Jste zde

Napájecí zdroj 0-30V s regulovatelným proudem 2mA -3A

Konstrukce napájecího zdroje s výstupním napětím 0-30V a regulovateným omezením výstupního proudu v rozsahu 2mA-3A. Aktivní omezení proudu je indikováno LED diodou.

Ze serveru Electronics Lab jsem tentokrát vybral návod na stavbu stabilizovaného laboratorního zdroje napětí 0-30V s proudovým omezením, které kontroluje výstupní proud v hodnotách od několika miliampérů (2mA) až k maximu tří ampérů. Aktivní omezení proudu je viditelně signalizováno LED diodou. Zapojení je poměrně jednoduché, přesto má výsledný napájecí zdroj zajímavé parametry a funkce.

Základní parametry

 • vstupní napětí obvodu - 24V stř.
 • vstupní proud - 3A (max)
 • výstupní napětí - 0-30V ss (regulovatelné)
 • výstupní proud - 2mA až 3A (regulovatelný)
 • zvlnění napětí na výstupu - max. 0,01%, závisí i na použitém síťovém transformátoru

Vlastnosti

 • malé rozměry, lehká konstrukce, jednoduchý provoz
 • jednoduše regulovatelné výstupní napětí
 • omezení výstupního proudu se signalizací
 • ochrana připojeného obvodu před přetížením a zničením

Schéma zapojení


Schéma zapojení

Seznam součástek

 • R1 - 2,2kΩ 1W, R2 - 82Ω 1/4W, R3 - 220Ω 1/4W, R4 - 4,7kΩ 1/4W
 • R5, R6, R13, R20, R21 - 10kΩ 1/4W, R7 - 0,47Ω 5W, R8, R11 - 27kΩ 1/4W
 • R9, R19 - 2,2kΩ 1/4W, R10 - 270kΩ 1/4W, R12, R18 - 56kΩ 1/4W, R14 - 1,5kΩ 1/4W
 • R15, R16 - 1kΩ 1/4W, R17 - 33Ω 1/4W, R22 - 3,9kΩ 1/4W
 • RV1 - 100K trimr
 • P1, P2 - 10kΩ lineární potenciometr
 • C1 - 3300µF/50V elektrolyt, C2, C3 - 47µF/50V elektrolyt, C4 - 100nF polyester
 • C5 - 200nF polyester, C6 - 100pF keramický, C7 - 10µF/50V elektrolyt, C8 - 330 pF keramický, C9 - 100pF keramický
 • D1, D2, D3, D4 - 1N5402,3,4 dioda 2A - RAX GI837U, D5, D6 - 1N4148
 • D7, D8 - 5,6V zenerova dioda, D9, D10 - 1N4148, D11 - 1N4001 (dioda 1A)
 • Q1 - BC548, NPN tranzistor nebo BC547, Q2 - 2N2219 NPN tranzistor, Q3 - BC557, PNP tranzistor nebo BC327, Q4 - 2N3055 NPN výkonový tranzistor
 • U1, U2, U3 - operační zesilovač TL081
 • D12 - LED dioda

Popis funkce

Síťový transformátor s výstupním vinutím 24V/3A je napojen na vstupu obvodu na svorky 1 a 2. Kvalita napětí na výstupu zdroje je přímo úměrná kvalitě síťového transformátoru, proto je třeba jej volit pečlivě. Střídavé napětí výstupního vinutí transformátoru je usměrněno můstkem tvořeným čtyřmi diodami D1 - D4. Stejnosměrné napětí na výstupu z můstku je vyhlazené filtrem tvořeným kondenzátorem C1 a odporem R1.

Obvod má určité vlastnosti díky kterým se liší od podobných zařízení svého druhu. Nepoužívá ke kontrole výstupního napětí uspořádání proměnné zpětné vazby, ale konstantní zesilovač, který zajištuje referenční napětí pro stabiltní výstup. Referenční napětí je generováno na výstupu U1. Zenerova dioda D8 (5.6 V) zajišťuje teplotní stabilizaci, napětí na výstupu U1 se postupně zvyšuje, dokud se dioda D8 nezapne. Poté se obvod stabilizuje a referenční napětí zenerovy diody (5.6V) se objeví na odporu R5. Proud, který prochází přes neinvertující vstup operačního zesilovače je zanedbatelný, stejný proud prochází přes odpory R5 a R6a a z toho vyplývá, že napětí na dvou sériově zapojených odporech bude dvakrát větší než na jednotlivých odporech. Napětí na výstupu operačního zesilovače (pin 6 na U1) je 11,2V, tedy dvakrát větší než referenční napětí na zenerově diodě. Integrovaný obvod U2 má konstantní zesílení přibližně rovno třem, podle vzorce A=(R11+R12)/R11, tedy zvyšuje referenční napětí z 11,2 V na zhruba 33 V. Trimr RV1 a odpor R10 upravují limity výstupního napětí, které může být redukováno na 0 V, navzdory velikostem tolerancí ostatních součástek obvodu.
Další důležitou vlastností obvodu je možnost nastavit hodnotu maximálního proudu na výstupu, čímž lze ze zdroje napětí v podstatě udělat zdroj konstntního proudu. Aby toto bylo možné, obvod detekuje úbytky napětí na odporu R7, který je sériově spojen se zátěží. Integrovaný obvod U3 je zodpovědný za funkčnost obvodu. Invertující vstup U3 je nastavený pomocí odporu R21 na 0 V. Tehdy může být neinvertující vstup na integrovaném obvodu U3 nastaven na jakékoliv napětí pomocí P2. Předpokládejme, že pro výstupní napětí několika voltů je P2 je nastaven tak, aby mělo napětí na vstupu integrovaného obvodu hodnotu 1 V. Pokud je zátěž zvýšena, napětí na výstupu zůstane konstantní díky sekci zesilovače napětí a přítomnost odporu R7 v sérii s výstupem bude mít zanedbatelný vliv kvůli jeho malé hodnotě a umístění mimo zpětnou vazbu regulačního obvodu.
Pokud je zátěž konstantní a výstupní napětí se nemění, obvod je stabilní. Pokud se zátěž zvyšuje a to tak, že úbytky napětí na odporu R7 jsou větší než 1V, integrovaný obvod IC3 je spuštěn a obvod poskytuje konstantní proud. Výstup na U3 je spojený s neinvertujícím vstupem na U2 pomocí D9. U2 slouží ke kontrole napětí a U3 je spojen s jeho vstupem, čímž může později efektivně potlačit jeho funkci. Napětí na odporu R7 je monitorováno a jeho velikost se nemůže zvyšovat nad stanovenou hodnotu (v našem případě nad 1 V).
Toto je princip udržování konstantního proud na výstupu. Obvod je tak přesný, že je možné přednastavit proudové omezení až na 2mA. Kondenzátor C8 zvyšuje stabilitu obvodu. Q3 rozsvítí LED diodu v okamžiku, kdy je elektronický omezovač aktivován. Aby se udržovalo výstupní napětí na U2 na hodnotě 0 V, je nutné vytvořit pomocí C2 a C3 záporný potenciál, stejně velký záporný potenciál je na U3. Kolem Q1 je zapojen ochraný obvod, pokud zmizí záporné napětí, Q1 odpojí napájení od výstupu odbvodu, čímž ochání napájené zařízení. Při normálním provozu je Q1 neaktivní díky R14, po výpadku záporného potenciálu se tranzistor sepne a sníží napětí na výstupu U2 na nulu. Integrovaný obvod má vnitřní ochranu proti zkratu na výstupu, což je velká výhoda zvláště pri experimentování, kdy je možné zkratovat výstup zdroje a také to eliminuje špičku na výstupu při vypnutí zdroje, což je problém některých zapojení.

 

   
Osazení součástek a deska plošného spoje

Jak ukazuje následující obrázek, do desky plošného spoje je třeba připojit externí součástky a konektory. Místa pro připojení jsou následující:

 • 1 & 2 - vstup střídavého napětí ze sekundárního vinutí transformátoru
 • 3 (+) & 4 (-) - výstup stejnosměrného napětí
 • 5, 10 & 12 - připojení P1.
 • 6, 11 & 13 - připojení P2.
 • 7 (E), 8 (B), 9 (E) - výkonový tranzistor Q47 (umístěn na chladiči!)
 • na čelní panel je také vhodné umístit LED

 


Připojení externích součástek

Nastavení

K nastavení obvodu potřebujete v případě správného zapojení pouze voltmetr. Pokud chcete napětí na výstupu v rozmezí mezi 0 a 30 V, nastavte RV1 tak, aby bylo při P1 v krajní poloze na výstupu skutečně 0 V. Pro přesné nastavení je lépe použít citlivý digitální voltmetr.

DOWNLOAD & Odkazy

David Šmíd
smid@ hwg.cz
Hodnocení článku: 

Komentáře

Chci se zeptat, jak na tomto zdroji pracuje proudové omezení: když mám odporem uzavřený obvod, kterým mi protéká určitý proud, tak pokud stahuji potencimetr proudu do nižších hodnot, v určitém místě se rozsvítí led dioda omezení proudu. Proud ale obvodem teče nezměněnou hodnotou dál, napětí se nezmění, pouze pokud dál stahuji potenciometr proudu, tak začne postupně klesat proud i napětí až do koncové levé polohy běžce potenciometru. Je to tak správně? Napětí na katodě diody D9 se mění, ale na anodě (vstup + U2) se nezmění. Je to správné chování tohoto zdroje nebo je někde v obvodu omezení chyba? Na co se mám zaměřit? Děkuji za rady.

Dobrý den,

Potřebuju pomoc, protože mám obvod celý zapojený a po zapnutí mám na výstupu něco kolem 5 V a nejde regulovat žádným potenciometrem a na nic nereaguje nevíte někdo čím by to mohlo být ? A odpor mám vyměněny za hodnotu 33 ohmu takže tím to být nemůže. 

Děkuju za odpověď 

Richtár Radim

Zdravim najde se tu někdo kdo by mi mohl poslat dokumentaci na email prosím 

A ještě ohledně trafa vadí když mám na trafu napsáno 24 v ale po změření dává 33 stáhne to filtr na 24 ? Prosím prosím díky za odpověd

zapojil jsem zdroj ale nejde mi vůbec regulovat a výstupní napeti je 39 voltu  neco je strasne spatne prosím pomooc

Chci to zkusit postavit, protože, si rozmýšlím, jestli koupit něco na Bankogu, což dost lidi chválí ( jenže nehci,a by se mi na tom živila pošta šmejdovinou za poplatek nemyslu, kterou nyní dělají) nebo toto zde postavit.

Takže potřebuji zodpovědět jestli jste použili jakou zenerovu diodu (např.BZX85 5V6),  BC548 B nebo C?, BC557 B nebo C? 2N3055 nahradit nějakým jiným, co jsou dnes? LED jaké má mít hodnoty?

a jestli mohu použít tento měř. http://www.s-hobby.cz/elektronika/834x0-panelova-meridla.htm

Také jestli jste to zkoušel třeba upravit na něco silnějšího, aby zdroj měl větší proud a napětí?

Děkuji za odpověď , hlavně jaké ty součástky použít.

Dobrý den,
Chci se optat, jestli jste použil potenciometr jednoduchý nebo víceotáčkový? Např.5otáčkový? Nebo jestli stačil obyčejný méně otáčkový?

Děkuji

Např tady je stavebnice tohoto zdroje za pár kaček, plošáky dělají čínané moc pěkný a součástky si každý může dát podle doporučení z předchozích odpovědí. Mě tento zdroj funguje už skoro 25 let bez jediného problému tehdy s plošákem od Bučka.

 

mrdám se tady s tím už 2 roky a stále nejde nic regulovat. vyměnil jsem součástky už 6 krát a stále mám na výstupu 0,1 V . Prosím pomoc. za 3 dny to mám odevzdávat jako maturitní práci. Děkuju pěkně teda xddd

výměna trimru je k hovnu hoši

Zdravim , vybral som si tento zdroj na komplexnu odbornu pracu, mohol by mi niekto poslať tie zmerané charakteristiky a dokumentaciu na email patrikcsatlos@gmail.com

Stránky