Jste zde

Pozor na choreografii. Pohybově nadané stroje to rozbalí v Liberci

Na Technické univerzitě v Liberci proběhne 14. 12. 2012 šestý ročník kreativní soutěže výukových robotů, která je již tradičně určena pro žáky základních a středních škol, jednotlivce nebo též členy zájmových kroužků.
Předmětem soutěže je libovolná kreace malých výukových robotů podle volné invence soutěžících. Odborná porota v čele s jejím předsedou hodnotí choreografii a kreati­vitu sestavy, vyu­žití všech funkcí robotu a dodržení časového li­mitu.
 

 
Soutěžícími mohou být jednotlivci nebo maximálně tříčlenná družstva. Zúčastnit se může i více týmů ze stejného pracoviště nebo stejný tým s více sestavami. Soutěžící jsou přitom rozděleni do dvou kategorií, žáci základních škol a žáci středních škol, a soutěží se ve dvou sekcích – s roboty postavenými z prvků stavebnice Bioloid a s libovolnými roboty vlastní konstrukce.
 
Soutěž pořádá Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií v rámci projektu ESF Otevřená univerzita. Garantem soutěže je děkan fakulty prof. Kopecký, organizačním garantem doc. Janeček (josef.janecek@tul.cz).
 
Termín pro podání přihlášek je tento pátek 30. 11. 2012, vložné není požadováno. Soutěž probíhá s podporou firem Megarobot.net, Nadace Preciosa, a.s., ČEZ, a.s., Českomoravská společnost pro automatizaci a časopisu Automa. Další informace naleznete na stránkách http://www.fm.tul.cz/cs/kyber-robot-2012.
 
Soutěž je otevřená široké veřejnosti, přijďte proto fandit a podpořit své známé a spolužáky nebo se jen na vlastní oči přesvědčit o vysoké invenci a kreativitě mladých lidí!
 
 
 
Zdroj: TUL
 
Hodnocení článku: 

Komentáře

Chtěl bych upozornit na minulý ročník soutěže Kyber Robot. Jsem z Liberce a byl jsem se podívat na konstrukce robotů, které jsou rok od roku horší. Velice mě nadchly projekty brněnské průmyslovky, přesto že jsem z Liberce !!! Porota hrající si na odbornou v čele s Josefem Janečkem, nedokáže ocenit funkčnost a raději bude hlasovat tak, aby první místo zůstalo "doma", i když je to s prominutím úplná "kravina". Výherní projekt: "Poloautomatická" montážní linka, která naprosto nefungovala a pro svoji funkci potřebovala minimálně dvě řídící jednotky (protože programátor nebyl schopen udělat rozumným stylem zpoždění). Porota je přece odborná, o programování robotů ze stavebnice Bioloid ví úplně všechno, a i přesto jí tento drobný detail unikl! Po výjezdu výrobku z montážní linky se stala nemilá ale mnou očekávaná věc - výrobek se rozsypal. Organizace soutěže byla tak katastrofická, že se studenti váleli na zemi a nebyly jim poskytnuty ani židle natož stoly. Nehrajte si na nějakou prestižní soutěž, když ani nedokážete podpořit studenty v takové činnosti, proč tedy takovou soutěž vůbec pořádáte ?!. Zamyslete se nad tím, jak TUL prezentoval výsledky z minulého ročníku soutěže (proč zde asi není video z minulého roku, ale z předminulého - utrhly byste si ostudu!). Na letošní ročník se určitě přijdu opět podívat a doufám, že mi letos nebude tak úzko, jak minulý rok.

Chtěl bych upozornit na minulý ročník soutěže Kyber Robot. Jsem z Liberce a byl jsem se podívat na konstrukce robotů, které jsou rok od roku horší. Velice mě nadchly projekty brněnské průmyslovky, přesto že jsem z Liberce !!! Porota hrající si na odbornou v čele s Josefem Janečkem, nedokáže ocenit funkčnost a raději bude hlasovat tak, aby první místo zůstalo "doma", i když je to s prominutím úplná "kravina". Výherní projekt: "Poloautomatická" montážní linka, která naprosto nefungovala a pro svoji funkci potřebovala minimálně dvě řídící jednotky (protože programátor nebyl schopen udělat rozumným stylem zpoždění). Porota je přece odborná, o programování robotů ze stavebnice Bioloid ví úplně všechno, a i přesto jí tento drobný detail unikl! Po výjezdu výrobku z montážní linky se stala nemilá ale mnou očekávaná věc - výrobek se rozsypal. Organizace soutěže byla tak katastrofická, že se studenti váleli na zemi a nebyly jim poskytnuty ani židle natož stoly. Nehrajte si na nějakou prestižní soutěž, když ani nedokážete podpořit studenty v takové činnosti, proč tedy takovou soutěž vůbec pořádáte ?!. Zamyslete se nad tím, jak TUL prezentoval výsledky z minulého ročníku soutěže (proč zde asi není video z minulého roku, ale z předminulého - utrhly byste si ostudu!). Na letošní ročník se určitě přijdu opět podívat a doufám, že mi letos nebude tak úzko, jak minulý rok.