Jste zde

RFID Zapper

Přemýšleli jste někdy o tom, jak zničit RFID čip, aniž by jevil jakékoliv známky poškození? Že to nejde? Ale omyl, je to až příliš jednoduché!

Nedávno jsem byl upozorněn na opravdu zajímavou stránku projektu RFID Zapper https://events.ccc.de/congress/2005/wiki/RFID-Zapper%28EN%29 (volně přeloženo – RFID ničič).

RFID Zapper je přístroj, který umí navždy zničit pasivní RFID čip, který může mít v současné době různou podobu, od karty až po podkožní implantát. Za projektem stojí v současné době dva lidé, konkrétně (MiniMe zapper.20.minime@ spamgourmet.com a Mahajivana rfid.20.mahajivana@ spamgourmet.com ).

Proč potřebujeme RFID Zapper?

Očekává se, že v blízké budoucnosti budeme obklopeni RFID čipy na každém kroku. Výhody a rizika z použití této technologie byla diskutována již mnohokrát. Zajisté bude třeba vytvořit standardy pro ochranu soukromí zákazníků v souvislosti s označováním zboží RFID čipy. Brzy se možná se bude hodit jednoduchý  přístroj, který dokáže zničit RFID čip v knize nebo oblečení, které jste právě přinesli z obchodu.

Jak to pracuje?

Pasivní RFID čipy (karty, přívěšky) nemají žádné vnitřní napájení. Elektrický proud indukovaný v anténě (cívce)  z elektromagnetického pole vytvářeného čtečkou poskytuje dost energie pro CMOS integrovaný obvod uvnitř čipu, který zajistí potřebný přenos dat.

Nabízí se několik cest jak zničit RFID čip. Jednou z možností, která by mohla být nabízena průmyslem mohou být tzv. RFID deaktivátoři, které nastaví RFID čip do sleep režimu. Problém této metody je, že čip může být znovu probuzen (pochopitelně i bez vědomí vlastníka věci s tímto čipem). Několik poněkud drastických způsobů jak pernamentně deaktivovat RFID čip například odříznutím antény nebo ohřátím v mikrovlnné troubě skutečně funguje, bohužel pokud budete chtít použít tuto metodu pro deaktivaci RFID čipu v např. oblečení, pravděpodobně dojde k poškození nejen RFID čipu ale zároveň i věci na/v které je umístěn.

RFID Zapper řeší tento problém. Principielně se podobá výše uvedené „metodě mikrovlnné trouby“, ale v menším a bezpečnějším rozsahu. RFID Zapper generuje elektromagnetické pole v cívce, která by měla být umístěna co nejblíže ničenému RFID čipu. RFID čip pak přijme silný energetický impulz, který zničí vnitřní CMOS strukturu navždy.

Dodržení nízkých nákladů na pořízení RFID Zapperu je zajištěno díky tomu, že ke stavbě tohoto zařízení potřebujete pouze levný fotoaparát na film s bleskem, který je k dostání na každém rohu, případně můžete použít starší, dnes v době digitálních fotoaparátů již nepoužívaný přístroj. Cívka je vyrobena z lakovaného měděnného drátu a umístěna uvnitř fotoaparátu, v prostoru kde byl původně film. Jeden konec cívky připojte ke kondenzátoru, kde byl dříve připojen blesk, druhý konec ke spínači, který je připojen na druhý pól kondenzátoru. Od této chvíle máte zařízení pro ničení RFID čipů na tužkové baterie :-) .

Stav projektu

Holandská televize uvedla reportáž o RFID Zapper a několik dalších zajímavostí, můžete sledovat zde

Několik zařízení RFID Zapper bylo postaveno ve workshopu na 22C3 http://en.wikipedia.org/wiki/Chaos_Communication_Congress

Ukázalo se, že přestavba staršího fotoaparátu na RFID Zapper je poměrně bezproblémová, pouze u jednoho z 20 ks se vyskytl problém s vadným kondenzátorem. Pokud použijete jednorázový fotoaparát pro stavbu RFID Zapperu, můžete zachovat původní film pro další použití. Musíte ale dávat pozor na nechtěné osvícení filmu.

Něž byl přestavěn první fotoaparát, probíhalo testování na pasivní 13,56MHz RFID klíčence.

Byl použit starý externí blesk s kondenzátorem 330uF/300V, cívka měla 5 závitů lakovaným měděnným drátem průměru 1mm a celkové rozměry 4,5 x 8cm. RFID Zapper ničil bez viditelného poškození RFID čipy už při napětí na kondenzárou 100V!

Kontakt na autory

MiniMe : zapper.20.minime@spamgourmet.com

Mahajivana : rfid.20.mahajivana@spamgourmet.com

Upozornění

Tato část je určena především těm, kteří by chtěli s RFID Zapper experimentovat.

  • neberte si RFID Zapper do letadla, jeden z experimentátorů měl potíže s odbavením :-)
  • RFID Zapper neodpovídá a pravděpodobně ani nikdy nebude odpovídat standardům FCC http://en.wikipedia.org/wiki/Fcc
  • úprava fotoaparátu na RFID Zapper není úplně bez rizika, kondenzátor nabitý až na několik stovek voltů pro blesk může dát pořádnou ránu, před manipulací s obvodem vždy kondenzátor vybijte
  • nedoporučuje se používat RFID Zapper na ničení RFID čipů, které jsou umístěny na/v elektrických přístrojích, nemusel by odejít jen RFID čip...
  • nepoužívejte zařízení v blízkosti magnetických médií pro ukládání dat (diskety, pevné disky, kreditní karty...)
  • nepoužívejte v blízkosti kardiostimulátorů a citlivých lékařských přístrojů
  • pokud se cítíte ohroženi elektrosmogem, pokrývka hlavy z alobalu Vám  v tomto případě příliš nepomůže :-)
  • nepoužívejte RFID Zapper pro deaktivaci čipů chránících zboží v některých obchodech a nepodléhejte euforii z ničení RFID čipů!
Jan Půhoný
puhony@ hw.cz

Download & Odkazy

Hodnocení článku: