Jste zde

Virtuální výstupy v jednotkách Poseidon2 a Damocles2

Virtuální výstupy v jednotkách Poseidon2 a Damocles2 umožňují v zařízení používání výstupů z jiných jednotek Poseidon2 a Damocles2 (Box2Box). De facto se jedná o obdobu stávajícího režimu, který fungoval pomocí SNMP trapů, pouze v případě Virtuálních výstupů probíhá komunikace spolehlivějším protokolem TCP/IP, je opakovaná (provádí se každých 60s), zabezpečená a lze na ni aplikovat všechny funkce, podmínky a vlastnosti jako na fyzické výstupy.

Spolehlivější protokol

Stávající funkce pomocí SNMP Trapů znamenala přenos pomocí protokolu UDP, který není potvrzovaný, tedy strana která trap odešle, neví, zda-li dorazil na cílové zařízení. Packety UDP jsou velmi rychlé a krátké, ale může docházet k jejich ztrátám, což pro aplikaci Box2Box není nejvhodnější. Protokol TCP má naopak všechny packety potvrzované, takže nedorazí-li data k cíli určení, ze zdrojové zařízení vyzváno k jejich opakovanému okamžitému odeslání.

Opakované odeslání každých 60s

Při použití Box2Box režimu pomocí SNMP Trapů jsou příkazy pro sepnutí a rozepnutí relé odeslány vždy jen a výhradně v okamžiku kdy nastane podmínka pro odeslání Alarmového trapu (začátek nebo konec Alarmu). Pokud tedy máte aplikaci, při které může dojít k resetu vzdáleného zařízení (například vlivem výpadku napájení) s ovládaným výstupem, je tento přenos nevhodný, protože vzdálené zařízení po svém resetu (zapnutí) neví, že má výstup sepnout. V případě Virtuálních výstupů je pokyn odesílán rovněž každých 60s po celou dobu kdy platí podmínka pro sepnutí vzdáleného výstupu. Tím se problém řeší.

Zabezpečená komunikace

Komunikace pro Virtuální výstupy může být ve vzdáleném zařízení zabezpečena uživatelským jménem a heslem (úroveň Read only + Outputs nebo Read + Write). SNMP Trapy tuto možnost nemají.

Na výstupy lze aplikovat stejné funkce jako na fyzické

Přidáním virtuálního výstupu do jednotky Poseidon2 nebo Damocles2 se  Vám tento výstup objeví na stejné záložce a se stejnými parametry jako by se jednalo o výstup fyzický. Lze na něj tedy použít všechny podmínky a vlastnosti jako na fyzický výstup, včetně možnosti vytvoření pulzního výstupu.

Jak to celé funguje

Nejprve si na záložce Virtual Outputs nadefinujete virtuální výstup. Těch může být standardně až 8 a ve výchozím stavu jsou vypnuté. Po zapnutí lze nastavit název výstupu, Ip adresu vzdáleného zařízení, ID  vzdáleného výstupu (lze nalézt na záložce Outputs) a v případě že je vzdálené zařízení chráněno autentizací, rovněž uživatelské jméno a heslo (úroveň Read only + Outputs nebo Read + Write).

Po uložení se nám výstup zobrazí na záložce Outputs a můžeme ho nastavit dle potřeby.

 

Hodnocení článku: