Řada zájemců svou cestu do Brna již tradičně spojuje s doprovodným programem, díky kterému se zdarma podívá i na výstavní plochu.
Mezinárodní strojírenský veletrh patří dlouhodobě k projektům s nejvyšším podílem zahraničních vystavovatelů, a to nejen v rámci brněnské veletržní správy, ale v celé střední a východní Evropě. Podíl zahraničních účastníků by měl dle pořadatelů dosáhnout 40 procent i letos. Nejvíce z nich, jako již tradičně, dorazí z Německa, následují Slovensko, Itálie, Rakousko, Švýcarsko nebo Čína. A právě tato asijská ekonomická velmoc letos chystá poměrně rozsáhlou účast s oficiální podporou. Prezentovat se zde mj. bude průmyslová provincie Sichuan a celkem by se v Brně mělo představit na padesát čínských firem. Podpoře česko-čínské obchodní spolupráce se bude věnovat také doprovodný program (ke stažení). MSV 2014 toho ale nabídne mnohem více. Nechte se inspirovat a přijměte pozvání na další dvě zajímavé akce.
 
 

Průmyslové právo v praxi III


Seminář Průmyslové právo v praxi III, tentokrát s podtitulem Metoda TRIZ – rychlá cesta k inovačnímu úspěchu, pořádá nakladatelství technické literatury FCC Public a Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví ARID. Naplánován je na středu 1. října jako součást doprovodného programu 56. Mezinárodního strojírenského veletrhu, Brno 2014. Kromě metody TRIZ se budou přednášející věnovat i dalším možnostem zefektivňování inovačních aktivit a využití jejich výsledků. Akce je určena zejména technickým manažerům firem, manažerům organizací, pracovníkům výzkumu a vývoje, ale též všem ostatním, jejichž práce vyžaduje uplatnění kreativity a invence (na HW serveru viz také seriál článků Průmyslové vlastnictví a jeho ochrana).

Ing. Josef Zima ze sdružení ARID zahájí seminář přednáškou Strategie podnikání využívající poznatky o systému ochrany duševního vlastnictví, v níž popíše, jak lze duševní vlastnictví a inovační potenciál firmy či organizace začlenit do strategie a využít k následnému růstu. Přiblíženy budou rovněž nástroje, které systémy průmyslového a autorského práva k ochraně duševního vlastnictví poskytují.

V následujícím příspěvku předvede Daniela Filová, také ze sdružení ARID, příklad živé rešerše na současný stav techniky pro řešení, které vyberou sami účastníci. Rešerše by měla být výchozím bodem každého inovačního projektu, a to i v netechnických oblastech. Jak bude předvedeno, poměrně důkladnou rešerši lze provést i s využitím volně dostupných zdrojů. Výsledek pak může být vhodným odrazovým můstkem pro vlastní řešení a získané poznatky zároveň pomohou vyhnout se řešením, která nejsou pro daný účel perspektivní.
 
Přestože patentové a jiné průmyslově – právní databáze obsahují velké množství informací, do úvah o formulaci inovačního zadání je zpravidla zahrnut jen zlomek z celkového množství potenciálně vhodných řešení. Příčinu je třeba hledat v psychologické setrvačnosti, která inovátora nutí setrvávat v té oblasti techniky, která je příbuzná s oblastí právě řešeného problému. Tuto bariéru lze prolomit a možnosti výrazně rozšířit, osvojíme – li si metodu TRIZ. V nejrozsáhlejším bloku semináře, nazvaném TRIZ – inovace bez hranic, vše přiblíží Ing. Pavel Jirman ze sdružení ARID.

Čtenáři HW.cz levněji!

  • Uvedete-li do poznámky v registračním formuláři na seminář Průmyslové právo v praxi III kód „HWCZ“, bude Vám účtováno snížené vložné 500,- Kč bez DPH (sleva se projeví až na faktuře, automatická odpověď registračního formuláře uvádí plné vložné). Přihlášení rovněž obdrží kód pro vygenerování volné vstupenky na 56. MSV, Brno 2014.
Ano, je toho mnoho, co lze v oblasti duševního vlastnictví firem a organizací řešit interně, v některých případech však bude vhodné obrátit se na specialistu a využít jeho poradenství či služeb. Jaké případy to jsou, co svěřením se do péče odborníka získáte a jakým komplikacím naopak předejdete, na konkrétních příkladech z praxe patentového zástupce předvede Ing. Jiří Sedlák ze společnosti PatentCentrum Sedlák & Partners, s.r.o., která je zároveň hlavním partnerem semináře.

Pokud Vás program zaujal, bližší informace spolu s registračním formulářem naleznete na webové stránce semináře. Účastnický poplatek činí 700,- Kč bez DPH s možností slevy pro čtenáře HW serveru. Na semináři bude dále představena nová publikace Ing. Josefa Zimy Průmyslové právo v praxi, navazující na seriál, který na toto téma v letech 2011 – 2013 vycházel v časopise Elektro a stává se tak vhodným doplňkem k tématu. Účastníci dostanou možnost zakoupení publikace za zvýhodněnou cenu.
 


Energie pro budoucnost XIII

 
Pravděpodobně s námi budete souhlasit, že výdaje za energie čím dál tím významněji ovlivňují provozní a výrobní náklady firem a proto je třeba usilovat o neustálé zefektivňování jejich využití. Investice do úspor energie významně posiluje konkurenceschopnost nejen jednotlivých podniků, ale i celé ekonomiky. Spektrum opatření přitom zahrnuje jednoduché úpravy s využitím interních zdrojů, ale též komplexní projekty energetické efektivnosti, jejichž realizace již vyžaduje pomocnou ruku dodavatelských či poradenských společností.
 
Již třináctá konference ze seriálu Energie pro budoucnost, s podtitulem Efektivní nakládání s energiemi v průmyslové výrobě, přinese informace o spotřebě energie v průmyslu ČR, naznačí další vývoj v oblasti a zasadí problematiku do legislativního, technického ale také širšího regionálně – politického kontextu. V mezinárodním srovnání totiž patříme stále mezi země s vysokou energetickou náročností na jednotku HDP a proto jsou úsporná opatření stále důležitým a významným tématem.
 
Na konferenci budou dále představeny konkrétní možnosti, jak zlepšit energetickou bilanci podniku či budovy. Přednášející podrobně seznámí publikum s technicko – ekonomickými aspekty jednotlivých úsporných zařízení a výklad doplní praktickými zkušenostmi z již realizovaných projektů. Konference je proto určena zejména zástupcům výrobních firem, kteří se zabývají energetickou náročností jejich provozu.
 
Celou akci 30. září opět pořádá nakladatelství FCC PUBLIC ve spolupráci s Českomoravskou elektrotechnickou asociací ELA a Veletrhy Brno, a.s. jako součást doprovodného programu 56. Mezinárodního strojírenského veletrhu. Za vstup se tentokrát již neplatí, pouze se zaregistrujete a ještě k tomu obdržíte volnou vstupenku na veletrh. Vše nezbytné naleznete zde. S případnými dotazy k oběma setkáním se pak můžete obracet na pana Ondřeje Vraného (ondrej.vrany@fccgroup.cz, +420 734 408 101).
 
 

Na přelomu měsíců

 
Mezinárodního strojírenského veletrhu se loni zúčastnilo téměř 1 500 vystavujících firem ze tří desítek zemí a expozice si prohlédlo více než 71 000 návštěvníků z 55 zemí (na HW serveru jste mohli číst MSV 2013 obrazem. Živě až do pátku v Brně). Tradiční průmyslový veletrh se letos uskuteční v termínu od 29. září do 3. října 2014 (pondělí až pátek). Brány se otevírají každý den v devět hodin ráno a s výjimkou pátku zavírají až v šest večer. Zájem o účast je podle pořadatelů vyšší než v minulém roce a např. plochy v nejatraktivnějších pavilonech P, V a F, které návštěvníci Amperu důvěrně znají (viz také článek Prošli jsme se po AMPERu. V Brně již počtvrté), jsou již vyprodány. Za vstup na strojírenský veletrh se na místě platí 260,- Kč, studenti, děti nebo důchodci pak z peněženky vytáhnou o 50,- Kč méně. Další informace naleznete na www.bvv.cz/msv.
 

 

Hodnocení článku: