Jste zde

LeCroy VBA – kompletní analýza automobilových sběrnic CAN

Americká firma LeCroy, která je známa jako světová špička v oblasti high-end osciloskopů s dekodéry sériových sběrnic, představila volitelné rozšíření pro automobilové aplikace pro osciloskopy LeCroy řady WaveRunner 6Zi, kterým je analyzátor automobilových sběrnic VBA (Vehicle Bus Analyzer).

Povězme si nyní, co se pod tímto pojmem vlastně skrývá. Osciloskopem zachytíme časový průběh signálu na sběrnici (fyzická vrstva). Dekodér umí z tohoto zachyceného časového průběhu signálu na fyzické vrstvě, tzn. z řady pulzů, dekódovat jednotlivé rámce komunikace – tedy číselná data (protokolová vrstva). VBA pak tvoří další nadstavbu dekodéru, která umožňuje jednotlivá čísla dekodéru správně interpretovat a převést je na jejich skutečný význam pomocí CAN databáze DBC. V případě automobilů jsou tímto skutečným významem např. otáčky motoru, teplota chladicí kapaliny, tlak v brzdovém systému apod.

Jednotliví výrobci v automobilovém průmyslu mají většinou odlišnou interpretaci zpráv, a každý tedy má svou vlastní CAN databázi DBC. Tu lze do osciloskopu jednoduše načíst. Jak vypadá dekódování na osciloskopu, je vidět na obr. 3. V horní části je zobrazen celý zachycený signál obsahující desítky až stovky rámců. Dekódovaná data jsou pro přehlednost uvedena v tabulce. Výběrem určitého řádku tabulky (rámce) zobrazíme v samostatné mřížce časový zoom příslušného rámce. Takto je možné dekódovat až čtyři sběrnice současně. Výsledkem je, že uživatel může pracovat přímo se skutečnými významy zpráv. Z toho plyne větší přehlednost a efektivita jakékoliv práce se sběrnicí. Stejně tak hardwarové spouštění osciloskopu pomocí sběrnice CAN je možné definovat přímo v aplikační vrstvě. Můžeme tedy např. definovat spouštění pod podmínkou, že teplota v systému brzd na libovolném kole přesáhne 120 °C. VBA pak pomocí importované uživatelské DBC databáze zjistí, jaké této zadané podmínce odpovídají hodnoty na protokolové vrstvě, a podle toho provede konfiguraci hardwarového spouštěcího obvodu. Díky hardwarovému spouštění a možnosti segmentace akviziční paměti se navíc nemůže stát, že by uživateli nějaká kritická zpráva na sběrnici unikla. Kromě jiného umožňuje osciloskop provádět extrakci dekódovaných dat ze sběrnice a jejich převedení na analogový průběh nebo uložení do hodnot měření, automatická měření časování mezi určitou zprávou nebo skupinou zpráv a analogovou událostí nebo naopak, časování mezi určitými zprávami na stejné sběrnici nebo mezi zprávami na různých sběrnicích, měření procentního zatížení sběrnice určitými zprávami nebo celkově, efektivní přenosové rychlosti a další.
Z automobilových aplikací pro osciloskopy LeCroy WaveRunner 6Zi jmenujme dále např. dekódování a spouštění pro sběrnice LIN, FlexRay, USB 2.0, I2S (AudioBus), certifikační testy pro sběrnice MOST 50e a 150o (Media Oriented Systems Transport) a sběrnici BroadR-Reach (Ethernet). S počínajícím nástupem elektromobilů pak můžeme do automobilových aplikací zahrnout i rozšíření PMA2 pro pokročilá měření výkonů a celkovou analýzu měničů. Při použití 12bitového osciloskopu LeCroy WaveRunner HRO 6Zi lze navíc využít i výhod extrémně přesného rozlišení. Více podrobnějších informací o osciloskopech LeCroy získáte u výhradního zástupce společnosti Blue Panther s.r.o.