Jste zde

Chytré osvětlení pro chytrá města - Lumawise Endurance S

Chytré služby je možné poskytovat díky senzorům a komunikačním modulům i přes moderní pouliční LED svítidla. Klíčovou součástí těchto svítidel jsou konektory série LUMAWISE Endurance S. Najdete je v sortimentu SOS electronic pod značkou TE Connectivity,

Co nebo kdo je Zhaga?

TE connectivity je členem konsorcia Zhaga - organizace pro standardizaci komponentů určených k výrobě LED svítidel pro veřejné osvětlení. Konsorcium Zhaga, založené v roce 2010, je globální organizace, jejímž cílem je standardizovat komponenty pro LED svítidla.

Pod pojmem LED svítidlo nyní rozumíme svítidlo pro všeobecné osvětlení, které používá jako zdroj světla polovodičovou technologii. Takové zdroje světla se obvykle skládají z LED diod kombinovaných s elektronickou řídicí jednotkou. Do systému zahrnujeme i držáky a konektory.

V listopadu 2019 mělo konsorcium Zhaga již 150 stálých, přidružených a komunitních členů. Jsou to výrobci LED svítidel, LED modulů, napájecích zdrojů, ostatních potřebných materiálů a komponentů, jakož i testovacích zařízení. Členové konsorcia sdílejí své technické zkušenosti v otevřeném a nápomocném prostředí. Konsorcium je tržně orientováno, pracuje naplno v zájmu všech zainteresovaných v oblasti průmyslu osvětlení.

Konsorcium Zhaga vytvořilo sadu specifikací pro rozhraní známých jako knihy (Zhaga books), které definují rozhraní mezi komponenty a jejich okolím. Každá kniha definuje jeden nebo více komponentů LED svítidla z pohledu mechanického, fotometrického, elektrického, tepelného a řídícího rozhraní ke svému okolí.
Kniha 1 (Zhaga book 1) je speciální v tom smyslu, že poskytuje společné informace, které jsou relevantní pro všechny další knihy. Navíc definuje požadavky a testy shody.

Pro nás je nyní zajímavá kniha 18 (Zhaga book 18), která definuje mechanické a elektrické rozhraní mezi rozšiřujícím konektorem svítidla a rozšiřujícím modulem svítidla, typicky používanými pro exteriérové osvětlení, především pro pouliční lampy (street lighting).
Novější knihy se věnují například inteligentním rozhraním mezi interiérovými svítidly a senzorovými /komunikačními moduly (Zhaga book 20) nebo programování svítidel pomocí NFC (Zhaga book 24).

Grafický přehled knih 1 až 18:

Jedním z důležitých a aktivních členů konsorcia Zhaga je firma TE Connectivity, globální technologická společnost zaměřená na konektory a senzory. V lednu 2019 dostala jako první na své konektory certifikát kompatibility se Zhaga knihou 18 od certifikační společnosti DEKRA.

Řešení podle Zhaga knihy 18 přináší exteriérovým LED svítidlům funkcionalitu vytvářející příležitosti pro IoT aplikace a pro prostředí chytrých měst - Smart City.
 

Série LUMAWISE Endurance S

Konektory série LUMAWISE Endurance S od TE Connectivity propojují exteriérové LED svítidlo se senzorovým nebo komunikačním modulem, který je na svítidle zvenčí, umožňujíc takto snadnou výměnu při opravě respektive nabízející možnost upgradovat na novější LED osvětlovací systém.

Série LUMAWISE Endurance S byla vyvinuta v úzké spolupráci s konsorciem Zhaga v souladu s požadavky zmíněné knihy Zhaga book 18. Certifikát navíc dává větší možnosti vývojářům, montérům i uživatelům, rovněž punc spolehlivosti zavedeného průmyslového standardu.

Vyšší podíl exteriérových LED svítidel pro veřejné pouliční osvětlení snižuje spotřebu elektrické energie obcím, městům a komunálním firmám. Moderní LED svítidla budou moci poskytovat vyšší účinnost, snadnější údržbu, díky senzorům a komunikačním modulům i chytré služby jako sledování provozu, detekci nehod nebo monitoring znečištění ovzduší a tím budovat inteligentní město, tzv. Smart City.

Produkty série LUMAWISE Endurance S

V SOS electronic se rozhodli přidat ke skladovým produktům základní výběr komponent ze série LUMAWISE Endurance S.

Série sestává ze dvou velikostí. Objímka je společná pro velikosti 40mm i 80mm. Základna a kryty jsou pak již rozdílné.
Kryty mohou být čiré nebo z kouřového plastu nízké (33,43mm), střední (43,43mm) a vysoké (58,43mm) pro 80mm velikost, nízké (24,25mm) a vysoké (39,25mm) pro 40mm velikost. Všechny důležité informace k produktům řady LUMAWISE Endurance S naleznete na našem webu.

Pokud máte zájem i o další produkty značky TE Connectivity nebo potřebujete další informace, v SOS electronic vám rádi poradí na adrese info@soselectronic.cz

 

Download a odkazy:

Hodnocení článku: