Jste zde

IoT hodiny s WIZNET W7500

Tento článek slouží jako návod k vytvoření jednoduchých hodin se 7 segmentovým LED displejem, připojených k Internetu. Hodiny získávají časovou informaci ze sítě pomocí SNTP (Simple Network Time Protocol) a zobrazují aktuální čas na 7 segmentovém displeji s použitím RTC (Real Time Clock).

Starý dobrý 7 segmentový displej byl široce používán na konci minulého století, určitě máte ještě nějaké zásoby v šuplíku. Je to "low cost" alternativa maticového LED displeje. SNTP (Simple Network Time Protocol) je síťový protokol pro synchronizaci času na Internetu. RTC obvod uchovává časovou informaci a poskytuje ji W7500 pro zobrazení na 7 segmentovém displeji. Tento obvod počítá datum, čas, minuty a sekundy, pracuje nezávisle na MCU nebo CPU.

Potřebný hardware:

Jak je vidět na schématu zapojení, piny A-G ze 7 segmentového displeje jsou připojeny na WIZwiki-7500 paralelně. Společné anody jsou připojeny přes spínací tranzistory na napětí 3,3V. https://blog.wiznettechnology.com/category/w7500/

Test

Pokud si prohlédnete demonstrační video, bezprostředně po resetu WIZwiki-7500 zařízení načte z NTP serveru aktuální čas přes SNTP protokol. Rozsvícení červené LED znamená, že časová informace byla úspěšně zapsána do RTC obvodu. Na LED displeji se zobrazí aktuální čas. Postupným stiskem tlačítka lze přepínat mezi datem a časem, které se budou střídavě zobrazovat na displeji.

Firmware

Firmware pro zařízení je vytvořen na webové platformě mbed pomocí on-line kompilátoru. Kliknutím na link níže můžete stáhnout zdrojový kód.  https://developer.mbed.org/users/nanjsk/code/SNTP_7SEG_WIZwiki_W7500/

Download a odkazy:

Hodnocení článku: