Jste zde

Energie pro budoucnost XXII

Datum: 
Úterý, 10. Říjen 2017

Výdaje za energie stále více ovlivňují výrobní náklady. Protože energie nemůže být zcela nahrazena, zůstává pouze jediná možnost – optimalizovat nebo zefektivnit její využití. Konference je věnovaná možnostem úspor energie a seznámí Vás s konkrétními způsoby, jak vylepšit energetickou bilanci podniku opatřeními ve výrobě a v provozu budov, a zasadí je do širšího technického a legislativního kontextu.

Témata:

  • Úloha státních orgánů v oblasti hospodaření energiemi
  • Podíl energií na provozních a výrobních nákladech průmyslových podniků - V České republice spotřeba energie v průmyslu představuje asi 40 % celkové spotřeby energie, tedy více, než je spotřeba energie v dopravě a domácnostech (25 % a 23 % ).
  • Specifické požadavky na elektrickou energii v souvislosti s koncepcí Průmysl 4.0 - vliv zvyšování podílu automatizace a robotizace na energetickou náročnost
  • Otázky bezpečnosti a zabezpečení - v souvislosti s rozsáhlým využíváním komunikační techniky pro řízení
  • Význam kvality elektřiny pro její efektivní využití - technická opatření k zlepšení kvality elektřiny a jejich ekonomické důsledky
  • Měření a monitorování spotřeby – podmínka pro efektivní hospodaření s energiemi
  • Jak omezit plýtvání a využít energie s maximální účinností – technická opatření na straně uživatele - elektronické řízení otáček pohonů, využití odpadního tepla v rekuperačních systémech, ve ventilační soustavě atd., osvětlovací soustavy s moderními světelnými zdroji a s využitím světlovodů; nové koncepty přístupu k hospodaření s energiemi,
  • Jak optimalizovat výrobu a zefektivnit využití energie - moderní prostředky založené na integraci elektrotechniky, elektroniky a komunikační techniky v průmyslových provozech za účelem efektivního využívání energie 
  • Energie získaná z vlastních lokálních zdrojů - (tepelných čerpadel, kogeneračních jednotek, bioplynových stanic, slunečních i větrných zařízení atd.), aktuální možnosti integrace OZE,
  • Způsoby nákupu energií a jejich vliv na cenu - význam poradenství v oblasti nákupu a využívání energií.

 

Účast na konferenci je bezplatná na základě registrace

Registrační formulář naleznete ZDE