Jste zde

Altium Designer vyhovuje požadavkům jednočlenných týmů i nadnárodním společnostem

Návrhový systém Altium Designer již dávno není pouze nástrojem na návrh plošných spojů. Od samotného vzniku se totiž jedná o kombinovaný nástroj pro kooperovaný návrh elektronických zařízení se speciální podporou pro obvody FPGA. Altium Designer 10 navíc překračuje dosavadní chápání CAD nástrojů pro návrh elektroniky. Dává si za cíl řešit palčivé problémy správy dat, které při vývoji elektroniky vznikají.

Vývoj elektroniky již dávno není jen návrh elektrického obvodu. Podstatnou část procesu tvoří tvorba dokumentace, zajišťování dodávek komponent, testování a řízení výroby. Jsou to procesy, které obvykle návrhové nástroje pro elektroniku neřeší a jsou ponechány na uživateli, což se, především při vývoji dnešních komplexních zařízení, stává čím dál více neúnosné. Altium Designer 10 řeší zmíněné procesy novými nástroji, které jsou k dispozici každému vývojáři, zatímco se inspirují z části procesy pocházejícími ze světa programátorů a také ověřenými postupy ze světa mech. inženýrů. Všechny jsou ale upraveny tak, aby vyhovovaly požadavkům vývojářů elektronických zařízení.

Výsledkem snažení společnosti Altium v této oblasti je technologie Vaultů. Jedná se o - dnes tak hojně používaný / zneužívaný termín - cloud technologii, která ale není nic jiného než serverová aplikace. Tato aplikace je plně pod Vaší kontrolou a funguje na Vašem vlastním serveru, takže data máte stále pod vlastní kontrolou. Aplikaci i její data lze jednoduše archivovat a také zálohovat, na rozdíl od projektů, rozesetých po discích všech členů vývojového týmu. Fungování na externím cloudu je pro Vault aplikaci jen možností, která však podstatně zlepšuje přístupnost dat a nepoměrně zvyšuje jejich zabezpečení.
 

 

Kromě ukládání projektů a knihoven Vaulty nabízejí také možnost vidět a řídit historii vývoje zařízení. Máte přístupná všechna data jak vlastního projektu, tak i pro výrobu ze všech předchozích fází vývoje. Nahrávání dat na server je bezpodmínečně spojeno s jejich automatizovanou kontrolou v tzv. release procesu, který zároveň k projektovým souborům vytvoří všechny možné výrobní podklady. Na serveru = Vaultu data nemůže nikdo dále upravovat nebo mazat, lze je pouze označit jako již neaktuální nebo například aktuálně ve výrobě (počet a typ označení je libovolný). Vše, co naleznete ve Vault systému, je tedy z principu kompletní a aktuální (nelze uložit schéma a jejich PDF export v jiných verzích). Získáte tak 100 % řešení pro správu svých projektů. K Vaultům navíc není potřebné přistupovat prostřednictvím Altium Designeru. Výrobní data získáte i přes internetový prohlížeč.

Vault systém není jen záležitost velkých společností s desítkami vývojářů. Vault systém dokáže pomáhat i jednotlivcům. Již se Vám stalo, že jste nemohli s jistotou určit, která verze projektu je poslední nebo která verze projektu patří k výrobním datům? Porovnávali jste snad někdy datum e-mailu s pokynem k výrobě vůči datu souborů projektu s cílem zjistit, zda patří k sobě? Napadlo Vás, že měsíce své práce posíláte nezabezpečenou cestou e-mailem do výrobního závodu? Pokud ano, tak právě Vám může Vault systém pomoci při vývoji!
 

 
Pomoc se netýká jen správy dat v tomto pojetí. Současné knihovní systémy komponent například neřeší to, že staré projekty potřebují mít přístup ke stavu knihoven ve chvíli, kdy byl projekt dokreslen. Pozdější aktualizace knihoven způsobí, že komponentu, kterou používáte ve funkčním projektu, již v knihovnách v původní verzi nenaleznete. Častokrát nechcete nebo nemůžete aktualizovat součástky ve starém projektu (ztráta certifikace, potenciální ztráta funkčnosti), ale přesto potřebujete s projektem manipulovat. Knihovny uložené ve Vaultech obsahuji celou historii komponenty, všechny její předchozí varianty, které si projekt může vyzvednout. Máte tak svobodu volby na jakou verzi komponenty budete aktualizovat.
 

 
Uživatelé Altium Designeru se Subscription mají mimo bezplatného používání serverové aplikace Satellite Vault navíc volný přístup k Altium Managed Vault serverům, které nabízí rozšiřující obsah - knihovny a návrhové šablony (např. PCIe, VME nebo PCMCIA karty). Z Vaultů se tak stává i místo, kde mohou uživatelé sdílet výsledky své práce s ostatními. To vše s nastavitelnou politikou přístupových práv, takže lze nastavit kdo má k jakým datům přístup.
 
Společně s Vault technologií roste i uživatelská komunita okolo portálu AltiumLive. Uživatelé zde nalézají velice aktivní diskuzní fórum pro řešení svých dotazů, aplikaci BugCrunch pro zadávání požadavků na vylepšení Altium Designeru a v neposlední řadě blog, do kterého přispívají sami vývojáři a diskutují, jakým směrem by se měl vývoj nových funkcí ubírat.
 

 
Portálem AltiumLive tak uživatelé Altium Designeru získávají k vývojovému prostředí i podpůrný ekosystém, který vnímá návrh výrobku jako rozsáhlý proces, ne jen kreslení schématu a plošného spoje.
 

Přijďte se přesvědčit o možnostech Altium Designeru 10 na

  • Altium Designer Roadshow
pořádanou v Praze 8. 11. 2011 a v Brně 10. 11. 2011. Účast na semináři je zdarma a na konci našeho setkání budou losovány hodnotné ceny pro všechny přítomné účastníky. Seminář bude veden v českém a anglickém jazyce (budou přítomni zaměstnanci Altium Europe). ZDARMA se zaregistrujte zde. Počet míst je omezený, proto určitě neváhejte.


Download a odkazy:

Hodnocení článku: