Jste zde

Ovládání výstupů v jednotkách Poseidon2, Damocles2 a HWg-Ares12/14 z portálu SensDesk

V portálu SensDesk je nově k dispozici možnost ovládat výstupy zařízení HW group přímo z webového rozhraní portálu. To lze by využít pouze, jsou-li výstupy v manuálním režimu, tj. nejsou-li na ně aplikovány žádné podmínky a triggery.

Výstupy na Sensdesku lze ovládat na stránce výstupu v SensDesku. Výchozí hodnotou je neutrální stav:

Přesunutím přepínače na jednu nebo druhou stranu je SensDeskem vydán pokyn pro nastavení výstupu do požadované polohy:

 

Podle nastavení zařízení je tento pokyn vykonán ve standardní periodě Pushe (15 minut), nebo v periodě zkrácené (60s). Než je příkaz vykonán, můžete změnu stavu výstupů ještě změnit, nebo odvolat. Stránka zařízení se sama neobnovuje a je třeba ji občerstvit ručně. Po vykonání příkazu se přepínač opět vrátí do výchozí neutrální polohy.

Nechcete-li výstup měnit, nechte přepínač v neutrální poloze. Ušetříte tím komunikaci mezi zařízením a portálem.

Zkrácení periody reakce výstupu – CheckPush

Pro zrychlení reakce výstupů v zařízení na požadavky od SensDesku byla zavedena perioda CheckPush, která je nastavena na 60s. Použití této zrychlené komunikace se nastavuje v nastavení každého zařízení zvlášť na SensDesku. Check period se uplatňuje výhradně na výstupy a její aplikování na zařízení neurychlí periodu odesílání hodnot senzorů nebo vstupů!!!

Hodnocení článku: