Jste zde

Převod BIN -> BCD formátu čísla pro x51

Použité SW řešení není zcela standardní, ale je velmi rychlé. Vstupem je BIN číslo ve dvou 8bitových registrech v rozsahu od 0 po 1000D - 03E8H.

Pro převod na DEC potřebujeme zjistit počet obsažených stovek - to jest vydělit vstupní údaj stovkou. Instrukční sada 8051 však obsahuje pouze dělení v rozsahu 8 bitů ! Nyní ale stačí, když požijeme fintu, která spočívá v tom,  že číslo 100 lze vyjádřit jako 4*25!  Fakticky tedy vstupní údaj vydělíme 4 (pouze dva binární posuvy doprava – viz. binární aritmetika)  vysledek dělení 4 se vejde do rozsahu 1 byte, který již vydělíme 25 klasickým postupem instrukcí DIV ab.

Celkový zbytek po dělení obnovíme v opačném pořadí = zbytek po dělení 25 násobíme 4 a připočteme zbytek po dělení 4.

Tento způsob snížení čísla, které dělíme lze použít obecně i ve složitějších algoritmech..

DOWNLOAD


Download rutiny - bin2bcd_finta.zip  (1 kB)

 
Bin2BCD:
      mov a,rii             ;jed_tisic do Acc
      rrc a
      xch a,ri
      rrc a               ;deli 2
      xch a,ri
      rrc a
      xch a,ri
      rrc a               ;znovu deli 2, dohromady 4
      mov f0,C
      mov b,#25D             ;deli 100/4
      div ab
      xch a,ri              ;do ri odlozi pocet stovek (BCD)
      rlc a               ;bit 7 ri {puvod. bit 0 rii}do Cy
      mov a,b              ;zbytek do acc
      rlc a
      mov C,f0
      rlc a
      mov b,#10D
      div ab
      swap a
      orl a,b              ;desitky a jednotky bcd v acc
      ret
      

 
Rutinu napsal : Zbyhněv Brudny
Hodnocení článku: