Jste zde

Průmyslové modemy a telemetrické jednotky s GPS Erco & Gener

Francouzský výrobce Erco & Gener vyrábí široké portfolio produktů pro použití v průmyslových a dopravních M2M aplikacích. V dnešním článku se zaměříme na některé z nich.

Zmíněny budou
 • GenLoc XXe AOB - Telemetrické jednotky s GPS pro použití v dopravních prostředcích
 • GenTrack XXe AOB - Telemetrické jednotky s GPS s velkou autonomií (výdrží baterie)
 • GenPro XXe AOB  – Průmyslové modemy

Všechna výše vyjmenovaná zařízení jsou postavena na shodném základě:
 • 32bitový RISC mikroprocesor ARM7
 • Operační systém reálného času eCos
 • Platforma pro vývoj softwaru Erco & Gener Middleware (EGM)


Typickou aplikací
 
 • GenLoc
je sledování vozidel a fleet management. Díky velmi široké nabídce periferií, komplexnosti firmwaru EaseLoc a možnosti si v případě potřeby vlastní funkce doprogramovat se hodí i pro náročné telemetrické aplikace. GenLoc může mít až 3 sériové porty (z toho jeden pro CAN), Dallas One Wire, digitální I/O, analogové vstupy, možnost hlasového volání, záložní baterii, hodiny reálného času, 3D akcelerometr a další. Objednat lze i Dual SIM verzi. Obě antény jsou externí, používají se konektory Fakra, u vývojově starších typů SMA nebo SMB.
 
 • GenTrack
je principiálně zařízení velmi podobné GenLocku, nemá ale možnost připojení periferií. Disponuje však baterií s velkou kapacitou. Hodí se tedy pro aplikace, kde není možnost jednotku připojit na napájení, jako jsou kontejnery, železniční vagóny nebo některé zemědělské stroje.
 
 • GenPro
jsou modemy odvozené od GenTrack s tím rozdílem, že nemají GPS. Hodí se tedy pro nejrůznější stacionární telemetrické aplikace, např. AMR, zavlažování, bezpečnostní aplikace.
 
 
Všechny telemetrické modemy jsou mechanicky velmi robustní a
výrobce na ně poskytuje záruku 36 měsíců!


Následující tabulka shrnuje současné produkty s podporou EGM. O další typy pak bude doplněna během roku 2012.
 


Erco & Gener Middleware (EGM):

 • Otevřená platforma pro vývoj M2M aplikací – odtud pochází zkratka AOB – Application On Board (u vývojově novějších zařízení od tohoto označení výrobce upouští, přestože jsou na EGM založena, což je pro nezasvěceného trochu matoucí)
 • Příkladem takových aplikací, vyvinutých přímo výrobcem, jsou EaseLoc, EasePro, EaseTrack
 • Tyto aplikace jsou k dispozici i ve formě zdrojových kódů a zákazník je může upravovat nebo vyvinout aplikaci svoji
 • Jazykem pro vývoj je C, IDE je založeno na Eclipse, veškerá API jsou k dispozici
 • SDK, kompilátor, knihovny – vše je zdarma
 • Vzdálené nahrávání firmwaru (DOTA) je přímo součástí EGM a je tedy vlastností všech aplikací, které jsou na EGM založené
 • V současné době 11 produktů Erco & Gener podporuje EGM a brzy přijdou na trh další
 
Přístroje s EGM můžete používat v jednom z násedujících režimů:
 • Standard Mode – „obyčejný modem – bit pipe“ ovládaný AT příkazy
 
 
 • Standalone Mode – M2M aplikace běží přímo v přístroji
 
 
 • Cooperative Mode – kombinace předchozího
 


Základní nastavení

Základní nastavení pro první otestování v režimu standalone si ukážeme na GenLoc 53e AOB, EaseLoc V2.20:

AT+LOCIDT=”Truck 22 Actros”        //pojmenování vozidla

AT+LOCASV="internet"            //nastavení APN

AT+LOCTSV="pavelpalivec.dyndns.co.za",2222    //nastavení TCP serveru a portu

AT+LOCFRT=2,"ID","IP","OW","AN","CG","DT","TM"
/*
nastavení formátu ukládání dat
2 – uživatelský formát
ID – identifikátor nastavený příkazem +LOCIDT
IP – digitální vstupy
OW – Dallas One Wire
AN – Analogové vstupy
CG – CANGO FMS
DT – Datum
TM – Čas
*/

AT+LOCTPH="Erco&Gener / GenLoc53e\\r\\nId_Truck : %i\\r\\nID_Driver: %w\\r\\nDATE&TIME: %d / %t\\r\\nDIG_Input: %p\\r\\nANA_Input: %b\\r\\nLongitude: %o\\r\\nLatitude : %a\\r\\nCAN-FMS  : %e\\r\\n\\r\\n","H"
    /*nastavení formátu posílaných dat

Popis parametrů:
    %i - identifikátor nastavený příkazem +LOCIDT
    %w – identifikace řidiče (Dallas One Wire)
    %d – datum
    %t – čas
    %p – digitální vstupy
    %b – analogové vstupy
    %o – zeměpisná délka
    %a – zeměpisná šířka
    %e – údaje z CAN FMS
*/


AT+LOCSTK=1,"000010"            //ukládání polohy každých 10 sekund

AT+LOCSND=2                    //posílání dat přes TCP

 


O Erco & Gener:

Jedná se o francouzskou společnost založenou v roce 1981, která se zabývá výhradně vývojem a výrobou zařízení určených pro průmyslové a dopravní M2M aplikace. V současné době má necelých 40 zaměstnanců a roční obrat přibližně 10M€. Hlavní sídlo je ve francouzském městě Saumur, další kanceláře mají v Paříži. Společnost Erco & Gener patří pod Erco Finances. Ostatními členy skupiny jsou francouzský M2M Design a německý Falcom.


Download a odkazy:

Hodnocení článku: