Jste zde

Nová generace systému FibroLaser pro požární ochranu tunelů a průmyslových zařízení

Společnost Siemens uvádí na trh novou generaci liniového systému FibroLaser pro detekci teploty. Zcela přepracovaný protipožární systém s typovým označením FibroLaser III nabízí v porovnání s předchozí generací ještě rychlejší a přesnější detekci místa nárůstu teploty snímacího optického kabelu o délce až dvakrát 10 km. Systém je vhodný k použití jak v silničních a železničních tunelech, tak v průmyslových objektech.

Systém FibroLaser s celkovou instalovanou délkou přes 2 000 km snímacích kabelů a počtem 1 200 řídicích jednotek je na celosvětovém trhu nejúspěšnějším liniovým systémem detekce místa změny teploty. Třetí generace osvědčeného systému požární ochrany umožňuje zjistit místo nárůstu teploty ve snímacím kabelu dlouhém až 10 km, což je více než dvojnásobek dosavadního maxima. Současně lze kabel virtuálně rozdělit až na 1 000 poplachových úseků, a dosáhnout tak ještě přesnější a rychlejší detekce místa oteplení, resp. ochlazení. Pro každý z určených poplachových úseků lze nastavit odlišná kritéria pro vyvolání varovného signálu, který lze dále použít k ovládání různých funkcí – například ke spuštění výstražných zařízení či ventilace, rozsvícení osvětlení apod.


Řídicí jednotka nové generace může mít až 40 vstupů a 106 reléových výstupů, což oproti předchozí verzi nabízí výrazně větší možnosti při řízení. Jednotka má vedle vestavěného ethernetového rozhraní, jež ji umožňuje snadno začlenit do libovolné komunikační sítě, také rozhraní RS-232 usnadňující modernizaci starších protipožárních systémů. Řídicí jednotka FibroLaser III pracuje při teplotě okolního prostředí v rozmezí od -10 do +60 °C a nevyžaduje nucené větrání, což dále zvyšuje odolnost systému proti působení vnějších vlivů.

 


Kabel lze virtuálně rozdělit až na 1 000 poplachových úseků
a dosáhnout tak ještě přesnější a rychlejší detekce místa oteplení, resp. ochlazeníTechnické prostředky protipožárního systému doplňuje také nový řídicí software FibroManager. Jeho základní nastavení je kvůli snadnému zprovoznění volitelné podle země, v níž je systém použit. Součástí softwaru je sada průvodců usnadňujících servisním technikům testování a kontroly systému. Řídicí software dále nabízí široké možnosti vizualizace systému FibroLaser na místním terminálu nebo prostřednictvím internetu. FibroLaser III si samozřejmě zachovává všechny osvědčené vlastnosti dosavadních verzí, včetně snímacího prvku, jenž nepodléhá opotřebení a nevyžaduje údržbu. Provozně stabilní je i optický systém, který je odolný vůči znečištění bahnem, prachem, vlhkosti, korozivnímu prostředí, elektromagnetickému poli i radioaktivnímu záření. Také nová generace systému je modulární, což umožňuje individuálně vyměňovat či modernizovat řídicí jednotky, kabely i síťové komponenty.


Nový systém lineární detekce FibroLaser III je citlivý na tepelné záření i na teplo přivedené prouděním (konvekcí). Zajišťuje rychlou a bezchybnou detekci požáru i na velké vzdálenosti s rozlišením na úrovni 0,5 m. Odolný systém je mimořádně vhodný pro nasazení v náročných provozních podmínkách – například v silničních a železničních tunelech, v průmyslových objektech, na pásových dopravnících, kabelových lávkách a kanálech či výrobních linkách. FibroLaser III má certifikát shody s normou EN 54-22 organizace VdS (Vertrauen durch Sicherheit).

Download a odkazy:

Hodnocení článku: