Jste zde

Stáže ve firmách aneb vzdělávejte se praxí. Registrace zahájena

Projekt umožní uchazečům o zaměstnání, zejména čerstvým absolventům, získat potřebnou praxi, která bývá častým požadavkem pro získání pracovního místa. Zároveň ale nabízí firmám způsob, jak proškolit nové zaměstnance tak, aby jejich dovednosti odpovídaly požadavkům zaměstnavatele.
V polovině září začala registrace uchazečů o stáž a také poskytovatelů stáží v rámci projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí.“ Projekt je realizován od června 2012 do října 2014 Fondem dalšího vzdělávání, příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí, a to v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
 
Cílem je zavedení inovativního systému dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce
 
V rámci projektu vznikají tzv. šablony stáží, které pro jednotlivé typové pozice popisují rámcový obsah, požadavky na stážistu i poskytovatele stáže a nacenění nákladů hrazených v rámci projektu. Během září 2012 je projekt spuštěn pro šablony ve vybraných oborech (IT, management, stavebnictví, ekonomika atd.), přičemž jejich počet bude dále rozšiřován.
 
V rámci informačních technologií se aktuálně jedná např. o pozice programátora, programátora analytika, technika IT či webového grafika.
 

 

Jak a pro koho

 

Fakta v kostce

  • celkový rozpočet projektu 800 mil. Kč
  • doba trvání projektu červen 2012 – říjen 2014
  • předpokládané zahájení stáží září 2012
  • počet minimálně podpořených osob 5000
  • délka stáže 1 až 6 měsíců, dle typu
Na webu www.stazevefirmach.cz se mohou zájemci o poskytování stáží přihlašovat do informačního systému, v němž naleznou zveřejněné šablony. Potenciální poskytovatelé stáží zde vytvoří konkrétní nabídku – v podstatě inzerát, dle dispozic a požadavků dané šablony. Zájemci o stáž, které nabídka osloví, se pak mohou po registraci do systému na vybrané stáže přihlašovat.
 
Cílovou skupinou projektu jsou absolventi, nezaměstnaní, osoby vracející se na trh práce a zaměstnaní, kteří mají zájem o další profesní vzdělávání. Projekt je určen pro všechny občany České republiky (mimo OSVČ) s trvalým bydlištěm mimo hlavní město Praha. Po úspěšném ukončení stáže získají účastníci certifikát o jejím absolvování.
 
Zároveň se do projektu mohou jako poskytovatelé stáže zapojit ekonomické subjekty, které jsou právoplatně registrovány v České republice. Poskytovatel stáže musí být schopen zajistit mentora pro stážistu, a vytvořit tedy podmínky pro realizaci stáže na základě šablony a Smlouvy o zajištění stáže mezi poskytovatelem, stážistou a Fondem dalšího vzdělávání.
 
Podnikatelské subjekty, které se do tohoto projektu zapojí, dostávají ojedinělou možnost zaškolit a vychovat si budoucí odborníky v oblasti, ve které podnikají, s možností tyto proškolené osoby následně i zaměstnat.
 
Zdroj: MPSV
Hodnocení článku: