Jste zde

HW Virtual Serial Port

Virtuální driver sériového portu pro Windows je softwarový prostředek, který přidá do operačního systému zdánlivý sériový port, například COM 5 a data z tohoto portu přesměruje na jiné hardwarové rozhraní. Dále popsaný virtuální driver je určen pro Windows 2000, NT a XP. Driver je k dispozici i jako demoverze pro obecná TCP/IP zařízení.

Dále popsaný virtuální driver je určen pro Windows 2000, NT a XP. Driver je k dispozici i jako demoverze pro obecná TCP/IP zařízení. Demo je neomezené časem, ale maximální komunikační rychlost je 14.400 Bd.

Tento virtuální driver umí fungovat jako client i jako server !

Základní popis

HW Virtual Seriál Driver je primárně určen pro naše zařízení, ale lze jej zdarma použít jako univerzální driver pro vytvoření vzdáleného virtuálního sériového portu, který data přesměruje na definovanou TCP/IP adresu a port.

PC s nainstalovaným driverem se navíc umí chovat i jako server, takže spojení může inicializovat i zařízení zasláním jakýchkoliv dat do vzdáleného portu. Konvertor na základě dat z RS-232 otevře spojení s PC a předá je virtuálnímu comu. Celá situace se tak maximálně blíží standardnímu řešení s klasickým sériovým portem.

S převodníky HWgroup lze vzdáleně pomocí normy RFC2217 měnit za provozu i baudovou rychlost, paritu a ostatní komunikační parametry, takže vzniká reálný vzdálený sériový port.

Driver spolupracuje nejenom s krabičkovými převodníky na RS-232/422/485, ale také s modulem Charon I, který lze zastavět do uživatelské aplikace a připojovat ji tak přímo přes ethernet.

 


Aplikace

 • Vzdálená správa telefonní ústředny - tarifikace;
 • připojení platebních terminálů;
 • bezdrátový vzdálený sériový port - přes WiFi;
 • dohled na záložní UPS přes SNMP, nebo originálním SW;
 • připojení čtečky čárových kódů ke stávajícímu SW;
 • připojení sériových tiskáren a potiskovacích strojků;
 • vzdálená správa průmyslových linek a vizualizace.

Výhody použití virtuálního portu

 • Lze použít program, který již používáte, bez nutnosti jej opravovat.
 • Virtuální port se může tvářit i jako COM3 a COM4.
 • Koncový převodník si sám řídí převod na RS-485.
 • Lze nainstalovat několik virtuálních sériových portů na jedno PC, a obsloužit tak například několik samostatných sběrnic RS-485.
 • Lze použít stávající vývojové a ladící nástroje, což zkracuje čas uvedení řešení na trh.

 

 


Nevýhody použití virtuálního portu

 • K tomu, aby driver fungoval jak má, je třeba, aby program používal systémové funkce operačního systému Windows a nepřistupoval žádným způsobem přímo na hardware.
 • Při drastickém prodloužení doby odezvy může komunikace přestat fungovat.
 • Funkci virtuálního driveru se softwarem je třeba ověřit.
 • Driver nefunguje pod MS Windows 95 a 98.

S čím je třeba počítat u virtuálních portů

Obecným problémem virtuálních sériových portů je nezaručená doba doručení paketu na fyzické rozhraní sériového portu. Zatímco u klasického portu RS-232 lze hovořit řádově o mikrosekundách, pro USB může zpoždění činit až 16 ms, u TCP/IP sítí se doba pohybuje od jednotek ms až k desítkám ms v případě spojení přes několik sítí. Dlouhá doba odezvy je velký problém pro komunikační protokoly, které potvrzují velmi krátké zprávy a používají krátký timeout.

Naopak zařízení, která přenášejí a potvrzují na sériovém portu větší balíky dat, nebo mají velkoryse napsaný komunikační protokol, který počítá s delšími timeouty, fungují bez problémů.

Podpora speciálních funkcí

Náš virtuální port ovládá parametry sériového portu v rámci definice RFC2217 :

 • Baudová rychlost měnitelná za běhu;
 • nastavení počtu datových bitů;
 • typ potvrzování (handshake);
 • typ parity (None, Mark, Space, Event).

Po ethernetu se přenáší pouze základní datový tok s tím, že parametry přenosu po RS-232 jsou nastaveny až na koncovém konvertoru Ethernet - RS-232. V případě SW nebo HW handshake (CTS/RTS nebo Xon/Xoff) generuje tyto signály až hardware převodníku.

Přenos všech signálů sériového portu zajišťujeme podle normy RFC 2217 pomocí protokolu NVT. V případě použití 5vodičového sériového portu (RxD, TxD, CTS, RTS, GND) fungují samozřejmě jenom funkce, které se týkají použitého hardware.

Proč není možné driver provozovat pod Win98

Ve Windows 95 a 98 mohou softwarové aplikace přistupovat přímo na hardware periférií a často tak také činí. Díky tomu jsou tyto starší verze operačního systému velmi rozšířeny ve vývojářské komunitě, ačkoliv jsou méně stabilní. Právě přímý přístup na porty je důvodem velké obliby Windows 95 a 98 mezi vývojáři. V internetové verzi tohoto článku najdete i odkazy na ostatní virtuální drivery, jeden z nich existuje i ve verzi pro Win95 a 98.

U aplikací, které fungují jen pod Win95 a 98, však nelze očekávat spolehlivou funkci s virtuálním driverem, protože pravděpodobně přistupují přímo na hardware sériového portu. Vyšší verze Windows jsou navíc podstatně stabilnější.

Instalace a používání driveru

Driver si lze stáhnout z našich www stránek www.HWgroup.cz -> DOWNLOAD

Během instalace je třeba si uvědomit, že instalace sestává ze 2 samostatných součástí – instalace samotného driveru a instalace obslužného programu.

Až se Vám během instalace objeví zobrazená obrazovka, zaškrtněte volbu „Launch the program“, čímž zajistíte plnou instalaci.

Pokud toto okno omylem odkliknete, zvolte položku „VSP driver install“ z nainstalované složky ve start menu. Teprve potom budete vyzváni k restartu počítače a po restartu bude vše korektně fungovat..

HW Virtual Serial Driver nadále spouštíte pomocí „VSP“ – položka s červenou šipkou.


Nastavení

Po úspěšné kompletní instalaci se Vám objeví zobrazená nabídka, která umožňuje vytvoření virtuálního sériového portu. Port je třeba nejprve nastavit.

NVT enable

Povoluje RFC2217 a detekci našich vzdálených portů. Nezapomeňte aktivovat podporu NVT i na vzdáleném zařízení.

 • NVT filter – filtruje řídící znaky NVT z datového toku do virtuálního portu.
 • NVT port setup – přenáší řídící informace do vzdáleného portu.
 • Keep Connection – ve spolupráci s touto funkcí na zařízení udržuje stále otevřené spojení se vzdáleným zařízením (přenáší 2 byte každých 6 sekund.).

TCP server mode

Aktivuje ve virtuálním driveru funkci serveru. Driver se pak chová jako Client/Server zařízení = ten, kdo dostane první nějaká data, přepne se do režimu client a otevírá spojení.

TEA Key

Tea je algoritmus pro ověření totožnosti pomocí 128bitové šifry, pokud potřebujete zajistit autorizaci protistrany. TEA musí být zapnuta v zařízení i v driveru, funguje jen s originálními HWgroup produkty.

Používání driveru

 Jeden Virtual port manager = jeden virtuální sériový port. Je však možné spustit najednou více managerů.

Až 32 virtuálních portů s řadou rozšíření lze vytvořit v komerční verzi HW VSP – Extended.

IP

IP adresa vzdáleného portu. Lze ji automaticky najít pomocí záložky UDP, pokud se jedná o naše zařízení.

Port

Je vstupní port vzdáleného portu. Na tento port otevírá Vaše PC TCP/IP spojení a posílá data.

Server port

Port, na kterém virtuální driver poslouchá a chová se jako server. Výhodné, pokud se vzdálený port umí chovat jako client a TCP/IP spojení otevřít.

Port name

Vyberte si číslo portu od COM2 do COM20.

   

Stavové okno s výpisem stavů

 •  Serial port created – virtuální port vytvořen.
 • TCP connected – otestována existence TCP/IP zařízení na daném portu.
 • Found original HW, run in full mode – RFC2217 kompatibilní zařízení od HW group. Plná podpora virtuálního portu.

Search modules

Hledá originální HWgroup zařízení, zobrazí jejich seznam v okně vlevo.

Po kliknutí na MAC adresu vlevo v okně zobrazí základní síťové parametry vybraného modulu.

Use this IP

Přenese IP adresu vybraného zařízení do IP adresy zařízení v hlavním menu, s nímž se navazuje spojení.

Pozor : přenáší pouze IP adresu, nikoliv vstupní a výstupní port zařízení.

Jan Řehák
Jan.Rehak@ HW.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: