Jste zde

Optická vlákna - stačí pouze jedno?

Pro klasické komunikační a přenosové systémy se používají dvě optická vlákna, jedno pro vysílání a druhé pro příjem signálu do zařízení. Co když ale máme nedostatek optických vláken a chceme jedno vlákno ušetřit?

Máme na výběr několik možností, jak to můžeme zařídit.

Obr. 1: Propojení dvou media konvertorů pomocí dvou optických vláken

Optický Coupler nebo Cirkulátor

Jeden ze způsobů, jak komunikovat pouze po jednom optickém vlákně, je použít tzv. Coupler neboli také Splitter, česky se také říká „vláknová odbočnice“. Coupler (Splitter) je optická pasivní součástka, která bývá obvykle vyrobena pomocí svaření dvou optických vláken do sebe, až se „potkají“ jádra optických vláken. Optický signál, který přichází z jednoho vlákna, se ve vláknové odbočnici rozdělí do dvou odchozích vláknen. Poměr dělení optického výkonu do dvou výstupních vláken může být různý, podle potřeby. Používá se tak kromě běžného dělícího poměru 50/50 % (stejný výstupní výkon do obou vláken) také poměr jiný, např 10/90 %, 30/70 % a nebo i 1/99 %. 
 
Obr. 2: Coupler / Splitter – princip dělení signálu do dvou vláken  
 
Z principu funkce Coupleru vyplývá, že při použitém poměru dělení optického signálu 50/50 % bude vložný útlum takového Coupleru cca 3,5 až 4,5 dB, v závislosti na typu vlákna. Tři decibely útlumu jdou na vrub skutečnosti dělení výkonu na 50 %, zbytek spadá na vlastní ztráty součástky. Pro celou optickou trasu potom musíme počítat s přidaným útlumem cca 7 až 9 dB. V mnoha případech ale nemáme k dispozici takovou výkonovou rezervu na optické trase. Pro jednovidová vlákna lze použít místo Coupleru tzv. optický Cirkulátor, který je sice dražší, než optický Coupler, ale umí rozeznat směr šíření optického signálu ve vlákně a rozdělit ho na příslušný vstup a výstup. Vložný útlum optického Cirkulátoru je cca 1 dB, na celou optickou trasu nám tedy stačí výkonová rezerva 2 dB.
 
Obr. 3: Propojení dvou media konvertorů pomocí jednoho vlákna a dvou Cirkulátorů
 
Použití optických Couplerů nebo Cirkulátorů pro komunikaci na jednom vlákně má ještě jednu záludnost a tou je zpětný odraz na optické trase. Větší zpětný odraz, zejména na optických konektorech v trase může způsobit přeslechy mezi směry vysílání a příjmu a zvýšení chybovosti přenosu. Naopak pokud máme v trase dostatečnou výkonovou rezervu a malé odrazy, můžeme s výhodou použít optické Couplery nebo Cirkulátory pro stávající zařízení beze změny optického výstupu nebo výměny optických transceiverů.
 

Systém vlnového multiplexu WDM

V případě, kdy můžeme zvolit nebo vyměnit použitý typ optického transceiveru v zařízení, lze použít princip vlnového multiplexu WDM, kdy jsou použity dvě různé vlnové délky a pro jejich oddělení je použit WDM pásmový filtr. Obvykle je tento pásmový filtr zabudován přímo v optickém transceiveru (tzv. BiDi optický Transceiver), který tak má již pouze jeden port pro optický konektor na výstupu. Zařízení je nutné provozovat v páru proti sobě, kdy např. transceiver na jedné straně trasy vysílá na vlnové délce 1550 nm a přijímá na vlnové délce 1310 nm (TX 1550/RX 1310). Na druhé straně trasy je nutné použít transceiver, který vysílá na vlnové délce 1310 nm a přijímá vlnovou délku 1550 nm (TX 1310/RX 1550).
 
Obr. 4: Propojení dvou media konvertorů pomocí jednoho vlákna a BiDi WDM systému
 
Jednou z výhod použití WDM systému oproti použití Coupleru nebo Cirkulátoru je to, že výběrem použitých součástek lze mininalizovat přeslechy mezi kanály a celý systém také není tak citlivý na zpětné odrazy na optických konektorech v přenosové trase.
 
Pro kombinaci více přenosových kanálů do jednoho vlákna lze použít i náročnější systém vlnového multiplexu. Systém CWDM (Coarse Wave Division Multiplexing) může využít až 18 vlnových délek a systém DWDM (Dense Wave Division Multiplexing) využívá i mnoho desítek vlnových délek.
 

WDM Summit 2014

Pokud se zajímáte o problematiku přenosu optických vláken a WDM systémů, zveme Vás k účasti na odborné konferenci WDM Summit 2014, kde si můžete vyslechnout řadu zajímavých přednášek, potkat se s odborníky a prohlédnout výstavky produktů partnerských firem.
 
Více informací o pořádané konferenci naleznete na www.wdmsummit.cz.
 
RLC Praha a.s.
Firma RLC Praha a.s. je akciová společnost, která se zabývá aplikacemi vláknové optiky v oblasti telekomunikací a průmyslu. Nabízí celou řadu řešení a produktů pro WDM systémy vlnových multiplexů, prvků pro výstavbu přístupových sítí FTTx a sítí LAN. V rámci velkoobchodního prodeje optických kabelů a příslušenství nabízí také prodej vlastních výrobků, jako jsou optické propojovací patch kabely a pigtaily, optické předkonektorované trasy a produkty zakázkové výroby WDM systémů.
 
 
Hodnocení článku: