Jste zde

Embedded World 2018, Norimberk

Datum: 
Úterý, 27. Únor 2018 - Čtvrtek, 1. Březen 2018

Každý rok se v Norimberku koná světová výstava Embeded world. Konference nabízí této komunitě příležitost získat informace o nových produktech a inovacích. Udržovat a rozvíjet cenné kontakty. Asi 1000 vystavovatelů představuje nejmodernější technologie ve všech aspektech vestavěných technologií, od konstrukčních prvků, modulů a kompletních systémů až po operační systémy a software.

Během posledních let se často mluví o bezpečnosti přenosu dat a to bude také tématem konference.
V roce 2018 budou konference opět pokrývat celé spektrum hardwaru, softwaru a nástrojů pro vývoj vestavěných systémů. Klíčové téma letošní konference bude "Embedded goes autonomous". Možnosti snímačů až po vestavěné vidění. Systémy stále více poznávají prostředí kolem sebe. Systémy musí být bezpečné a jijich technická logika se musí dále rozvíjet tak, aby bylo možné dosáhnout komplexního rozhodování.

Další velká konference bude na téma displejů. Bude kladen důraz na trendové témata jako jsou zobrazovací technologie (LCD, OLED, PDP, LED, ePaper), flexibilní displeje, projekce, rozhraní člověk-stroj, grafické uživatelské rozhraní, dotykové obrazovky nebo 3D displeje. A opět v roce 2018 se můžete těšit na dialog s vývojáři, vědci a uživateli elektronických displejů.

Více informací zde: https://www.embedded-world.de/en/exhibition-info