Jste zde

Kompaktní záložní zdroje 12V a 5V s indikací výpadku napájení

Efektivní nepřerušitelný zdroj napájení pro malá zařízení, napájená z 12V resp. 5V adaptérů. Ideální jako záloha malých zařízení jako např.: monitorovací ústředny, řídicí systémy či zabezpečovací zařízení. Vhodné pro produkty HW Group jako je Ares10, STE2, Poseidon 4002 nebo HWg-WLD a další.

Produkt "UPS 12V and 5V" se napájí z napájecího adaptéru 12V/1,5 A se souosým konektorem. Záložní zdroj generuje dvě výstupní napětí 5V a 12V, které lze používat současně. Díky RJ11 výstupu lze UPS připojit jako senzor do Poseidon2 nebo Ares a detekovat výpadek vstupního napětí a měřit kapacitu/proud/napětí baterie. Lze tak odhadnout, jak dlouho ještě systém bude fungovat z tohoto záložního zdroje. Pro zjednodušení obsluhy obsahuje vypínač, který vypne výstupní napětí. 

Malý záložní zdroj slučuje tři funkce: 

  • Záložní zdroj energie: Vnitřní akumulátor dodá až 1,3 Ah / 12V nebo 3,1 Ah / 5V. 
  • Detektor vnějšího napětí: Detekuje přítomnost vstupního napětí, kterou signalizuje proměnná „Ext power“.  Záložní zdroj se připojí jako senzor s RJ11 (1-Wire UNI) výstupem. Hodnota senzoru 1 = je připojeno vnější napětí.
  • Měření energie v akumulátoru: Senzor detekce vstupního napětí a měření kapacity / napětí / proudu vnitřní baterie. Zobrazuje jako 4 proměnné (senzory) po sběrnici RJ11 (1-Wire UNI).

 

UPS 12V se napájí z napájecího adaptéru 12V/1,5 A se souosým konektorem. Výstupní napětí 12V je přivedeno na zelenou dvousvorku. Pro zjednodušení obsluhy obsahuje vypínač, který vypne výstupní napětí. Model „UPS 12V“ nijak nesignalizuje čas do úplného vybití baterie, ani proudy nebo napětí.

Malý záložní zdroj UPS 12V v jednom zařízení slučuje dvě funkce:

  • Záložní zdroj energie: Vnitřní akumulátor dodá až 1,3 Ah / 12V. Množství energie, které ještě akumulátor obsahuje není nijak měřeno.
  • Detektor vnějšího napětí: Detekuje přítomnost vstupního napětí, kterou signalizuje relé výstupem na zelené trojsvorce NO/NC (galvanicky odděleno).

 

Srovnávací tabulka

Vstupy, výstupy, ovládací a signalizační prvky

1. Power jack konektor – vstup pro připojení vnějšího napájení 12 V, minimálně 1,5 A.
2. Vypínač – odpojuje baterii. Zapněte jen v případě uvedení do provozu. V případě odstávky UPS vypínač vypněte.
3. LED 2× zelená a. Power OUT – svítí při přítomnosti napětí na výstupub. Power IN – svítí při připojeném vnějším napájeníc. Overload – svítí při přetížení 12V nebo 5V napájecí větved. Battery Fail – bliká je-li baterie vadná.
4. Trojsvorka Power out – výstupní napětí 12 V a 5 V se spo-lečným zemním (GND) potenciálem.
5. 1-Wire UNI výstup – pro připojení měřící ústředny Posei­don2 nebo Ares 14.
6. Dvojsvorka Power out – výstupní napětí 12 V.
7. Trojsvorka signalizačního relé. Vždy propojuje krajní pin s prostředním (COM – common). Pin NO (Normally open) je v klidovém stavu – tedy při ODPOJENÉM vstupním napájení – rozepnutý – sepne se, je-li zařízení v provozu a napájeno externím zdrojem. Pin NC (Normally close) se sepne v případě výpadku vnějšího napájení.
8. Reset/Start – obnova napájení po přetížení.
      

Příklad použití

Pro instalaci stačí pouze připojit vnější napájecí adaptér k zařízení. Rozsvítí se obě zelené LED. Připojte spotřebič na svorky Power Out. Zapněte vypínač. Pro kontrolu odpojte vnější zdroj napětí. LED Power IN zhasne, Power OUT svítí dále. Při vypnutí vypínače zhasne i LED Power OUT. Poloha vypínače není nijak indikována a je třeba ji kontrolovat vizuálně podle polohy kolébky vypínače!

   

Na obchod.hw.cz objednáte:


Více informací na: 

Přílohy: 
PřílohaVelikost
PDF icon ups-12v-and-5v_fl_cz_v01.pdf959.35 KB
Hodnocení článku: