Jste zde

Easy-PC PCB Design Suite v nové verzi zahrnuje otevřený standard IPC-2581

Nová verze Easy-PC (release26) zdokonaluje zobrazení složitějších desek a detailů na nich. Zahrnuje lepší práci s vrstvami a zobrazením, které odpovídá možnostem 4K monitorů a také nové funkce pro export dat, včetně standardu IPC-2581.

IPC-2581 je inteligentní standard pro popis desek plošných spojů a sestav, který poskytuje přenos úplnějších výrobních dat.  Jde nad rámec souborů Gerber, jednoduchých grafických znázornění návrhu a přidává inteligenci pro vrstvy a práci s komponenty. Tato data umožňují automatizovat výrobu, osazování i testování desek. IPC-2581 pomůže uživatelům Easy-PC zajistit vynikající vyrobitelnost, kvalitu, spolehlivost a konzistenci a zároveň sníží počet nejasností mezi vývojářem a výrobcem.

Výrobce softwaru, Number One Systems přiznává, že integrace standardu IPC-2581 byla víceméně vynucena samotnými uživateli Easy-PC.  I vedle toho se nová verze dočkala řady novinek. Nové a vylepšené algoritmy kontrol návrhových pravidel (DRC) a možností návrhu pro výrobu (DFM) jak v Schematic Capture, tak v návrhu PCB. Nové kontroly, minimální šířka pájecí masky, pájecí maska ​​ke sledování a minimální velikost textu pomáhají vyrobitelnosti a předcházejí nákladným chybám. Jedna z nových kontrol ověření návrhu, Modified Pour Areas, upozorňuje konstruktéra na neúplné změny návrhu, které by nebyly začleněny do výroby. Možnost Unconnected Gates odstraňuje zbytečná varování DRC související s nepřipojenými napájecími kolíky. Tyto a další nové kontroly ve verzi 26 přispějí k validaci návrhu, což poskytne další úroveň spolehlivosti pro úspěšnou výrobu.

Easy-PC verze 26 také přidává řadu vylepšení produktivity a použitelnosti:

  • Dialog New Toggle Layers poskytuje kontrolu nad zobrazením návrhu v různých scénářích s přepínáním vrstev a kombinací.
  • IDF Export umožňuje plně chránit jejich duševní vlastnictví, což zahrnuje odstranění identifikačních znaků z názvů komponent a zahrnutí nebo vyloučení hodnot komponent.
  • Nová možnost 3D zobrazení, Exclude off-board, při výběru zabrání tomu, aby byly součásti a další položky, které nejsou zcela v obrysu desky, vyloučeny z pohledu. To může pomoci, například pokud se jedná o standardní obrys výkresu s rohovými razítky, vyloučí ty části, které desku přesahují.
  • Mezi další vylepšení patří interaktivní zaoblení segmentů libovolného úhlu, změny pravítek pro další podporu 4K monitorů, zrušení přesunu po vložení, nebo převodna  text a hodnoty.

Dalších více než 25 vylepšení Easy-PC ve verzi 26 najdete na https://www.numberone.com/latest-version .

Hodnocení článku: